Vĩnh Long hợp tác phát triển bền vững  

  RSS

(@pnv-vinhlong)
Mới
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 2
28/06/2017 1:42 chiều  

Tài liệu do UBND tỉnh Vĩnh Long phát hành với các thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác cũng như các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Vĩnh Long.

 

 


Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register