Bản tin Kinh tế số tháng 12-2018  

  RSS

(@dsqvn-lao)
Tiêu biểu
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 33
08/01/2019 4:38 chiều  

TÌNH HÌNH KINH TẾ LÀO

Quốc hội thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019

            Ngày 28/11/2018, tại phiên họp lần thứ 6, Quốc hội khóa VIII, báo cáo về kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển năm 2019 đã được thông qua.

           Tại phiên họp, Thủ tướng Thongloun Sisoulith thay mặt Chính phủ, báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2018: Về cơ bản, đã đạt được mục tiêu đề ra, tổng thu nhập quốc nội (GDP) đạt giá trị 152.425 tỷ Kíp, GDP bình quân đầu người đạt 2.599 USD; thu nhập quốc dân (GNI) đạt 2.209 USD/người, vượt chỉ tiêu; thu ngân sách đạt 25.496,15 tỷ Kíp, tương đương 100%, trong đó, thu trong nước đạt 22.421,32 tỷ Kíp, chiếm 98,77% GDP; chi ngân sách  thấp hơn 0,20% so với kế hoạch (4,92% GDP), giữ ở mức không vượt quá 32.692,74 tỷ Kíp, bội chi khoảng 7.196,59 tỷ Kíp; quản lý nhà nước về pháp luật trong nhiều lĩnh vực được củng cố, điều chỉnh phù hợp và tốt hơn. Bên cạnh thành tích đạt được, còn một số mục tiêu chưa đạt như: Tăng trưởng GDP, sản xuất lúa gạo, khai thác chế biến khoáng sản, xuất khẩu, số lượng khách du lịch, chỉ tiêu giảm hộ nghèo, mục tiêu về giáo dục, y tế, chính sách người có công…; việc phân bổ ngân sách đối với mục tiêu phát triển nông thôn và xóa nghèo; sự chưa thống nhất trong công tác xúc tiến đầu tư qua dịch vụ một cửa giữa cấp trung ương và địa phương; việc củng cố tổ chức tài chính khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đạt kỳ vọng.

            Đồng thời, Thủ tướng đã đề xuất phương hướng phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, cần phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản như: GDP tăng 6,7 %, đạt giá trị 165.475 tỷ Kíp; GDP bình quân đầu người đạt 2.726 USD; GNI đạt bình quân 2.317 USD/người; về cơ cấu nền kinh tế, cần đảm bảo tỷ trọng nông nghiệp chiếm 15,3% GDP, tăng 2,8%; công nghiệp chiếm 32,2% GDP, tăng 8,3%; dịch vụ chiếm 41,7% GDP, tăng 6,6%; Thu từ Thuế-hải quan chiếm 10,8% GDP, tăng 7% so với năm trước. Về lĩnh vực kinh tế cần đạt: (i) sản xuất lúa gạo 4,4 triệu tấn, thịt 199.210 tấn…; xuất khẩu 5.516 triệu USD; nhập khẩu đạt 5.775 triệu USD; công nghiệp chế biến 12.386 tỷ Kíp; lưu thông hàng hóa đạt 64.375 tỷ Kíp; sản xuất điện 33.874 triệu KWh, đạt giá trị khoảng 16.575 tỷ Kíp, tương đương 2.046 triệu USD (xuất 25.625 triệu KWh, giá trị khoảng 11.753 tỷ Kíp); khai thác, chế biến khoáng sản đạt giá trị khoảng 11.864 tỷ Kíp, tương đương 1.465 triệu USD. Về ngân sách, tổng thu cần đạt 26.305 tỷ Kíp, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2018; chi ngân sách không quá 33.394 tỷ Kíp, tăng 1,78% so với năm 2018. Về nguồn vốn để phát triển cần khoảng 44.347,30 tỷ Kíp, chiếm 26,80% GDP, trong đó: vốn đầu tư công khoảng 4.359,82 tỷ Kíp chiếm 9,83% tổng vốn đầu tư (chiếm 2,63% GDP), vốn ODA khoảng 7.113,35 tỷ Kíp, chiếm 16,04% tổng vốn đầu tư (chiếm khoảng 4,29% GDP), vốn đầu tư tư nhân trong và ngoài nước chiếm 52,06% tổng vốn đầu tư, giá trị 23.086,23% (chiếm 13,95% GDP), vốn từ tín dụng chiếm 22,07% tổng vốn đầu tư, giá trị 9.788 tỷ Kíp (chiếm 5,91% GDP).

            Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019 đã được Quốc hội chấp thuận và giao Chính phủ tổ chức thực hiện, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra theo 26 nhóm vấn đề được yêu cầu tại Nghị quyết số 099/QH, ngày 28/11/2018 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa VIII. (ĐSQVN, ngày 04/12/2018)

Chính phủ sẽ hủy nhiều hợp đồng dự án tô nhượng đất

            Ngày 27/11/2018, Báo Kinh tế-xã hội đưa tin từ cuộc họp lần thứ 6, Quốc hội khóa VIII vào ngày 26/11/2018, qua kiểm tra các dự án tô nhượng đất của Chính phủ trên toàn quốc, phát hiện nhiều dự án vi phạm luật, không triển khai phát triển, đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo Chính phủ xóa bỏ hợp đồng và xử lý vi phạm. 

            Trong phiên trả lời chất vấn tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sommath Phonsena nêu rõ, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 13/TTg ngày 01 tháng 3 năm 2017 về việc thành lập đoàn công tác đặc biệt tiến hành tổ chức kiểm tra, nghiên cứu, đánh giá các vấn đề liên quan đến đất đai của nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chỉ thị số 1929/TN-MT ngày 15/5/2017 về việc rà soát lại các vấn đề cấp đất, tranh chấp và thế chấp giấy tờ đất đai để vay vốn, hùn vốn...; Chỉ thị số 2121/TN-MT ngày 26/5/2017 thông báo đến các Chủ tịch huyện, nhân dân trên toàn quốc về việc kiểm tra lại các vấn đề liên quan đến việc nắm giữ, xâm lấn đất đai của nhà nước; đồng thời, đã sửa đổi nội dung tại một số điều, bổ sung thêm điều 8 vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi, trình Quốc hội thông qua để xử lý các vấn đề liên quan đến các hành vi cố tình nắm giữ không sử dụng phát triển, xâm lấn đất đai của nhà nước, gây lãng phí nguồn lực.

            Bộ trưởng cho biết thêm, Chính phủ đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các dự án sử dụng đất của nhà nước, phát hiện nhiều sai phạm về xâm lấn quá diện tích cho phép, không triển khai phát triển, không thực hiện theo hợp đồng đã cam kết; qua việc kiểm tra, thanh tra 1.758 dự án thuê, tô nhượng đất, đã phát hiện 438 dự án bị vi phạm cần xử lý, với tổng diện tích 240.189 ha; trong đó, có 201 dự án không triển khai hoạt động, với tổng diện tích là 81.879 ha; 160 dự án dừng hoạt động trước thời hạn, với tổng diện tích 91.038 ha và 77 dự án bị bỏ bê, không quan tâm phát triển, với tổng diện tích 67.272 ha. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp và chuẩn bị báo cáo Chính phủ cho hủy bỏ hợp đồng số dự án trên ngay trong năm 2019 và xử phạt theo luật định.(KT-XH, 27/12/2018)

Cần có biện pháp hạn chế tác động do lạm phát tăng

            Ngày 28/11/2018, báo Kinh tế-xã hội đưa tin, chỉ số lạm phát liên tục tăng trong thời gian qua, từ 0,83% trong năm 2017, lên 2,14% vào tháng 10 năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu trên thế giới tăng từ mức 51,46 USD/thùng trong năm 2017 lên mức 70,81 USD/thùng vào tháng 10/2018, đã tác động đến thị trường tiền tệ trong nước, gây sự biến động về tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền Kíp với một số đồng ngoại tệ khác; giá trị đồng tiền Kíp giảm so với đồng USD trong thời gian qua. Do đó, để đảm bảo sự cân đối và ổn định chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước Lào đã đưa ra một số biện pháp cơ bản nhằm giảm thiểu sự tác động trên.

            Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào Xonxay Sitphaxay cho biết, thời gian qua, chỉ số lạm phát liên tục tăng, nguyên nhân chủ yếu do giá dầu lửa thế giới lên cao làm ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ trong nước; theo số liệu thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2018, giá xăng so với cùng kỳ năm 2017 tăng 9,52%, lên hơn 840 Kíp/Lít và giá dầu tăng hơn năm 2017 là 13,27%, lên hơn 1.030 Kíp/Lít đã tác động làm cho giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng cũng biến động theo, gây sự mất ổn định về giá, ảnh hưởng đến cơ cấu chỉ số vĩ mô của nền kinh tế. 

            Để giảm thiểu lạm phát do các nguyên nhân đã gây tác động đến giá trị của đồng nội tệ và các yếu tố liên quan làm đồng nội tệ yếu đi, gây biến động tăng tỷ giá giữa đồng nội tệ với một số đồng ngoại tệ, đặc biệt, đối với đô la Mỹ, Ngân hàng Nhà nước Lào đã tập trung các biện pháp để kìm chế sự sụt giảm giá trị của đồng tiền Kíp ở khung cho phép bằng việc: (i) áp dụng cơ chế tỷ giá theo thị trường có sự quản lý của nhà nước; (ii) quy định tỷ giá trao đổi đối với các ngân hàng thương mại và các điểm đổi tiền theo sự vận hành của thị trường tiền tệ quốc tế và trong nước; (iii) điều chỉnh khối lượng ngoại tệ trong xã hội cho phù hợp với quy định; (iv) tập trung mục tiêu kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng chiến lược, thiết yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân; (v) kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng thương mại, các điểm trao đổi ngoại tệ, việc lưu thông tiền tệ và các vấn đề liên quan khác; (vi) Ngân hàng Trung ương sẽ theo dõi, quản lý chặt chẽ và điều chỉnh khối lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường trong khung chỉ số vĩ mô; (vii) khuyến khích tiêu dùng bằng đồng tiền nội tệ nhằm bảo đảm giá trị của đồng Kíp và quản lý tỷ giá hối đoái. (KT-XH, 28/12/2018)

Lào vận hành nhiều nhà máy thủy điện

            Ngày 30/11/2018, báo Kinh tế-xã hội đưa tin, Lào đã vận hành 61 nhà máy thủy điện trên toàn quốc, với tổng công suất lắp đặt là 7.207,24 MW để cung cấp, đáp ứng điện cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

            Báo cáo tại cuộc họp lần thứ 6, Quốc hội khóa VIII, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Khemmany Inthilath cho biết, Lào là một nước có tiềm năng lớn về thủy điện, có thể xây dựng nhiều nhà máy, với tổng công suất dự kiến trên 30 nghìn MW, chiếm 90% tổng sản lượng điện có thể sản xuất được tại Lào. Đến nay, Lào đã vận hành 61 nhà máy với tổng công suất lắp đặt là 7.207,24 MW, có thể sản xuất lượng điện khoảng 37,3 nghìn KWh; trong đó, có 32 nhà máy tầm trung trên 15 MW, 21 nhà máy cỡ nhỏ dưới 15 MW, 01 nhà máy nhiệt điện, 05 nhà máy điện năng lượng mặt trời, còn lại từ các nhà máy sản xuất điện khác. Điện được sản xuất từ các nhà máy này được sử dụng cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; đối với tiêu dùng trong nước, hiện đã cung cấp đến được 100% các tỉnh, thành phố, 90% bản, làng và 94% số hộ gia đình; về xuất khẩu, đã xuất sang 05 nước trong khối ASEAN gồm: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

            Dự kiến đến năm 2020, Lào sẽ hoàn thành, vận hành thêm 36 nhà máy thủy điện, với tổng công suất lắp đặt là 4.184,10 MW, có thể sản xuất được 20.892,99 KWh/năm, trong đó, có 14 dự án cỡ vừa và lớn từ 15 MW trở lên; 22 dự án cỡ nhỏ dưới 15 MW; hoàn thành việc xây dựng hệ thống dây truyền tải thấp áp 0,4 KV, 22 KV; cao áp loại 115 KV, 230 KV, 500 KV và 68 trạm biến áp trên toàn quốc, để có thể truyền dẫn được 61.918,5 KW; đồng thời, để truyền tải điện theo trục dọc quốc gia, Chính phủ Lào đã ký kết với Trung Quốc về hợp tác phát triển hệ thống đường dây 500 KV vào năm 2019. (KT-XH, 30/11/2018)

Đường dây truyền tải điện 500KV (Xiêng Khoảng-Naxaithong) hoàn thành 60%

            Ngày 19/12/2018, báo Vientiane Times đưa tin, Dự án đường dây truyền tải điện 500KV (Xiêng Khoảng-Naxaithong) do Điện lực Lào (EDL) làm chủ đầu tư và Tập đoàn Nước và Điện quốc tế Trung Quốc (CWE) làm tổng thầu EPC, đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng và dự kiến hoàn thành tháng 11/2021.

