Giá dầu thô Mỹ giao tháng 5/2020 giao dịch dưới 0 USD phản ánh mất cân bằng lớn về cung cầu

14

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.