Công ty bảo hiểm nước ngoài có thể thành lập công ty bảo hiểm vốn nước ngoài tại Trung Quốc  

  RSS

(@ban-quan-tri-2)
Thành viên Admin
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 359
23/10/2019 10:55 sáng  

Theo Tân Hoa xã, Mạng người quan sát ngày 15/10, nhằm tiếp tục mở cửa đối với ngành tài chính, Quốc Vụ viện Trung Quốc quyết định sửa đổi một số điều khoản trong "Điều lệ quản lý công ty bảo hiểm vốn nước ngoài của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ quản lý ngân hàng vốn nước ngoài của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa". Trong đó bổ sung them "Công ty tập đoàn bảo hiểm nước ngoài có thể thành lập công ty bảo hiểm vốn nước ngoài tại Trung Quốc, các biện pháp quản lý cụ thể sẽ do cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm Quốc Vụ viện chế định dựa trên nguyên tắc của Điều lệ này", "Các tổ chức tài chính nước ngoài có thể tham gia cổ phần trong các công ty bảo hiểm vốn nước ngoài, các biện pháp quản lý cụ thể sẽ do cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm Quốc Vụ viện chế định dựa trên nguyên tắc của Điều lệ này".


Trích dẫn

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register