           Đường dây truyền tải điện 500KV được thiết kế đặc biệt cho đường dây truyền tải điện quy mô lớn 2.350MW, điểm đầu từ quận Phaxay, tỉnh Xiêng Khoảng đến quận Naxaithong ở Viêng Chăn.

            Dự án hoàn thành đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền dẫn, phân phối điện cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, kết nối với hệ thống truyền tải điện của khu vực và góp phần phát triển kinh tế-xã hội Lào. (Vientiane Times ngày 19/12/2018)

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển giảm gây lo ngại đối với giới chức Lào

            Hiện nay Chính phủ đang làm việc với các đối tác phát triển để xây dựng chiến lược huy động hỗ trợ phát triển nhằm phát triển lĩnh vực xã hội trong bối cảnh viện trợ bị cắt giảm.

            Chiến lược giai đoạn 2019-2030 nhằm thu hút nguồn vốn phát triển lĩnh vực xã hội trọng tâm trong giáo dục, y tế, phát triển nông thôn và giảm nghèo đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Các đại biểu QH đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình suy giảm Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA), bao gồm cả viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi. Lào hiện đang trong giai đoạn thoát khỏi địa vị của một nước kém phát triển, điều đó đồng nghĩa với việc viện trợ bị cắt giảm. Các đối tác phát triển sẽ ưu tiên nguồn vốn phát triển sang cho các nước cần hỗ trợ cấp thiết hơn.

            Chính phủ Lào đã hạ thấp chỉ tiêu ODA dự kiến trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xuống 7.113,35 tỷ Kíp, tương đương 4,29% GDP, giảm 8.052 tỷ Kíp so kế hoạch năm 2017.

            Báo cáo trước QH, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy cho biết, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại dành cho Lào hiện nay đang suy giảm. ODA được sử dụng để cấp vốn cho các dự án trong lĩnh vực xã hội và kinh tế, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học của quốc gia, rà phá bom mìn chưa nổ, quản trị và phát triển cơ sở hạ tầng.

            Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2017, ODA chiếm 16% tổng vốn đầu tư trong lĩnh vực xã hội liên quan đến giảm nghèo trong giáo dục, y tế và phát triển nông thôn. Năm 2018, con số này giảm xuống 14% và năm 2019 dự kiến sẽ giảm xuống 11%. Xu hướng sụt giảm này gây lo ngại đối với các đại biểu QH trong bối cảnh hiện nay Lào đang phải đối mặt với khó khăn về ngân sách.

            Bên cạnh ưu tiên dành cho 03 lĩnh vực xã hội là giáo dục, y tế và phát triển nông thôn, chiến lược dự kiến sẽ huy động nguồn vốn để tăng cường sản xuất và lĩnh vực kinh tế. Với nỗ lực huy động nguồn vốn phát triển, Chính phủ Lào và các đối tác phát triển đã tổ chức Hội nghị Bàn tròn 2018, tập trung vào tăng trưởng kinh tế bao trùm, phát triển xã hội và con người, môi trường, ứng phó thiên tai và các vấn đề quản trị liên ngành. (Vientiane Times, 11/12/2018)

Đầu tư tư nhân ở Lào vẫn mạnh

            Ngày 31/11/2018, theo báo cáo của Bộ Tài chính trình bày tại hội nghị về tình hình đầu tư tư nhân tại Lào, các dự án đầu tư của khu vực này vẫn mạnh mặc dù thứ tự xếp hạng trong Chỉ số Môi trường kinh doanh của Lào tụt hạng.

            Theo báo cáo, triển vọng đầu tư tư nhân vẫn mạnh vì các nhà đầu tư thể hiện quan tâm đầu tư nhiều hơn vào Lào. Trong 09 tháng đầu năm 2018, Chính phủ đã đăng ký 2.924 dự án đầu tư với tổng giá trị 3,8 tỷ USD, tăng 60% so với chỉ tiêu đã được Quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên, mặc dù các kiến nghị đầu tư tăng mạnh nhưng Chính phủ thừa nhận, dòng vốn đầu tư thực tế trong 09 tháng đầu năm chỉ đạt 636 triệu USD. Chính phủ kỳ vọng dòng vốn thực hiện sẽ tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm 2018. Vốn đầu tư tư nhân tiếp tục tăng có vẻ mâu thuẫn với thứ hạng trong Chỉ số Môi trường kinh doanh của Lào từ 141 xuống 154 năm 2018. Câu hỏi đặt ra là Chỉ số của WB có phản ánh thực tế môi trường kinh doanh của Lào hay không. Trong báo cáo của Chính phủ không nêu cụ thể doanh nghiệp và lĩnh vực nào được quan tâm đầu tư; tuy nhiên, theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phần lớn đầu tư nước ngoài tập trung nhiều về lĩnh vực khai khoáng và công nghiệp và hầu hết là các dự án có quy mô đầu tư lớn. Vì vậy, tăng trưởng về đầu tư trong lĩnh vực này không phải cơ sở để phản ánh đúng về môi trường đầu tư ở Lào. Chính phủ có chính sách thu hút đầu tư vào các ngành phi tài nguyên với nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế nhưng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cho biết họ thấy rất khó khăn trong đầu tư, kinh doanh.

            Trả lời phỏng vấn phóng viên báo Vientiane Times, nhiều doanh nhân cho rằng họ gặp khó khăn trong việc xin giấy phép kinh doanh và tiếp cận nguồn tài chính hợp lý. Theo tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay Chính phủ đang xem xét xây dựng, ban hành danh mục kinh doanh có kiểm soát, các hoạt động kinh doanh ngoài danh mục này sẽ được khuyến khích, đẩy mạnh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn. (Vientiane Times, 06/12/2018)

Lào chưa được hưởng lợi đầy đủ từ hội nhập kinh tế khu vực

            Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NIER), Lào chưa được hưởng lợi đầy đủ từ hội nhập kinh tế khu vực, thương mại của Lào với các nước ASEAN đang có xu hướng giảm.

            Tỷ trọng thương mại của Lào với các nước ASEAN đã giảm từ 74% giai đoạn 2004-2010 xuống còn 63% giai đoạn 2011-2017, đồng thời, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang các nước ASEAN trong tổng kim ngạch thương mại cũng đã giảm từ 73% xuống 51%. Tương tự, tỷ trọng FDI từ các nước ASEAN vào Lào đã giảm từ mức 41% năm 2010 xuống còn 10% năm 2017.

            Lào trở thành thành viên ASEAN năm 1997, đã thực sự hội nhập và tích cực tham gia vào quá trình xây dựng ASEAN. Tuy nhiên, tỷ trọng thương mại của Lào với các nước ASEAN đang có xu hướng giảm, điều đó cho thấy các sản phẩm của Lào chưa thâm nhập được vào thị trường khu vực. Nguyên nhân chính là do việc tạo điều kiện thuận lợi thương mại và môi trường đầu tư chưa tốt, đây là thách thức đối với một nước đang trong quá trình thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Trong thời gian tới, phương hướng của Lào là tăng cường cải cách trong nước, đặc biệt là các khung khổ quản lý và thể chế, tiếp tục xây dựng năng lực, cải thiện cơ sở hạ tầng có chất lượng cả về phần cứng và mềm.

            Việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) năm 2015, một trong ba trụ cột của cộng đồng ASEAN là một dấu mốc quan trọng của hợp tác khu vực. Kế hoạch Blueprint 2015 được thông qua năm 2007 với mục đích thiết lập thị trường chung và cơ sở sản xuất với việc tự do di chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có kỹ năng và dòng vốn. Kế hoạch Blueprint 2025 đang được tiếp nối với 05 nội dung chính: (i) kinh tế hội nhập và toàn diện; (ii) năng lực cạnh tranh, sáng tạo và năng động; (iii) tăng cường kết nối và hợp tác theo ngành; (iv) nâng cao khả năng chống chịu và phát triển bao trùm và (v) ASEAN định hướng con người, lấy con người làm trọng tâm. (Vientiane Times, 24/12/2018)

Lào cần vốn đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Mê Kông, Nậm Thương

            Ngày 10/12/2018, báo KT-XH đưa tin, trong giai đoạn qua, Chính phủ đã tập trung nguồn vốn lớn để thực hiện dự án xây dựng kè chống sạt lở theo dọc theo bờ sông Mê Kông và sông Nậm Thương; đến nay, nhiều đoạn kè đã thực hiện xong và một số đoạn vẫn đang triển khai; trong thời gian tới, Chính phủ cần tiếp tục thực hiện kè khoảng 128,93 km, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.079 tỷ Kíp.

            Tại cuộc họp lần thứ 6, Quốc hội khóa VIII, Bộ trưởng Bộ Công chính và vận tải Bounchanh Sinthavong cho biết, theo số liệu đã khảo sát, thu thập dọc tuyến sông biên giới quốc gia, cần phải kè chống sạt lở với tổng chiều dài khoảng 1.100 km; trong đó, kè sông Mê Kông dài khoảng 953 km và sông Nậm Thương dài khoảng 147 km. Giai đoạn từ năm 2010-2015, đã có 23 dự án kè được Quốc hội chấp thuận với tổng chiều dài 23,3 km và vốn thực hiện là 407,65 tỷ Kíp; giai đoạn 2016-2017, có 12 dự án, với vốn đầu tư là 242,49 tỷ Kíp; năm 2018, có 08 dự án với vốn thực hiện là 182,59 tỷ Kíp và đã hoàn thành 05 dự án, 02 dự án hoàn thành 92%, 01 dự án hoàn thành 68%.

            Theo số liệu của Bộ Công chính và vận tải và Ủy ban biên giới Quốc gia đánh giá, tổng hợp, giai đoạn 2019-2020, sẽ cần tiếp tục thực hiện kè khoảng 128,93 km tuyến sông Mê Kông và sông Nậm Thương, với tổng nhu cầu vốn cần để đầu tư xây dựng khoảng 2.079 tỷ Kíp; trước mắt, sẽ ưu tiên triển khai ngay 03 đoạn xung yếu, với tổng chiều dài là 14,43 km, với nhu cầu vốn là 425,23 tỷ Kíp. (KT-XH, 10/12/2018)   

Các nhà sản xuất ODOP tiếp tục cần hỗ trợ

            Ngày 07/12/2018, theo Bộ Công Thương, việc xây dựng các đơn vị "Mỗi Huyện Một Sản phẩm (ODOP)" vẫn chưa phát triển như kỳ vọng mặc dù các sản phẩm ODOP đã tham gia nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước.

            Việc đóng gói sản phẩm không hấp dẫn đối với khách hàng, chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm còn thấp so với các nước trong khu vực, nhiều đơn vị ODOP vẫn gặp khó khăn trong việc xin chứng chỉ về thực phẩm và dược phẩm. Để hỗ trợ các nỗ lực ODOP, Bộ Công Thương đang tập trung đào tạo các nhà sản xuất về đóng gói sản phẩm, phát triển nhãn hàng, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ cũng thực hiện các sáng kiến mở rộng thị trường thông qua các hội chợ ở cấp quốc gia và địa phương, tham gia hội chợ quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc. Bộ Công Thương đang hợp tác với khu vực tư nhân để mở các đại lý bán sản phẩm ODOP ở các địa danh nổi tiếng về du lịch như thác Inpeng, Trung tâm Viêng Chăn, That Luang Plaza, thành phố Cát Lâm, Trung Quốc và chợ nổi ở Thái Lan. Hiện nay Vụ Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương đang đàm phán để giúp các nhà sản xuất xuất khẩu đường, cà phê và chè sang thị trường Trung Quốc.

            Hiện nay, trên cả nước có 165 đơn vị ODOP với trên 626 sản phẩm ở 176 bản, 83 huyện, 18 tỉnh. Mặc dù sáng kiến ODOP đã thu hút được sản xuất và bán sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước, tuy nhiên, các nhà sản xuất cần chú trọng các khâu quản lý và phát triển sản phẩm. Các đơn vị ODOP vẫn cần tiếp tục hỗ trợ trong điều kiện nhiều doanh nghiệp vẫn hạn chế về kiến thức kỹ thuật, đặc biệt là cần đào tạo kiến thức cơ bản về quản lý kinh doanh và tiếp thị. (Vientiane Times, 08/12/2018)

Dự án Công viên Nông nghiệp và Văn hóa quốc tế Champassak

       Ngày 18/12/2018, báo Vientiane Times đưa tin, Dự án Công viên Nông nghiệp và Văn hóa Quốc tế Champassak tại quận Champassak, tỉnh Champassak, quản lý bởi Công ty TNHH ASIN INTL Lào, đang tìm kiếm nhà đầu tư cùng phát triển.

            Mục tiêu của Dự án là phát triển một điểm du lịch và tổ hợp thương mại ở Nam Lào nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Champassak.

            Theo Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến Kinh tế và Thương mại Lào-Trung Allan Yang, một cổ đông của dự án cho biết, dự án đang cần kêu gọi đầu tư từ những đối tác như Trung Quốc, Thái Lan và những nước khác quan tâm tham gia phát triển. Theo quy hoạch, dự án chia thành các khu vực: tổ hợp nông nghiệp, trung tâm văn hóa, trường học, trường cao đẳng nghệ thuật và khu vực tâm linh. Hiện nay, công ty đã hoàn thành việc nghiên cứu khả thi, khảo sát và quy hoạch đô thị.

            Dự án bắt đầu triển khai theo kế hoạch và tiến độ hoàn thành theo từng giai đoạn, hạng mục công trình khác nhau và dự kiến sẽ được hoàn thành khu vực nông nghiệp trong hai năm, dịch vụ từ 3-5 năm, văn hóa trong 7 năm. Dự án sẽ đóng góp nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội cho địa phương, giai đoạn đầu sẽ tạo ra khoảng 500 việc làm; giai đoạn 2 sẽ cần thêm nhiều lao động để thực hiện các công việc xây dựng cho các hạng mục tiếp theo.

            Giai đoạn đầu của dự án, vốn đầu tư có giá trị khoảng 200 triệu USD, trước mắt sẽ cải tạo một hồ 75 ha thành một hồ sen hấp dẫn. Nhà đầu tư quan tâm đến dự án trên có thể liên hệ qua LCETPA@qq.com (Vientiane Times ngày 18/12/2018)

Ngành Công Thương Lào tập trung nhiều biện pháp để thúc đẩy xuất khẩu

            Ngày 29/11/2018, báo Kinh tế-xã hội đưa tin, trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia năm 2019, mục tiêu xuất khẩu đạt 5.516 triệu USD, tương đường 46 nghìn tỷ Kíp.

            Phát biểu tại phiên họp lần thứ 6, Quốc hội khóa VIII vào ngày 26/11/2018, Bộ trưởng Khammany Phonsena nhấn mạnh, năm 2019, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ phải hoàn thành 04 mục tiêu lớn: (i) giá trị kim ngạch nhập khẩu hàng hóa phải đạt 5.775 triệu USD; (ii) giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5.516 triệu USD; (iii) giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến và tiểu thủ công nghiệp đạt 12,38 nghìn tỷ Kíp; (iv) giá trị lưu thông hàng hóa đạt 64,37 nghìn tỷ Kíp. Chỉ tiêu về xuất khẩu là thách thức lớn nhất trong điều kiện phát triển của năm 2019, Bộ Công Thương đã tập trung tìm các biện pháp để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra, bằng việc cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu gồm: điện, khoáng sản và các sản phẩm từ mỏ, dự kiến chiếm khoảng 47,4% tổng giá trị xuất khẩu; sản phẩm từ công nghiệp chế biến chiếm khoảng 33%; các sản phẩm chế biến từ gỗ 2,8%; sản phẩm nông sản (cây trồng và vật nuôi) chiếm khoảng 14,3%, còn lại là các loại sản phẩm, hàng hóa khác.

            Để đạt được mục tiêu xuất khẩu trên, Bộ Công Thương tập trung các biện pháp: (i) Tăng cường, chủ động phối hợp với Bộ Nông Lâm khuyến khích, thúc đẩy việc sản xuất cả về số lượng, chất lượng các mặt hàng nông sản đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực; (ii) tập trung cải tiến, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý sản xuất và dịch vụ, cải tiến chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm thông qua việc tổ chức tập huấn và dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp về khả năng cạnh tranh về thị trường giá và chất lượng tại thị trường trong và ngoài nước; ngoài ra, sẽ tổ chức các cuộc hội thảo chung về tình hình thương mại và công nghiệp quốc gia, kinh doanh để cùng nhau giải quyết các vấn đề về xuất khẩu hàng hóa của Lào; (iii) phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản; (iv) kiểm tra, đàm phán và tìm biện pháp xử lý những rào cản thương mại biên giới, gây ảnh hưởng đến việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản giữa Lào với các nước láng giềng; (v) phối hợp với Bộ Y tế về việc chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa để tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận của thị trường quốc tế; (vi) tiếp tục sử dụng website PLAOSME rộng khắp, thông dụng để quảng bá, tuyên truyền các sản phẩm, hàng hóa của Lào và xây dựng kênh thông tin điện tử, online để các nhà sản xuất, kinh doanh có thể tiếp cận thị trường, mua bán sản phẩm hàng hóa trong và ngoài nước thuận lợi, dễ dàng. (KT-XH, 29/11/2018)

Quốc hội yêu cầu các biện pháp nghiêm khắc hơn trong quản lý kinh doanh tiền tệ

            Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 8 vừa qua, các đại biểu Quốc hội đề xuất một số ý kiến về quản lý hoạt động kinh doanh tiền tệ, đáng chú ý như sau: (i) Cá nhân và pháp nhân không điều hành một tổ chức tài chính thì không được phép hoạt động kinh doanh tiền tệ vì việc này ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền quốc gia; (ii) Cảnh báo về việc một nước láng giềng của Lào hiện đang thu giữ lượng lớn ngoại tệ xuất khẩu bất hợp pháp từ Lào; (iii) Đề xuất hoạt động trao đổi tiền chỉ nên do ngân hàng thực hiện, như vậy sẽ quản lý và áp thuế thu cho ngân sách nhà nước.

            ​Các đại biểu Quốc hội nhận thấy nhiều cửa hàng kinh doanh mua bán tiền tệ với tỷ giá cao hơn mức quy định của Ngân hàng trung ương Lào và các ngân hàng thương mại của Chính phủ; kêu gọi Chính phủ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với hoạt động giao dịch tiền tệ nhưng không yêu cầu đóng cửa; yêu cầu điều tra hành vi sai trái của một số nhân viên ngân hàng, cho rằng những người này đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết các khoản vay, cung cấp thông tin sai lệch để đáp ứng điều kiện cho vay, và được hưởng hoa hồng từ 5-10% số tiền vay nếu giao dịch thành công. (Vientiane Times, 10/12/2018)

Công nghiệp dệt may Lào tiếp tục gặp nhiều khó khăn

            Ngày 7/12/2018, tại Viêng Chăn, Hiệp hội Dệt may Lào đã tổ chức Hội nghị đánh giá về tình hình dệt may hiện nay của Lào với sự tham dự của Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào Daovone Phachanthavong, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp và Thủ công mỹ nghệ Manohack Rasachack.

            Theo Hiệp hội Dệt may Lào, việc sản xuất quần áo đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì và phát triển do gặp nhiều khó khăn về thiếu lao động có tay nghề, chi phí đầu vào tăng, trong khi giá cả vẫn duy trì mức cũ, nhà sản xuất phải hạn chế số lượng sản phẩm, giảm thua lỗ, dẫn đến xuất khẩu hàng dệt may bị sụt giảm. Tuy nhiên, hiệp hội sẽ tiếp tục mở rộng lĩnh vực dệt may bằng việc hợp tác với các cơ quan Chính phủ và tăng cường giao dịch với các doanh nghiệp dệt may trong khu vực. Công nghiệp dệt may của Lào có lợi thế về đầu tư và thị trường so với một số nước ASEAN như Việt Nam, Campuchia và Myanmar, do hiện nay Chính phủ Việt Nam yêu cầu dừng việc mở rộng ngành dệt may của mình và tăng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, còn Myanmar thì gặp vấn đề về giá điện quá cao.

            Năm 2015, Lào có 92 nhà máy dệt may, nay chỉ còn 78 nhà máy, 7 trong số này là của Lào, 7 là liên doanh và số còn lại là doanh nghiệp nước ngoài. Nhật là nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực dệt may, sau đó là Thái Lan. Hiện có khoảng 50 nhà máy là thành viên Hiệp hội, trong đó 40 sản xuất để xuất khẩu, 6 sản xuất phục vụ thị trường trong nước đồng thời xuất khẩu. Các nhà máy này sử dụng khoảng 26.000 nhân công, trong đó 90% là phụ nữ, 0,5% là người nước ngoài chủ yếu làm công tác hành chính và kỹ thuật, đến từ Thái Lan, Nhật, Trung Quốc, Philippine và Sri Lanka. Xuất khẩu dệt may của Lào đạt 174,23 triệu USD năm 2016, thị trường xuất khẩu chính là EU, Nhật, Mỹ, Canada. Hiện Lào đang gặp khó khăn, không thể cạnh tranh với các nước khác về sản phẩm dệt may do thiếu nguyên liệu thô trong nước và chi phí vận chuyển quá đắt vì không có đường biển. (Vientiane Times, 10/12/2018)

 

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI

Chính phủ thắt chặt dự án đầu tư nhà nước

            Báo cáo trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa VIII, Thủ tướng Thongloun Sisoulith khẳng định, Chính phủ sẽ rà soát kỹ các dự án đầu tư nhà nước để hạn chế, ngăn chặn việc sử dụng vốn đầu tư vào các dự án không cần thiết như cách làm trong những năm trước đây.

            Thủ tướng Thongloun Sisoulith cho rằng, trong những năm trước đây, đầu tư nhà nước không căn cứ vào nguồn ngân sách hiện có vì việc xây dựng kế hoạch giữa các ngành kế hoạch – đầu tư và tài chính được thực hiện riêng biệt. Ngành kế hoạch và đầu tư xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án đầu tư không dựa trên cơ sở nguồn lực có hay không và nhiều cơ quan nhà nước bật đèn xanh cho các doanh nghiệp tư nhân ứng vốn đầu tư triển khai dự án trước, nhà nước sẽ thanh toán sau; nhiều dự án không qua quy trình đấu thầu dẫn đến đội vốn một cách vô lý, làm tăng thâm hụt ngân sách và nợ công cao.

            Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế QG (NIER), nợ công của Lào đã vượt 60% GDP, làm cho Chính phủ phải vật lộn với việc trả nợ. Tồi tệ hơn, chất lượng của nhiều dự án, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng rất kém, mặc dù chi phí đầu tư cao.

            "Tình trạng này sẽ không tái diễn trong năm 2019", Thủ tướng Thongloun khẳng định, các dự án đầu tư nhà nước không thực sự cần thiết và đầu tư vượt khả năng ngân sách sẽ chấm dứt.

