Quyết định rà soát ...
 

Quyết định rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội  

  RSS

(@phuongln)
Thành viên Admin
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 22
10/10/2018 4:40 chiều  

Căn cứ khoản 2 Điều 62 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 28 tháng 8 năm 2018, Bộ Công Thương đã thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ và Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) về việc chính thức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ của vụ việc từ nhà sản xuất trong nước đại diện cho ngành sản xuất trong nước.

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Cơ quan điều tra nhận được hồ sơ yêu cầu rà soát đối với vụ việc nêu trên. Bên yêu cầu là đại diện của ngành sản xuất trong nước, bao gồm công ty TNHH POSCO VST và công ty cổ phần Inox Hòa Bình.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 11 của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, ngày 02 tháng 10 năm 2018 (01 năm trước khi kết thúc thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá), Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định số 3551/QĐ-BCT về việc tiến hành rà soát cuối kỳ đối với vụ việc.

Chi tiết về nội dung, trình tự, thủ tục và thời hạn điều tra rà soát vui lòng xem file đính kèm.


Trích dẫn

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register