Danh mục biểu thuế nhập khẩu, thuế phụ thu và thuế tiêu thụ đặc biệt của Nigeria  

  RSS

(@ban-quan-tri-2)
Thành viên Admin
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 370
24/05/2019 3:10 chiều  

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin gửi danh mục biểu thuế nhập khẩu, thuế phụ thu và thuế tiêu thụ đặc biệt của Nigeria để các doanh nghiệp tham khảo, làm cơ sở tính toán giá chào hàng xuất khẩu vào Nigeria.

Xin vui lòng lấy danh mục biểu thuế tại một trong 2 đường dẫn dưới đây (Biểu thuế nhập khẩu của Nigeria dao động từ 0% - 35%, tùy từng mặt hàng, tính trung bình là 19,96%): 

- https://1drv.ms/x/s!ApgnBgj3FjaVkziM-K6bxESOoCvn
- https://www.customs.gov.ng/Tariff/index.php

Giải thích các từ viết tắt trong biểu thuế:
SU= System Unit
ID= Import Duty (thuế nhập khẩu)
VAT= Value Added Tax (thuế giá trị gia tăng);
LVY= Levy is charged at rate (%) on the sum of the CIF value and duty (là thuế phụ thu phải nộp cho Chính phủ)
EXC= Excise Duty (Thuế tiêu thụ đặc biệt).;

Thương vụ Việt Nam tại Ni-giê-ri-a (Kiêm nhiệm Liberia, Ga-na, Tô gô, Xê-ri-a-lê-ôn, Ca-mơ-run, Sát)


Trích dẫn

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register