            Theo dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đầu tư nhà nước dự kiến sẽ vào khoảng 11.473 tỷ Kíp, tương đương 6,93% GDP giảm nhẹ so với năm trước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy cho biết, mức giảm này là do ngân sách hạn chế và hỗ trợ nước ngoài sụt giảm. Phó Thủ tướng Somdy cũng cảnh báo, nền kinh tế Lào năm 2019 sẽ tiếp tục đối đầu với khó khăn do căng thẳng ngân sách. (Vientiane Times, 14/12/2018)

Chính phủ chuẩn bị kế hoạch xây dựng nền kinh tế số

           Ngày 11/12/2018, Diễn đàn Chuyển đổi sang nền kinh tế số đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của Bộ trưởng Bưu chính – Viễn thông Thansamay Kommasith và Tổng Giám đốc điều hành Huawei Lào Mark Wang và các quan chức Văn phòng Thủ tướng.

            Tại diễn đàn, vấn đề phương hướng chuyển đổi sang nền kinh tế số ở Lào trong kế hoạch tổng thể xây dựng năng lực kinh tế - xã hội của đất nước đã được thảo luận.  Diễn đàn là cơ hội để các quan chức Chính phủ, đại diện của ngành viễn thông, ngân hàng và các chuyên gia Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và các ý tưởng về quá trình chuyển đổi và đổi mới sáng tạo trong công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Các đại biểu tham gia diễn đàn thống nhất rằng, số hóa nền kinh tế Lào có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững đất nước. Các diễn giả đã trình bày các vấn đề liên quan đến an ninh mạng, loại kiến trúc Lào đang có và cần, bản chất của nền kinh tế số và những kết quả kỳ vọng đối với đời sống của nhân dân. Việc sử dụng công nghệ điện tử trong các lĩnh vực tài chính, y tế, giáo dục và phát triển mạng lưới thông minh ở Lào.

            Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Thansmay nhấn mạnh, việc chuyển đổi số hóa ở Lào là sử dụng ICT ở tất cả các lĩnh vực với mục tiêu tạo điều kiện tiếp cận thông tin và các dịch vụ trên điện thoại thông minh của mình. Trong những năm vừa qua, Bộ Bưu chính – Viễn thông của Lào đã ban hành Luật ICT, Luật Tội phạm Mạng và Luật Bảo vệ Dữ liệu và các nghị định khác để phục vụ cho việc chuyển đổi này. Chính phủ Lào đã nỗ lực thực hiện nhiều việc để vượt qua những cản trở và tạo môi trường nhằm nuôi dưỡng sự phát triển của ngành ICT như xây dựng Tầm nhìn 2030, Chiến lược 2025, Kế hoạch Phát triển 2020 và Kế hoạch Chính phủ Điện tử 2020. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế và khu vực nhằm thực hiện các mục tiêu chung. (Vientiane Times, 12/12/2018)

Tổng điều tra kinh tế III của Lào

            Ngày 06/12/2018, Hội nghị Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Tổng điều tra kinh tế III đã được tổ chức tại Viên Chăn dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy. Mục đích của cuộc tổng điều tra kinh tế là để thu thập dữ liệu về tất cả các đơn vị doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại Lào nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

            Tổng điều tra kinh tế được thực hiện 5 năm một lần, cung cấp số liệu thống kê về bức tranh kinh tế chung của Lào. Tổng điều tra có vai trò quan trọng, phục vụ hàng triệu người trong  khu vực nhà nước và tư nhân trong hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch. Hội nghị Ủy ban chỉ đạo quốc gia với các thành viên là đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Lào, các tỉnh và huyện được Thủ tướng bổ nhiệm tháng 5/2018 đã thảo luận việc chuẩn bị tổ chức Tổng điều tra kinh tế lần thứ III. Nhiệm vụ đặt ra đối với cuộc tổng điều tra là liệt kê tất các đơn vị kinh doanh đang hoạt động tại Lào, bao gồm cả nhà nước, tư nhân, nhà đầu tư nước ngoài, liên doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Tổng điều tra kinh tế sẽ không bao gồm hộ kinh doanh, đặc biệt là nuôi cá, chăn nuôi gà, lợn, tuy nhiên các trang trại sẽ được điều tra. Các nhóm kinh doanh quy mô nhỏ hoạt động tại các trường học, bệnh viện, các doanh trại công an, bộ đội, các doanh nghiệp và cửa hàng đã đóng cửa trong vòng dưới 03 tháng cũng không nằm trong diện điều tra.

            Hội nghị đã thảo luận các bảng hỏi đối với các đơn vị kinh doanh, phân công trách nhiệm theo từng lĩnh vực, kế hoạch hoạt động và kinh phí, thành lập văn phòng Ủy ban chỉ đạo QG, văn phòng điều phối .v.v. (Vientiane Times, 07/12/2018)

Quốc hội Lào chưa chấp thuận sửa đổi Luật đất đai

            Ngày 19/12/2018, báo Vientiane Times đưa tin, Quốc hội Lào vẫn chưa chấp thuận bản dự thảo sửa đổi Luật Đất đai.

            Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammy, dự thảo cần phải đáp ứng các mục tiêu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về sở hữu đất đai Lào trong Hiến pháp và những hướng dẫn quan trọng trong Nghị quyết số 26 của Ủy ban Trung ương Đảng để tối đa hóa lợi ích cho đất nước và nhân dân. Luật Đất đai được ban hành lần đầu tiên năm 2003. Chính phủ đã nỗ lực sửa đổi nhưng chưa thành công do những vấn đề liên quan khá phức tạp.

            Theo dự thảo, về việc lấn chiếm đất đai, tất cả các công trình và tài sản trên đất sẽ bị dỡ bỏ mà không được bất cứ bồi thường nào; về việc sử dụng đất cho nông nghiệp, đất nông nghiệp có thể không được chia đều cho nông dân trên cả nước vì thửa đất ở vùng miền núi nhỏ hơn vùng đồng bằng. Luật đưa ra quyền cho chính quyền hành chính tỉnh quyết định quyền của công dân với đất nông nghiệp ở mỗi địa phương nhưng phải phù hợp với quy hoạch tổng thể đất quốc gia.

            Dự thảo sửa đổi cho phép bán đất trả trước, cá nhân và công ty tư nhân có thể mua đất (quyền đối với đất) nhưng sở hữu của họ sẽ hết hạn sau một thời gian nhất định như nêu trong hợp đồng mua bán. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Buonmy, điều này tạo điều kiện đầu tư và chính phủ sẽ nhận được một khoản tiền mà không mất đất. (Vientiane Times ngày 19/12/2018).

Cải cách hai ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước

            ​Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Lào (BOL) trước Quốc hội, hiện có 02 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đang bị cơ cấu lại vì vấn đề quản lý rủi ro.

            Báo cáo của BOL nêu rõ, 02 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước phải cải cách về hành chính và sắp xếp lại cán bộ kỹ thuật. Hy vọng, việc tái cơ cấu sẽ giúp các ngân hàng này hoạt động trôi chảy. BOL không công bố tên của 02 ngân hàng đang bị cơ cấu lại vì không muốn tiết lộ thông tin gây hoang mang đối với công chúng, tránh phản ứng tiêu cực của khách hàng có thể gây bất ổn đối với hệ thống ngân hàng. Một trong những vấn đề chính hai ngân hàng gặp phải là không thu hồi được các khoản cho vay khách hàng theo kế hoạch dẫn đến tăng nợ xấu (NPLs) trong hệ thống ngân hàng của Lào.

            Theo số liệu của BOL, tỷ lệ nợ xấu đã lên đến khoảng 3,01% tổng giá trị tín dụng ngân hàng, vượt mức quy định của BOL là dưới 3.0%. Bên cạnh cơ cấu lại về hành chính, BOL đã chỉ đạo cho hai ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước phải cải tiến các hoạt động kinh doanh. BOL đảm bảo với Quốc hội sẽ giám sát việc phát triển của hai ngân hàng thực hiện kế hoạch cải thiện kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của Chính phủ và các bên liên quan. Theo chiến lược của BOL, sau khi tái cơ cấu thành công, hai ngân hàng trở lại hoạt động bình thường sẽ tìm các đối tác để thành lập ngân hàng liên doanh trong tương lai. (Vientiane Times, 12/12/2018)

Ngân hàng Nhà nước sẽ cung cấp thêm những khoản vay năm 2019

            Ngày 25/12/2018, báo Vientiane time đưa tin, Quốc hội đã chấp thuận kế hoạch hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Lào năm 2019, sẽ có thể cung cấp thêm những khoản vay mới cho nền kinh tế vào năm tới, với trị giá khoảng 55% GDP.

            Qua 09 tháng đầu năm 2018, ngân hàng mới đáp ứng cho vay được khoảng 49,28% GDP, chưa đáp ứng được yêu cầu vay của nền kinh tế. Theo nhận định của các nhà kinh tế, cần phải nâng giá trị những khoản vay lên mức khoảng 55% GDP, nếu không tăng trưởng kinh tế sẽ xuống dưới con số mục tiêu 6,7% trong năm tới.

            Việc cung cấp thêm các khoản vay cho nền kinh tế sẽ thúc đẩy đầu tư và tạo ra việc làm,  phát triển các chính sách tài chính, đặc biệt những chính sách dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs. Ngân hàng trung ương đã nhận được tín hiệu từ chính phủ về nguồn tài trợ từ trong và ngoài nước cho SMEs. Bản báo cáo của ngân hàng nhấn mạnh, thực thi tiếp theo của chính sách huy động vốn, ngân hàng sẽ có thể bảo đảm những khoản vay cho một số SMEs năm 2019.

            Một biện pháp khác có thể áp dụng để khuyến khích các ngân hàng thương mại đưa ra những gói vay cho SMEs, với mức lãi suất thấp phù hợp, sẽ là điều kiện tốt để thúc đẩy hoạt động kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp này trong thời gian tới đây.

            Hiện tại nhu cầu vay ở thị trường Lào là rất thấp vì chính phủ không đầu tư vào những dự án hạ tầng công cộng. Trước đây, lãi suất vay cao và những nhà đầu tư đã cạnh tranh để có được một khoản vay của ngân hàng. Bản báo cáo của ngân hàng tiết lộ rằng tăng trưởng tín dụng chỉ là 5,58% tháng 9, giảm 12% so với con số năm 2017.

            Việc sụt giảm nhu cầu vay buộc các ngân hàng thương mại đưa ra lãi suất cho vay thấp hơn sẽ có lợi cho SMEs. (Vientiane Times ngày 25/12/2018)

HỢP TÁC VIỆT NAM - LÀO

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Lào

            Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cùng Phu nhân đã sang thăm chính thức Lào và đồng chủ trì Cuộc họp Tham vấn Chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 5 từ ngày 18-19/12/2018 nhằm tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

            Sáng ngày 19/12, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc Tham vấn Chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 5. Tại cuộc họp, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam không ngừng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, văn hóa-xã hội, ngoại giao… Hai bên nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng không ngừng phát triển với việc trao đổi đoàn các cấp; vấn đề giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú có tiến triển và phấn đấu sẽ hoàn thành vào tháng 6/2019; tình hình khu vực biên giới giữa hai nước nhìn chung ổn định, người dân khu vực biên giới thường xuyên qua lại, buôn bán với nhau; hai bên sẽ tiếp tục tu bổ và sửa chữa cột mốc biên giới bị hỏng; tổ chức tổng kết việc tổ chức thực hiện mô hình kiểm tra "một cửa, một lần dừng" sau 3 năm triển khai; tập trung vào công tác kiểm tra, ngăn chặn việc xây dựng các công trình vi phạm quy chế biên giới. Về hợp tác kinh tế, hai bên sẽ tiếp tục cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để kim ngạch thương mại hai nước tăng lên tương xứng với quan hệ chính trị; về đầu tư của Việt Nam tại Lào, nhiều dự án hợp tác, đầu tư của hai nước có nhiều tiến triển như: dự án cảng Vũng Áng, dự án Nhà Quốc hội mới của Lào, dự án thủy điện Luang Prabang, dự án sân bay Nong Khang, dự án đường cao tốc Viêng Chăn – Hà Nội, dự án đường sắt Viêng Chăn – Thakhaek – Mụ Giạ - Vũng Áng. Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư vào Lào và góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên nhất trí và đánh giá cao cơ chế Tham vấn chính trị thường niên giữa hai Bộ Ngoại giao, giúp hai bên trao đổi ý kiến trên nhiều vấn đề trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi nhiều đoàn cấp Bộ và giữa các đơn vị của hai Bộ hơn nữa. Hai bên cũng trao đổi ý kiến về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm. (Vientiane Times, 21/12/2018)

Kim ngạch thương mại Việt – Lào 11 tháng đầu năm 2018

            Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại Việt – Lào 11 tháng năm 2018 đạt 922,6 triệu USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017 (808,3 triệu USD).

            Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 536,7 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017 (475,3 triệu USD). Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: Xăng dầu các loại đạt 91 triệu USD, tăng 15,3%; sắt thép các loại đạt 78,7 triệu USD, tăng 16,6%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 52,1 triệu USD, tăng 8,8%; sản phẩm từ sắt thép đạt 33 triệu USD, giảm 4,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 28,1 triệu USD, giảm 1,1%; phân bón các loại đạt 13,3 triệu USD, giảm 7,7%; sản phẩm từ chất dẻo đạt 10,5 triệu USD, giảm 27,2%; hàng rau quả đạt 8,7 triệu USD, tăng 23,9%; bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc đạt 8,1 triệu USD, tăng 8,6%; clanhke và xi măng đạt 8,7 triệu USD, giảm 12,1%; dây điện và dây cáp điện đạt 7,9 triệu USD, tăng 4,6%; hàng dệt may đạt 5,9 triệu USD, tăng 7,8%; sản phẩm gốm sứ đạt 5,7 triệu USD, giảm 42,7%; giấy và sản phẩm từ giấy đạt 4,6 triệu USD, tăng 3,7%; than các loại đạt 2,9 triệu USD, giảm 43,5%; kim loại thường khác và sản phẩm đạt 2,3 triệu USD, giảm 62%; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ đạt 746,8 nghìn USD, tăng 6,5%.

            Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 385,9 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017 (333 triệu USD).  Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: phân bón các loại đạt 39,6 triệu USD, giảm 7,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 24,5 triệu USD, giảm 33,5%; quặng và khoáng sản khác đạt 23,3 triệu USD, giảm 11,1%; kim loại thường khác đạt 4,6 triệu USD, giảm 2,8%; ngô đạt 151,4 nghìn USD, giảm 66,7%.

            Ước tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Lào năm 2018 đạt khoảng 1.005 triệu USD. (Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, ngày 25/12/2018)

Lào, Việt Nam tăng cường hợp tác biên giới

            Ngày 10/12/2018, Ủy ban hỗn hợp biên giới Lào – Việt Nam đã nhóm họp và thống nhất hợp tác cùng nhau nhằm tăng cường thương mại và đầu tư trên địa bàn có chung đường biên giới giữa hai nước.

            Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về quản lý biên giới, văn hóa và du lịch trên địa bàn biên giới. Hội nghị Ủy ban hỗn hợp lần thứ 28 được đồng chủ trì bởi Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung; hai bên nhất trí làm việc cùng nhau để xây dựng chiến lược hợp tác và kế hoạch phát triển cửa khẩu giai đoạn 2025-2035 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư biên giới cũng như trao đổi giao lưu nhân dân. Tại hội nghị, hai bên đã rà soát hợp tác thương mại biên giới và đầu tư dọc theo biên giới trong những năm vừa qua. Hai bên đã thảo luận những kết quả đạt được trong hợp tác về quản lý biên giới, du lịch, văn hóa và kết nối đường bộ; Các bài học rút ra từ việc áp dụng thử nghiệm dịch vụ một cửa, một lần dừng tại cửa khẩu Densavan (Lào) – Lao Bảo (Việt Nam); Tiến bộ đạt được trong việc giải quyết hôn nhân không giá thú và cư trú bất hợp pháp của cư dân hai nước dọc theo biên giới.

            Hội nghị đã biểu dương lực lượng cán bộ biên giới của hai bên ở tất cả các cấp trong những năm vừa qua đã có nhiều nỗ lực đóng góp trong việc xây dựng biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị và hợp tác. (Vientiane Times, 11/12/2018)

Tổng kết, bàn giao kết quả dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường CHDCND Lào

            Ngày 10/12/2018, hội nghị tổng kết, bàn giao kết quả dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường CHDCND Lào đã được tổ chức tại Viêng Chăn. Hội nghị do Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Thị Phương Hoa và Thứ trưởng Nội vụ Lào Thongchan Maixay đồng chủ trì với sự tham gia của các đại diện từ các Bộ ngành liên quan của hai nước.

            Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản tỷ lệ 1/50.000 cho các khu vực Bắc và Trung Lào để thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa hình tỷ lệ 1/50.000 hiện đại, chính xác, có tính mở, phủ trùm nước Lào phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý lãnh thổ, giám sát tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Dự án cũng nhằm tăng cường năng lực cho Cục Bản đồ Quốc gia Lào.

           Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, dự án đã được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào thống nhất tại Hiệp định về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ Việt Nam giao xây dựng trình hai chính phủ phê duyệt. Tổng kinh phí của dự án được phê duyệt lần đầu là 174 tỷ đồng, phê duyệt điều chỉnh là 183,800 tỷ đồng (khoảng 8 triệu USD) từ nguồn vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Lào. Qua hơn 04 năm thực hiện, tất cả các sản phẩm theo hạng mục công việc đã được hoàn thành. Thông qua dự án, phía Việt Nam đã bàn giao cho phía Lào hệ thống thiết bị, phần mềm để phục vụ cho việc quản lý và khai thác dữ liệu nền thông tin địa hình kèm theo hướng dẫn sử dụng cho cán bộ kỹ thuật của Cục Bản đồ Quốc gia Lào.

            Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nội Vụ Lào Thongchan Manixay đánh giá cao kết quả dự án, xem đây là một trong những đóng góp nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào. Thứ trưởng Thongchan nhấn mạnh, thông qua dự án, không những phía Việt Nam đã giúp Lào xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình, mà còn giúp tăng cường năng lực cho cán bộ trong lĩnh vực này. Kết quả dự án cần được phổ biến rộng rãi để các cán bộ ở các ngành, các cấp khác nhau sử dụng một cách có hiệu quả phục vụ công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát môi trường ở Lào. (ĐSQ VN tại Lào, 11/12/2018)

Chính phủ và Công ty Thành Công ký kết MOU về dự án trồng mía

            Ngày 2/12/2018, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, MOU về dự án trồng mía tại tỉnh Attapeu đã được ký kết giữa Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Souphanh Keomixay và Giám đốc Công ty TTC (Thành Thành Công) Attapeu Nguyễn Minh Tín.

            Theo MOU, Công ty Mía đường Attapeu, công ty con của Tập đoàn TTC Việt Nam sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu khả thi dự án trồng mía tại các huyện Xaysettha, Sanxay và Sanamxay để cung cấp nguyên liệu cho công ty chế biến các sản phẩm đường. Phát biểu tại lễ ký, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn TTC Phan Minh Thanh cho biết, hiện nay TTC đang sản xuất và chiếm 44% thị phần của Việt Nam. Công ty tự tin về việc xuất khẩu các sản phẩm đường đa dạng ra thị trường thế giới nên đã ký thỏa thuận trồng mía tại tỉnh Attapeu. Ông Thanh nhấn mạnh, diện tích tô nhượng hiện có tại tỉnh Attapeu mà Tập đoàn TTC nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chỉ đủ cung cấp nguyên liệu cho nhu cầu hiện tại của công ty. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường, công ty đề nghị Chính phủ tăng diện tích đất tô nhượng. Hiện nay Tập đoàn TTC có 46 loại sản phẩm đường khác nhau. Đường vàng hữu cơ do TTC sản xuất đạt chuẩn hữu cơ từ khâu trồng trọt đến chế biến, không sử dụng giống biến đổi gen (GMO), phân bón, thuốc trừ sâu và các hóa chất khác, đang được xuất khẩu sang châu Âu.

            TTC Attapeu tập trung vào sản xuất mía đường quy mô lớn, có khả năng chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ. Theo VietnamNews, Tập đoàn TTC hiện đang sở hữu 62.300 ha đất trồng mía, cung cấp các dòng sản phẩm đường giá trị cao. Niên vụ 2018-2019, TTC có gần 1.000 ha đất trang trại được chứng nhận sản xuất hữu cơ, Tập đoàn đang có kế hoạch sản xuất trên 40.000 tấn đường hữu cơ vào năm 2022. (Vientiane Times, 28/12/2018)

Viettinbank Lào khai trương chi nhánh Vientiane

            Ngày 28/11/2018, tại thủ đô Vientiane, Ngân hàng Viettinbank Lào đã tiến hành tổ chức lễ khai trương chi nhánh Vientiane, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Lê Quốc Nam. Tham dự buổi lễ có Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Lào Phouthaxay Sivilay, cùng các đại biểu và khách mời.

            Ngân hàng Viettinbank Lào là một trong những ngân hàng thương mại nước ngoài, từ Việt Nam đầu tư tại Lào vào tháng 02/2012, với bước khởi đầu là một chi nhánh của Ngân hàng Công thương Việt Nam, có năng lực về tài chính và khả năng chuyên môn cao. Qua quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh, chi nhánh Viettinbank đã không ngừng mở rộng quy mô, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh tài chính, được nâng cấp lên thành Ngân hàng Viettinbank Lào vào tháng 8/2015 với vốn điều lệ được điều chỉnh tăng lên 50 triệu USD.

            Để không ngừng mở rộng, nâng cao khả năng cung ứng nguồn vốn cho các tổ chức, cá nhân Lào và đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, Viettinbank Lào đã nâng cấp phòng giao dịch tại Viêng Chăn lên thành Chi nhánh Viettinbank.

          Phát biểu tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Lào Phouthaxay Sivilay cho biết, việc thành lập chi nhánh ngân hàng Viettinbank Lào tại Viêng Chăn sẽ tạo điều kiện tốt cho việc triển khai các hoạt động thương mại, đầu tư, góp phần khai thác và cung ứng nguồn vốn cho việc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của Lào, triển khai phương thức dịch vụ mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân Lào. 

            Theo kế hoạch, Viettinbank Lào sẽ tiếp tục mở rộng và thành lập nhiều chi nhánh khác tại các thành phố, đô thị là trung tâm kinh tế của Lào trong thời gian tới đây như: Savanakhet, Bolykhamxay, Luangprabang và Attapeu. (ĐSQVN, 04/12/2018)

Ngân hàng Lào-Việt mở rộng dịch vụ tại tỉnh Bolykhamxay

            Ngày 12/12/2018, tại tỉnh Bolykhamxay, Ngân hàng thương mại Lào-Việt đã tiến hành lễ khai trương điểm dịch vụ mới dưới sự đồng chủ trì tổ chức của Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Công và Chánh Văn phòng tỉnh Duangta Molakhasouk.

            Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Công cho biết, năm 1999 dưới sự chỉ đạo của hai Chính phủ Lào và Việt Nam, Ngân hàng ngoại thương Lào và Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã liên kết thành lập Ngân hàng thương mại Lào-Việt bank tại Lào, nhằm thể hiện vai trò kết nối và hợp tác giữa hai nước về kinh tế. Sau 19 năm hoạt động và phát triển không ngừng, Lào-Việt bank đã lớn mạnh cả về chất và lượng trong lĩnh vực tài chính của Lào.

