Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 14 về Kết nối kinh tế Việt Nam – Singapore

6

Ngày 13/3/2019, tại Singapore đã diễn ra Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 14 về Kết nối kinh tế Việt Nam – Singapore dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Singapore Chan Chung Sing. Tham dự Hội nghị, có đại diện của các Bộ, ngành của Việt Nam và Singapore liên quan tới các hoạt động hợp tác thuộc khuôn khổ 06 nội dung kết nối của Hiệp định Kết nối Kinh tế Việt Nam – Singapore.

Hiệp định Kết nối Kinh tế Việt Nam – Singapore  là Chương trình hợp tác toàn diện, được ký kết giữa hai Chính phủ vào năm 2005, tập trung vào 06 nội dung cụ thể, bao gồm: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ. Bên cạnh 06 nội dung trên, hai bên còn trao đổi các biện pháp nhằm mở rộng phạm vi hợp tác phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mỗi quốc gia.

Tại Hội nghị, hai bên đã thông báo và trao đổi về các kết quả đạt được thuộc 06 lĩnh vực hợp tác kể từ Hội nghị lần thứ 13 tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 10/2017 đến nay, đồng thời trao đổi, đề xuất về các nội dung hợp tác tiềm năng mới như Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và kết nối các thành phố thông minh.

Thông qua các hoạt động cụ thể thuộc Hiệp định Kết nối, Việt Nam đã khẳng định các quan điểm và mối quan tâm trong hợp tác kinh tế với Singapore nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Đồng thời, đề nghị phía Singapore nỗ lực phối hợp triển khai, thực hiện các sáng kiến mới trong khuôn khổ Hiệp định kết nối, khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đưa ra các đề xuất hợp tác mới và tăng cường đầu tư vào Việt Nam./.