Học giả Trung Quốc cho rằng nền kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn lấy ngành dịch vụ làm chủ đạo

12
ảnh minh hoạ

Ngày 27/7, phát biểu tại Diễn đàn “Phát triển chất lượng cao và hệ thống quản lý hiện đại” do Trường Đại học Thanh Hoa tổ chức tại Thành Đô (Trung Quốc), bà Giang Tiểu Quyên, Viện trưởng Viện Quản trị công Trường Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), cho rằng trong kỷ nguyên công nghệ số hiện nay, ngành dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc. Nước lớn, dân số đông, mạnh về công nghiệp chế tạo… sẽ là những nhân tố tích cực thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển.

Bà Giang Tiểu Quyên cho rằng kinh tế Trung Quốc đang dần bước vào giai đoạn tăng trưởng với tốc độ vừa phải. Nguyên nhân là do giá nhân công tăng cao, Trung Quốc giảm nhập khẩu kỹ thuật (sau khi được nâng cấp ngành nghề thì sẽ giảm nhập khẩu kỹ thuật, dẫn đến làm chậm tốc độ tăng trưởng) và nổi lên của các ngành dịch vụ. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khi dịch vụ trở thành ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất thì tăng trưởng kinh tế bắt đầu chậm lại. Ngoài ra, kinh tế vĩ mô Trung Quốc còn chịu tác động từ 3 nhân tố: đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Hiện nay, cả 3 nhân tố này đang giảm, ảnh hưởng tới nền kinh tế.

Bà Giang Tiểu Quyên cho rằng trong hơn 40 năm thực hiện cải cách, mở cửa,  kinh tế Trung Quốc đã duy trì  mức tăng trưởng bình quân gần 10%/năm. Gần 10 năm qua, kinh tế Trung Quốc đã dần chuyển từ giai đoạn tăng trưởng cao đến giai đoạn tăng trưởng vừa phải. Giới học thuật đã đưa ra rất nhiều lý do giải thích cho vấn đề này, trong đó có: chính sách kinh tế vĩ mô chưa phát huy tác dụng, ưu thế về dân số không còn, tác động từ môi trường quốc tế, thiếu khả năng sáng tạo khoa học kỹ thuật…

Bà Giang Tiểu Quyên cho rằng, thời kỳ đỉnh cao của toàn cầu hóa đã qua. Toàn cầu hóa phát triển nhanh chóng trong hơn 40 năm qua chủ yếu do đầu tư toàn cầu của các công ty xuyên quốc gia, hình thành các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị. Tuy nhiên những năm gần đây, nhất là giai đoạn 1998-2007, tăng trưởng đầu tư và thương mại toàn cầu có xu hướng bị chậm lại rõ rệt. Trung Quốc cũng không nằm ngoài quy luật này.

(ĐSQVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc)