Quyết định giữ nguy...
 

Quyết định giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc  

  RSS

(@phuongln)
Thành viên Admin
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 22
16/11/2018 9:03 sáng  

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 4244/QĐ-BCT về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 12/11/2018.

Cụ thể, sẽ giữ nguyên biện pháp chống bán phá giá theo các Quyết định sau:

Quyết định 1105/QĐ-BCT ngày 30/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu;

Quyết định 2754/QĐ-BCT ngày 20/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi Quyết định 3584/QĐ-BCT và Quyết định 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu;

Quyết định 539/QĐ-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1105/QĐ-BCT…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4244/QĐ-BCT tại file đính kèm.


Trích dẫn

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register