            Nhận thức được tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bolykhamxay trong thời gian tới và cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn thuận lợi, ngân hàng Lào-Việt mở rộng quy mô hoạt động dịch vụ của mình tại huyện Paksan là trung tâm hành chính của tỉnh. Việc thành lập đơn vị dịch vụ này là thực hiện cam kết mạnh mẽ và nỗ lực góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Bolykhamxay ngày một lớn mạnh của Lào-Việt bank, có thể đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân của địa phương phát triển kinh tế, sản xuất sản phẩm hàng hóa trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, bằng phương pháp dịch vụ mới, hiện đại, nhanh chóng và thuận lợi. (KT-XH, 19/12/2018) 

 

HỢP TÁC LÀO VỚI CÁC ĐỐI TÁC

            Hội nghị Bàn tròn giữa Chính phủ Lào và đối tác phát triển năm 2018

            Từ ngày 4-5/12, tại Viêng Chăn, Hội nghị Bàn tròn với tiêu đề "Đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia lần thứ 8 – Tiến bộ về phát triển bền vững và hợp tác phát triển hiệu quả" giữa Chính phủ Lào và các đối tác phát triển của Lào đã được tổ chức, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Lào Somdy Douangdy, bà Valerie Cliff, Phó Giám đốc khu vực châu Á-TBD của UNDP, Bộ trưởng Bộ KHĐT Lào Souphanh Keomixay, bà Kaarina Immonen, Điều phối viên thường trú LHQ/Đại diện thường trú UNDP tại Lào, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bộ KHĐT, đại diện cấp Vụ các bộ, ngành liên quan của Lào, khu vực tư nhân và Đại sứ/đại diện các ĐSQ/TCQT tại Lào.

            Hội nghị tập trung trao đổi về phát triển kinh tế bao trùm, bền vững, phát triển xã hội và nguồn nhân lực, môi trường, việc chuẩn bị ứng phó với thiên tai, và các vấn đề quan trọng về quản lý. Liên quan đến nền kinh tế, Chính phủ và các đối tác phát triển thảo luận biện pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định và liên tục một cách cân bằng, hài hòa giữa việc cấp vốn và kế hoạch phát triển, cân bằng phát triển giữa các địa phương khác nhau, phát triển lực lượng lao động có chất lượng, phát triển doanh nghiệp, chuyên gia có chuyên môn, mở rộng hợp tác và hội nhập khu vực và quốc tế. Chính phủ đẩy mạnh phát triển nông thôn và giảm nghèo và hiện đang tìm kiếm khuyến nghị từ các đối tác phát triển. Phát triển xã hội và nhân lực bao gồm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, giáo dục chất lượng, tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người, cải thiện dịch vụ an ninh xã hội, phát triển và bảo tồn văn hóa, phong tục, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự xã hội thông qua pháp luật và sự minh bạch. Bảo vệ môi trường và thiên nhiên cũng là những nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế. Thống nhất việc Lào cần chuẩn bị để ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cũng như những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra như việc ổn định đất đai canh tác, đảm bảo về thị trường và giá cả. Về các vấn đề liên quan khác, Chính phủ và các đối tác phát triển tập trung thảo luận về thúc đẩy sáng tạo, quản lý và sử dụng khoa học, công nghệ, truyền thông.

            Theo quan điểm của các đối tác phát triển của Lào, Hội nghị là tiến trình năng động và là diễn đàn tham vấn cởi mở giữa Chính phủ Lào và các đối tác phát triển. Theo bà Immonen, hội nghị đã tạo ra một không khí trao đổi thẳng thắn, hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng và hiểu biết giữa tất cả các đối tác phát triển. Sự kết nối giữa các nhóm làm việc và Bàn tròn được cải thiện theo từng năm. Hội nghị Bàn tròn cấp cao tổ chức tại Viêng Chăn năm 2016 và thường niên tại Champasak năm 2017 đã chứng minh hiệu quả rõ ràng của sự kiện này. Bà đề xuất cơ chế Bàn tròn cần được khuyến khích hơn nữa, cần chỉ rõ phương thức làm cho tiến trình Hội nghị Bàn tròn gần với người dân hơn. Bà đã tiến hành những chuyến đi gắn thẳng với chương trình Bàn tròn đem lại những cơ hội quan trọng cho các đối tác phát triển mà bà thấy là có thể thực hiện trên thực tế tại các địa phương, cộng đồng. (Vientiane Times, 6/12/2018)

Lào – Trung Quốc

Lào đạt chỉ tiêu xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

            Theo báo cáo của Bộ trưởng Công Thương trước Quốc hội, Lào đã đạt chỉ tiêu xuất khẩu gạo sang Trung Quốc trong tháng 12/2018 sau khi công ty IDP Rice Mill của Lào ký được hợp đồng thương mại với Tổng Công ty ngũ cốc, dầu và thực phẩm Quốc gia Trung Quốc (COFCO) vào tháng 11/2018.

            Năm 2017, Chính phủ Trung Quốc thỏa thuận mua 20.000 tấn gạo từ Lào thông qua Công ty TNHH Xuanye, Lào, tuy nhiên, đến tháng 10/2018, công ty chỉ xuất khẩu được 16.800 tấn, sau đó, xuất khẩu thêm 1.000 tấn gạo và cuối tháng 12/2018 sẽ xuất tiếp 2.200 tấn. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu gạo của Lào đạt 31,16 triệu USD, chủ yếu là sang Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc, giảm so với năm 2016 và kỳ vọng năm 2018 sẽ xuất khẩu được trên 45,56 triệu USD từ gạo. Riêng 08 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của Lào sang Trung Quốc chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu (không kể năng lượng điện), Thái Lan chiếm 28%, Việt Nam chiếm 19%.

            Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Lào, các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm gỗ, quặng sắt, cát, cao su, các sản phẩm đồng và phân bón và gạo là mặt hàng xuất cao nhất. Ngoài ra, Chính phủ Lào đang có kế hoạch xuất khẩu thêm các nông sản khác. Để tăng kim ngạch xuất khẩu với Trung Quốc, Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp Lào và khuyến khích họ đăng ký với Tổng cục Giám sát Chất lượng và Kiểm dịch (AQISIQ) của Trung Quốc. (Vientiane Times, 15/12/2018)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm chính thức Lào

            Từ ngày 16-17/12, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, Uỷ viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã thăm chính thức Lào và dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công – Lan Thương lần thứ 4, tổ chức tại Luang Prabang, Lào.

            Ngày 16/12, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm, đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện, bền vững, lâu dài giữa hai nước Lào-Trung Quốc ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu với chất lượng mới, trở thành đối tác chung vận mệnh xã hội chủ nghĩa Lào-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, không thể phá hoại; quan hệ hợp tác Lào-Trung Quốc đang ở mức độ tốt nhất và cao nhất, được thể hiện qua việc hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao. Hai bên đang tích cực tổ chức triển khai Thỏa thuận của Lãnh đạo hai nước, nhiều lĩnh vực đạt tiến độ như: dự án xây dựng đường sắt Lào-Trung Quốc đã hoàn thành 46%, đã khảo sát và ký kết dự án xây dựng trường Cao đẳng kỹ thuật đường sắt để cung cấp nhân lực phục vụ tuyến đường sắt, đang khẩn trương triển khai vốn viện trợ trị giá 4 tỉ NDT và thực hiện dự án ưu tiên trong 8 dự án lớn. Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy cơ quan liên quan của hai nước trong việc xây dựng Đề án về việc xây dựng đối tác chung vận mệnh Lào-Trung Quốc, hành lang kinh tế Lào-Trung Quốc để có thể ký vào thời điểm Chủ tịch nước Lào Bunhang Vorachit sang thăm Trung Quốc vào tháng 4/2019. Hai bên hoan nghênh Ban điều phối về an toàn xây dựng "Vành đai và Con đường" đã tổ chức thành công Cuộc họp lần thứ 2 tại thủ đô Viêng Chăn để thảo luận về sự an toàn cho nhà đầu tư của Trung Quốc sang đầu tư tại Lào, nhất là dự án xây dựng đường sắt. Hai bên đánh giá cao về sự hợp tác, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa hai Bộ Ngoại giao Lào-Trung Quốc, trao đổi ý kiến về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ khu vực và tiểu vùng, nhất là hợp tác Mê Công – Lan Thương và hợp tác ASEAN – Trung Quốc. (Pa-xa-xôn, Vientiane Times, 17/12/2018)

Lào – Thái Lan

Lào, Thái Lan đẩy mạnh hợp tác, làm sâu sắc thêm mối quan hệ

            Ngày 14/12/2018, Họp hẹp Liên Chính phủ Lào – Thái Lan (JCR) lần thứ ba do Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và người đồng cấp Thái Lan Tướng Prauyut Chan-o-cha đồng chủ trì đã được tổ chức tại Viêng Chăn.

            Tại cuộc họp, hai bên nhất trí làm sâu sắc thêm các mối quan hệ, tăng cường hợp tác song phương; hướng tới những đỉnh cao mới, chuẩn bị xây dựng đối tác chiến lược nhằm tăng trưởng và phát triển bền vững; ký 07 văn kiện hợp tác; khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác mà hai nước có tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng, hai bên cùng có lợi; nhất trí tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2021 so với năm 2016.

            Thủ tướng Thongloun Sisoulith, thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào bày tỏ sự cám ơn đối với nhà Vua, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Thái Lan về sự hỗ trợ đối với nhân dân Lào, đặc biệt là sau sự cố vỡ đập dự án thủy điện Xepian-Xenamnoy tại tỉnh Attapeu. Nhân chuyến thăm của Đoàn Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Prauyut Chan-o-cha, thay mặt Chính phủ và nhân dân Thái Lan, đã trao bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 75 triệu Baht (19,5 tỷ Kíp) để ổn định đời sống cho dân cư tỉnh Attapeu; 55 triệu Baht (14,6 tỷ Kíp) để phát triển Trường Cao đẳng Giáo dục Thể chất tại bản Thongphong, Viêng Chăn. (Vientiane Times, 15/12/2018)

Ngân hàng Thái Lan EXIM Bank mở Văn phòng đại diện tại Viêng Chăn

            Ngày 30/11/2018, Ngân hàng Xuất – Nhập khẩu (EXIM) Thái Lan đã khai trương Văn phòng đại diện trụ sở tại Viêng Chăn nhằm hỗ trợ Chính phủ Lào hội nhập thương mại và đầu tư trong khu vực tiểu vùng sông Mê Công. EXIM Bank Thái Lan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào đã ký MOU hợp tác thúc đẩy tài chính và phi tài chính, tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh thương mại và đầu tư giữa hai nước.

            Ông Pisit Serewiwattana, Chủ tịch EXIM Bank Thái Lan cho biết, việc mở VPĐD EXIM Bank Thái Lan tại Lào giúp ngân hàng này trở thành đại diện kinh tế thông qua hỗ trợ tài chính cung cấp dịch vụ tư vấn thương mại, đầu tư, pháp luật cho doanh nghiệp Lào và Thái Lan, tạo điều kiện trong thương thảo với khu vực công và khuyến khích quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp Thái Lan và Lào để đảm bảo quan hệ đối tác ổn định và bền vững giữa hai nước. EXIM Bank hỗ trợ tổng tài chính trị giá 30 tỷ Baht Thái để triển khai các dự án cơ sở hạ tầng cơ bản tại Lào như đường sá, nhà máy thủy điện, công nghiệp và dịch vụ.

            Theo Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Apisak Tantivorawong, Thái Lan và Lào kết nối với nhau về lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tài chính, triển khai các dự án phát triển dọc biên giới. Thái Lan là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với Lào, kim ngạch thương mại giữa hai nước trung bình hàng năm đạt hơn 5 tỷ USD và đang ngày càng gia tăng. (Vientiane Times, 4/12/2018)

Lào – Nhật Bản

Đối thoại khu vực công và khu vực tư nhân Lào – Nhật lần thứ 12

            Ngày 11/12/2018, tại Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ KHĐT Lào Souphan Keomixay và Đại sứ Nhật Bản tại Lào Takeshi Hikihara đã chủ trì Đối thoại chung giữa các khu vực công và tư nhân Lào – Nhật nhăm thúc đẩy đầu tư của Nhật tại Lào, tìm kiếm giải pháp giải quyết các vấn đề doanh nhân và nhà đầu tư Nhật Bản ở Lào gặp phải, cải thiện dịch vụ và hỗ trợ dự án, tập trung thảo luận 3 chủ đề chính là thành lập và quản lý các văn phòng đại diện, sản xuất và hậu cần. Tại cuộc họp, các quan chức phụ trách lĩnh vực thuế của Lào, doanh nghiệp và chủ đầu tư Nhật trình bày chi tiết các bước thực hiện hoàn thuế, trao đổi về việc sử dụng chứng nhận thuế tạm thời trong thủ tục nhập khẩu và các thuế phụ. Về hậu cần, cuộc họp xem xét khả năng thực hiện các giao dịch tại trạm kiểm soát biên giới thông qua ngân hàng nhằm tạo sự minh bạch theo đề xuất của phía Nhật.

