Danh mục dự án mời gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020.  

  RSS

(@pnv-vinhlong)
Mới
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 2
27/10/2017 9:06 sáng  

Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2202/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017 – 2020.

Danh mục dự án mời gọi đầu tư, giai đoạn 2017 – 2020 (Tiếng Việt)

Danh mục dự án mời gọi đầu tư, giai đoạn 2017 – 2020 (Tiếng Hàn)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư, giai đoạn 2017 – 2020 (Tiếng Nhật)


Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register