Lưu ý về tiêu chuẩn...
 

Lưu ý về tiêu chuẩn chất lượng đối với trang thiết bị y tế muốn nhập khẩu vào thị trường Anh.  

  RSS

(@hoang-huong)
Thành viên Admin
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 12
01/05/2020 9:55 chiều  

Hướng dẫn của Chính phủ Anh về tiêu chuẩn chất lượng đối với các nhà sản xuất trang thiết bị y tế, trong đó có khẩu trang y tế, muốn nhập khẩu vào thị trường Anh: https://www.gov.uk/government/collections/guidance-on-class-1-medical-devices .


Trích dẫn

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register