            Theo Bộ trưởng Souphan, trước đây, Bộ KHĐT Lào đã hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại Lào đã tổ chức các cuộc đối thoại tương tự, hỗ trợ Chính phủ Lào và Bộ này trong việc nắm được nhu cầu của các nhà đầu tư Nhật Bản, được hưởng lợi do cải thiện điều kiện đầu tư. Bộ này đã cải thiện được nhiều như các bước cho phép nhượng quyền đầu tư rõ ràng hơn, quy định và luật được cập nhật, điều chỉnh để thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về phát triển nguồn nhân lực, Nhà nước đã thực hiện nâng cao kỹ năng cho lao động làm việc tại các khu kinh tế ở Viêng Chăn, Savannakhet và Champasak. Đầu tư của Nhật tại Lào ngày càng tăng, hiện có 101 dự án. Cho đến nay, Lào thu hút được đầu tư từ 52 nước, Nhật Bản đứng thứ 13.

            Cuộc đối thoại này được tiến hành hàng năm, bắt đầu từ năm 2007 theo thỏa thuận giữa cựu Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Vientiane Times, 12/12/2018)

Lào – Australia

Tổng kết chương trình tài chính vi mô do Australia hỗ trợ

            Ngày 05/12/2018, hội nghị đánh giá, tổng kết chương trình tài chính vi mô do Australia hỗ trợ đã được tổ chức tại Viêng Chăn với sự tham dự của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào Vatthana Dalaloy, Điều phối viên Thường trú UNDP Kaarina Immonen, đại diện ĐSQ Australia và các quan chức từ các Bộ ngành của Lào.

            Chương trình tăng cường điều kiện tiếp cận tài chính do Australia hỗ trợ đã được thực hiện trong gần 5 năm là dự án tài chính vi mô dành cho người nghèo ở Lào. Dự án được hợp tác, hướng dẫn và quy tụ các bên liên quan, bao gồm Quỹ Phát triển Nguồn vốn của Liên Hợp quốc (UNCDF), Australia và Ngân hàng Nhà nước Lào. Chương trình tập trung vào các cấp vĩ mô và vi mô, cung cấp hỗ trợ cho quá trình hoạch định chính sách và cải tiến cơ sở hạ tầng tài chính nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà cung cấp tài chính. Chương trình cũng nhằm đảm bảo các nhà cung cấp tài chính thích ứng hơn với các nhu cầu tài chính của các hộ gia đình nghèo và các doanh nghiệp vi mô. Tại hội nghị, các bên liên quan đã đánh giá sự thành công của chương trình trong gần nửa thập kỷ vừa qua. (Vientiane Times, 06/12/2018)

Công ty Australia xem xét đầu tư nhà máy chế biến thức ăn gia súc tại Lào

            Ngày 07/12/2018, chủ doanh nghiệp Australia Four Season có trụ sở tại Brisbain, ông Charles Olson cho biết, hiện nay đang nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy chế biến thức ăn đại gia súc tại Lào sau khi nhận thấy ở Lào có lượng cung ứng lớn nguyên liêu thô để chế biến thức ăn đại gia súc và nhu cầu về sản phẩm này ở Lào đang ngày càng tăng.

            Theo ông Charles Olson, Lào là địa điểm lý tưởng để đầu tư vào nhà máy chế biến thức ăn đại gia súc vì có nguồn cung ứng lớn rơm rạ, một trong những nguyên liệu chính để chế biến thức ăn chăn nuôi đại gia súc. Bên cạnh đó, Lào có chung đường biên giới với Trung Quốc, có sự kết nối giao thông đang được cải thiện, nhà máy chế biến thức ăn đại gia súc có điều kiện tiếp cận tới nguồn nguyên liệu để sản xuất hàng hóa phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Sau thu hoạch, ở Trung Quốc cũng như các nước ASEAN thường đốt rạ vì đó là cách duy nhất họ biết làm từ trước đến nay, ông Olson nói. Thức ăn chăn nuôi có chất lượng ở Lào, Trung Quốc và các nước ASEAN đang ngày càng tăng. Với việc nhập khẩu công nghệ từ Australia, chế biến từ nguồn nguyên liệu thô dinh dưỡng thấp sang thức ăn chăn nuôi giàu dinh dưỡng, dự án của Four Season sẽ thành công ở Lào. Một trong những điểm hấp dẫn đầu tư ở Lào là chế độ ưu đãi thuế. Các đặc khu kinh tế thành lập trên cả nước cung cấp miễn thuế 5-10 năm tùy thuộc vào các sản phẩm sản xuất trước khi phải nộp thuế 8%. Ở Lào có nhiều chủ chăn nuôi với quy mô nhỏ với 3-5 con trâu bò, xem gia súc như khoản để dành hơn là cố gắng nâng cao sản lượng đàn gia súc. Mặc dù sản xuất quy mô nhỏ nhưng giá cả thịt trâu, bò có giá đến 4-5 USD/kg thịt hơi, cao hơn gấp đôi so với giá cả ở Australia. (Vientiane Times, 08/12/2018)

Lào – Nga

Tăng cường hợp tác Lào - Nga

            Ngày 12/12/2018, trả lời phỏng vấn Vientiane Times, Đại sứ Nga tại Lào Mikhail Baranov cho biết, Lào và Nga có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong những năm vừa qua, cả hai bên đều hài lòng với những kết quả đạt được trong năm 2018.

            Đại sứ Baranov nhấn mạnh, việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước được thực hiện thường xuyên. Việc gặp gỡ thường niên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã trở thành thông lệ, giúp tăng cường quan hệ và hợp tác song phương.

            Tháng 01/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đã thăm chính thức Lào. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này với việc Chính phủ Nga nhất trí chuyển trang thiết bị quân sự cho quân đội Lào, hỗ trợ Lào trong công tác rà phá bom mìn chưa nổ.

            Quan hệ thương mại và đầu tư đã trở thành chương trình nghị sự ưu tiên đối với cả Nga và Lào. Mặc dù thương mại và đầu tư giữa hai nước còn ít nhưng Lào đã cung cấp những ưu đãi để các doanh nghiệp Nga tiếp cận thị trường Lào. Với nỗ lực tăng cường hợp tác về thương mại và đầu tư, Ủy ban Hợp tác Lào – Nga đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 trong tháng 11/2018 tại Viêng Chăn. Hai bên nhất trí ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, thủy điện, hàng không, khai khoáng và in ấn. Các nhà đầu tư Nga đã hoàn thành khảo sát và nghiên cứu khả thi một dự án thủy điện, hiện đang chuẩn bị ký kết hợp đồng tô nhượng. Nga cũng hỗ trợ Lào trong phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình học bổng. Năm 2018, 91 sinh viên Lào được cấp học bổng và đang học tập tại các trường đại học tại Nga. (Vientiane Times, 13/12/2018)

Lào – Luxembourg

Tiến triển của chương trình giảm nghèo do Luxembourg tài trợ

            Ngày 12/12/2018, hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển Địa phương với tên gọi "Lào/030" được thực hiện thông qua các sáng kiến giảm nghèo tại Lào của Chính phủ Luxembourg đã được tổ chức tại Viêng Chăn dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Kikeo Chantaboury và Đại biện ĐSQ Luxembourg tại Lào Sam Schreiner.

            Lào/030 là chương trình do Luxembourg tài trợ trị giá 23 triệu Euro, kết hợp các sáng kiến phát triển cộng đồng với tăng cường quản lý đối với công tác giảm nghèo. Chương trình tập trung vào 14 huyện nghèo nhất ở 04 tỉnh Bokeo, Borikhamxay, Khammoun và Viêng Chăn. Chương trình đặc biệt tập trung vào 229 bản với tổng dân số khoảng 150.000 người, trong đó, 74% thuộc các nhóm dân tộc thiểu số.

            Theo báo cáo giữa kỳ của Ban chỉ đạo chương trình, phần lớn 229 bản mục tiêu đã hoàn thành kế hoạch xây dựng bản sử dụng kinh phí ban đầu của Lào/030 là 20.000 Euro để thực hiện 1.400 hoạt động cộng đồng. Phần cơ sở hạ tầng của dự án đã triển khai 58 dự án trong thời gian 12 tháng vừa qua, bao gồm xây dựng 38 cơ sở giáo dục, 17 hệ thống cấp nước và nâng cấp 03 con đường. Dự kiến, 92 dự án cơ sở hạ tầng sẽ được xây dựng trong năm 2019. Về tăng cường quản lý, các hoạt động liên quan đến thống kê, đo vẽ bản đồ, kế hoạch hóa, giám sát và tăng cường năng lực đã được thực hiện.

            Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Kikeo đã chúc mừng những kết quả của chương trình, đánh giá cao sự hỗ trợ có hiệu quả của chương trình đối với chiến lược giảm nghèo của Chính phủ Lào, phù hợp với các kế hoạch phát triển quốc gia và địa phương. (Vientiane Time, 12/12/2018)

Lào - Đức

Đức tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho Lào để xây dựng hạ tầng nông thôn

            Ngày 14/12/2018, tại tỉnh Savanakhet, Sở Công Chính và Vận tải Savanakhet làm Chủ đầu tư Dự án phát triển nông thôn khu vực huyện Noong và huyện Sepon, đã tiến hành ký kết hợp đồng với 03 nhà thầu thầu xây dựng: Công ty TNHH xây dựng PMS; Công ty xây dựng cầu đường TSB; Công ty xây dựng cầu đường Luangxay. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch tỉnh Savanakhet Keophuttha Xaynhalath, Giám đốc Sở Công chính và vận tải Pasongsin Chaleunsouk.

            Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc dự án Seumkham Chanthavong cho biết, Dự án phát triển nông thôn được thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng KFW, bắt đầu triển khai từ năm 1994. Ngày 25/12/2017, Chính phủ Đức tiếp tục cung cấp vốn cho Lào để phát triển hạ tầng cơ sở nông thôn giai đoạn 1 tại hai huyện Noong và Sepon, là hai trong những huyện nghèo của tỉnh Savanakhet, với tổng chiều dài các tuyến đường là 57,7 km; được chia làm 03 gói thầu: gói thứ 1, tuyến từ ngã 3 đường 9 thuộc bản Đông đến bản Saleum, có chiều dài 24,3 km, do Công ty TNHH xây dựng PMS thực hiện, với vốn đầu tư là 14,52 tỷ Kíp; gói thứ 2, tuyến đường từ ngã ba tại bản Saleum đến bản Kalo có chiều 18 km, do Công ty xây dựng cầu đường TSB thực hiện, với vốn đầu tư hơn 13,34 tỷ Kíp; gói thứ 3, từ bản Donnasan đến bản Phounmarmy có chiều dài tuyến là 15,4 km, do Công ty xây dựng cầu đường Luangxay hợp tác với Công ty PEC thực hiện, với vốn đầu tư là 7,54 tỷ Kíp.

            Tổng vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường trên được thực hiện từ 85% nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức và 15% từ nguồn đối ứng của Chính phủ Lào. (KT-XH, 21/12/2018)

Lào – Hợp tác khu vực

Sáu nước Mekong thống nhất tăng cường hợp tác

            Ngày 17/12/2018, các Bộ trưởng Ngoại giao 06 nước Mekong đã nhóm họp và thống nhất làm sâu sắc thêm hợp tác, thảo luận về tình hình thực hiện kết luận của hội nghị lần trước tại Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mekong – Lan Thương lần thứ 4 (MLC).

            Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Lào và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đồng chủ trì. Các đại biểu tham dự đã trao đổi quan điểm về các hoạt động trong tương lai trong khuôn khổ hợp tác Mekong – Lan Thương. Trên 120 đại biểu từ Lào, Campuchia, Myanmar, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam đã tham dự hội nghị với chủ đề: "Tăng cường Đối tác vì Thịnh vượng Chung".

            Phát biểu tại buổi họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho biết, hội nghị đã ra tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng MLC lần thứ 4 và ghi nhận báo cáo tiến độ của năm 2018 trong việc thực hiện kế hoạch hành động Hợp tác Mekong – Lan Thương giai đoạn 2018-2022 và tình hình các dự án MLC. Các Bộ trưởng bày tỏ sự hài lòng về các dự án và chương trình thực hiện trong năm 2018, đặc biệt, là các dự án thu hoạch sớm, du lịch đến các địa danh, giảm nghèo và các dự án quỹ đặc biệt MLC. Hội nghị ghi nhận sự hài lòng về việc phê chuẩn và thực hiện các dự án quỹ đặc biệt MLC năm 2018.

            Về hợp tác trong tương lai, các Bộ trưởng thống nhất tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực mới, các ý tưởng mới các bên cùng có lợi, chia sẻ thịnh vượng, bao gồm: hợp tác nâng cao năng lực sản xuất chất lượng cao, vành đai phát triển kinh tế MLC, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai hòa bình và thịnh vượng của các nước MLC. Các Bộ trưởng cũng đã thảo luận cơ cấu làm việc và điều phối MRC, bao gồm xây dựng năng lực đơn vị điều phối – ban thư ký quốc gia.

            Hiện nay, Lào đang thực hiện 13 dự án hợp tác trị giá trên 3,4 triệu USD do Hợp tác Mekong – Lan Thương tài trợ. Lào sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Lan Thương – Mekong lần thứ 3 vào năm 2020, sau Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 được tổ chức vào tháng 01/2018 tại Campuchia. (Vientiane Times, 18/12/2018)

Cuộc họp lần thứ 50 của Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN

            Từ ngày 10-14/12/2018, tại Viêng Chăn, các chuyên gia của Lào và các nước đối tác trong khu vực đã tham dự Cuộc họp lần thứ 50 của Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN (ACCSQ) và các cuộc họp liên quan, tập trung thảo luận các vấn đề liên quan hội nhập kinh tế ASEAN, theo hướng các tiêu chuẩn và chất lượng ACCSQ sẽ mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế, kỹ thuật cũng như gắn kết chặt chẽ hơn quan hệ giữa các nước ASEAN và các đối tác trong khu vực.

            Phát biểu tại cuộc họp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lượng, Bộ Khoa học Công nghệ Viengthong Vongthavilay cho biết, các nước ASEAN sẽ tiếp tục tích hợp các tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị y tế, thực phẩm, thiết bị điện và các mặt hàng khác. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) có mục tiêu tạo ra hợp lực về thị trường và cơ sở sản xuất của khu vực thông qua dòng hàng hóa tự do, dịch vụ, đầu tư, lao động kỹ năng, dòng vốn tự do và ACCSQ sẽ đóng góp cho các mục tiêu của AEC bằng cách giảm rào cản kỹ thuật trong thương mại thông qua việc hài hòa các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật, tạo thuận lợi cho phát triển và thực hiện các thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) đối với các vấn đề ưu tiên. Ông hy vọng, trong tương lai, các hoạt động của ACCSQ sẽ được cụ thể hóa và được triển khai trong các kế hoạch chiến lược theo kế hoạch hành động chuyên ngành 2016-2025 của các nhóm làm việc ACCSQ và các nhóm về sản phẩm; và các hoạt động về tiêu chuẩn và tương thích sẽ thu hút sự tham gia nhiều hơn của các nước thành viên ASEAN; và tăng cường tiêu chuẩn và cơ sở hạ tầng phù hợp, sự hợp tác giữa ACCSQ và các cơ quan liên quan ASEAN trong 10 năm tới. (Vientiane Times, 12/12/2018)

Lào – ADB

Cộng đồng nông thôn ở Oudomxay sẽ được hưởng lợi từ dự án của ADB

            Ngày 15/12/2018, theo Văn phòng ADB tại Lào, các cộng đồng ở tỉnh Oudomxay đang được hưởng lợi từ Dự án Phát triển Du lịch Bền vững Tiểu vùng sông Mekong Mở rộng do ADB tài trợ.

            Dự án Phát triển Du lịch Bền vững Tiểu vùng sông Mekong Mở rộng (GMS) giai đoạn 2008-2016 đã được tiếp nối bằng dự án Cơ sở hạ tầng vì mục tiêu tăng trưởng bao trùm từ 2015-2020. Địa bàn dự án này bao gồm các tỉnh Champassak, Khammuan, Luang Prabang và Oudomxay với tổng kinh phí 43,57 triệu USD, bao gồm 40 triệu USD từ ADB và 3,57 triệu USD đóng góp của Chính phủ Lào. Các sáng kiến du lịch do ADB tài trợ đang góp phần phát triển du lịch, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương. Ông Phomma, một cư dân của bản Yor cho biết, dự án đã cung cấp đào tạo cho dân bản sử dụng kỹ thuật hiện đại để sản xuất đồ gốm, biến nhà ở của họ thành mô hình homestay, sản xuất đồ thủ công từ tre và dệt vải truyền thống. Dân bản hiện nay có thu nhập cao hơn từ các hoạt động tiểu thu công và du lịch, số lượng khách du lịch ngày càng tăng. ADB cũng cung cấp đào tạo về quản lý tài chính vi mô, biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống, xây dựng trung tâm văn hóa. Điển hình như trung tâm văn hóa bản Yor, trung tâm văn hóa đã trở thành nơi không chỉ để tiến hành các hoạt động văn hóa mà còn để xúc tiến du lịch trong khu vực GMS. (Vientiane Times, 17/12/2018)

 

BẠN CẦN BIẾT

Chuẩn bị tổ chức triển lãm đồ gỗ nội thất của Lào lần thứ 5

            Ngày 27/12/2018, báo Kinh tế-xã hội đưa tin, Triển lãm sản phẩm đồ gỗ nội thất Lào thường niên lần thứ 5 sẽ tổ chức từ ngày 12-20/01/2019 tại Trung tâm thương mại Lào-Itech, thủ đô Viêng Chăn.

            Hội chợ nhằm tăng cường quảng bá các sản phẩm đồ gỗ nội thất của Lào để giúp các nhà sản xuất có thể tiếp cận thị trường và tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; xây dựng mạng lưới trưng bày và kinh doanh sản phẩm đồ gỗ Lào trong khu vực và quốc tế.

            Phát biểu tuyên truyền, quảng bá sự kiện trước báo chí, Phó Chủ tịch Hiệp hội đồ gỗ nội thất Lào, người chỉ đạo tổ chức Triển lãm lần nay cho biết, đây là một hoạt động thường niên, nhưng góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị 15/TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc sản xuất, chế biến gỗ cho có hiệu quả, lợi ích cao nhằm bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng. Dự kiến tổng giá trị sản phẩm hàng hóa đưa vào trưng bày tại hội chợ lần này khoảng trên 10 tỷ Kíp từ hơn 200 nhà sản xuất đem tham gia hội chợ bằng các sản phẩm, đồ nội thất được sản xuất từ gỗ.

            Đến nay, công tác chuẩn bị cho triển lãm đã được hoàn tất 100% phần việc, hy vọng hội chợ lần này sẽ tổ chức thành công, đạt hiệu quả cao và có nhiều sản phẩm triển lãm phong phú, sinh động hơn trước. (KT-XH, 27/12/2018)

Ngân hàng Nhà nước Lào cảnh báo về tiền giả

            Ngày 28/12/2018, báo Kinh tế-xã hội đưa tin, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Lào đã ra thông báo số 518/VP ngày 27/12/2018 cảnh báo nhân dân trên toàn quốc cẩn trọng trong việc tiêu dùng đồng tiền loại mệnh giá 50.000 và 100.000 Kíp, người làm giả tiền sẽ bị tước quyền công dân và phạt tiền đến 300 triệu Kíp.

            Nội dung chính của thông báo cho biết, hiện nay có một số nhóm người lén lút tiêu thụ tiền giả loại có mệnh giá 50.000 và 100.000 Kíp, cảnh báo mọi người nên cẩn trọng kiểm tra trước khi tiêu dùng các loại tờ tiền trên. Có 03 phương pháp cơ bản để nhận biết tiền thật, giả gồm: 1. Phương pháp cảm nhận bằng tay: Đồng tiền thật có số in mệnh giá khi lấy tay vuốt nhẹ sẽ thấy cảm giác gợn nổi, còn tờ tiền giả sẽ không nhận thấy điều này; 2. Phương pháp giơ soi: Khi giơ lên soi qua ánh sáng đồng tiền thật sẽ thấy hình Chủ tịch Kaysone Phomvihan được in chìm trên tờ tiền nổi rõ và nhìn rõ cả mặt trước và sau, còn tờ tiền giả sẽ không nhìn rõ được; 3. Phương pháp soi bằng tia cực tím: Tiền thật khi soi bằng tia cực tím thì các hình Thatluang, số siri, số mệnh giá sẽ phát sáng, nếu đồng tiền giả sẽ không phát sáng.

            Đối với người làm giả tiền sẽ bị xử phạt theo pháp luật, tại điều 63 Luật hình sự; cá nhân nào sử dụng thiết bị in ấn hoặc các phương pháp khác làm giả tiền nội tệ, ngoại tệ đem tiêu dùng sẽ bị tước quyền công dân từ 5-15 năm và phạt tiền từ 10-150 triệu Kíp; trường hợp, người có hành động làm giả tiền hoặc đem khối lượng lớn tiền giả tiêu thụ có tổ chức sẽ bị tước quyền công dân từ 10-20 năm và phạt tiền từ 20-300 triệu Kíp; cá nhân nào nếu biết là tiền giả nhưng vẫn đem tiêu dùng sẽ bị tước quyền công dân từ 03 tháng đến 05 năm và phạt tiền từ 200.000 Kíp đến 05 triệu Kíp; cá nhân nào nếu biết người thân có tiền giả chứa trong gia đình nhưng không báo cho nhà chức trách sẽ bị tước quyền công dân từ 03 tháng đến 02 năm và bị phạt tiền từ 100.000-500.000 Kíp.

            Nếu phát hiện các vi phạm trên, đề nghị báo cho công an, nhà chức trách, Ngân hàng nhà nước trên toàn quốc hoặc gọi đến số máy 021-213.119. (KT-XH, 28/12/2018)    

Công ty viễn thông Lào cung cấp dịch vụ cho Đặc khu kinh tế Luang Namtha

            Ngày 9/12/2018, tại Viêng Chăn, Phó Giám đốc Công ty viễn thông Lào (LTC) Chitpasong Noukeokaysone và Giám đốc Công ty xây dựng và phát triển kinh tế Boten  Yang Yahong đã ký thỏa thuận hợp tác về cung cấp cơ sở và dịch vụ viễn thông tại khu vực này.

            Ông Chipasong cho biết, thỏa thuận này có được là do khu kinh tế đặc biệt Boten (SEZ) chọn LTC phát triển dịch vụ tại khu kinh tế, có thời gian 5 năm nhằm cung cấp hạ tầng viễn thông phù hợp, hiện đại, tiêu chuẩn cho SEZ này nhằm đạt được các mục tiêu trong hợp tác giữa Lào và Trung Quốc. LTC là doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ Lào chiếm 51% cổ phần, bắt đầu hoạt động từ tháng 11/1996, cung cấp dịch vụ viễn thông.

            Boten SEZ nằm ở tỉnh Luang Namtha, có chung biên giới với Bohan thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Năm 2016, SEZ triển khai giai đoạn đầu trên 16,4 km2, sau đó sẽ được mở rộng thêm lên 700 héc-ta, sẽ có cơ sở hạ tầng hiện đại với việc cung cấp điện, nước, hệ thống cống thoát nước, đường giao thông có 6 làn đường. Đến nay đã hoàn thành được 30% SEZ, việc xây dựng chính dự kiến hoàn thành trong khoảng 10-15 năm. Công ty xây dựng sẽ sở hữu khu SEZ trong 90 năm. (Vientiane Times, 10/12/2018)

​ 

 

BẢN TIN KINH TẾ - ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LÀO

Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng

Ban Biên tập: Vũ Văn Hòa, Trần Thanh Hải, Lê Thị Phương Hoa, Dương Thị Kim Nụ, Nguyễn Hữu Hà.

 ​

 

 

 

 

 


Trích dẫn

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register