Bản tin Kinh tế số tháng 09-2018  

  RSS

(@dsqvn-lao)
Tiêu biểu
Gia nhập: 2 năm trước
Bài viết: 29
16/10/2018 11:46 sáng  

TÌNH HÌNH KINH TẾ LÀO

Hội nghị Chính phủ mở rộng

            Từ 17-18/9/2018, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã triệu tập Hội nghị Chính phủ mở rộng tại Viêng Chăn, với thành phần là thành viên Chính phủ, Đô trưởng Viêng Chăn và các Tỉnh trưởng.

            Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện 08 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và những nỗ lực cứu trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Bên cạnh 08 giải pháp, các cơ quan liên quan cũng đã được chỉ thị nghiên cứu tiềm năng phát triển các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa (SMEs) để đào tạo, tăng cường điều kiện tiếp cận vốn, xác định các lĩnh vực kinh doanh để ưu đãi về thuế và hải quan đối với SMEs.

            Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo ngân sách 08 tháng đầu năm và ước thực hiện kế hoạch của 04 tháng còn lại của năm 2018. Phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cũng đã được thảo luận nhằm chuẩn bị dự thảo kế hoạch 2019 để trình Quốc hội thảo luận, phê chuẩn tại kỳ họp thường kỳ dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2018.

            Việc cung cấp cứu trợ cho hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và kế hoạch khôi phục các địa bàn bị thiên tai tàn phá đã chiếm phần lớn thời gian của phiên họp ngày 17/8 của Chính phủ. Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, 131.507 hộ gia đình với 639.437 người đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt; 55 người tử vong, 100 người còn mất tích và hàng nghìn người mất nhà cửa. Bão và lũ lụt đã cuốn trôi hoàn toàn 1.772 ngôi nhà, làm hỏng nhiều nhà cửa, đường sá, cơ sở hạ tầng công cộng và làm ngập nhiều diện tích canh tác. Hội nghị nhất trí về chính sách tạm thời cắt giảm thuế và phí đối với các vùng bị thiên tai tàn phá nhằm thúc đẩy sản xuất trong mùa khô sắp tới nhằm bù lại những thiệt hại do thiên tai trong năm 2018.

            Chính phủ chỉ thị cho Bộ Tài chính sử dụng một cách có hiệu quả nguồn ngân sách khẩn cấp phục vụ công tác cứu trợ và khôi phục hậu quả thiên tai; xây dựng chính sách cắt giảm các loại thuế và thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất như phân bón, hạt giống và giống vật nuôi; phối hợp với Ngân hàng TW để tìm giải pháp cải thiện Quỹ Khuyến khích Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, với Ngân hàng Khuyến Nông và Ngân hàng Phát triển Lào tạo điều kiện thuận lợi cung cấp vốn vay/tín dụng đáp ứng nhu cầu của kế hoạch khôi phục hậu quả thiên tai. Bộ Công Chính và Vận tải được chỉ thị phải khẩn trương sửa chữa và nâng cấp hệ thống giao thông đảm bảo lưu thông thuận lợi; Bộ Nông Lâm phải khẩn trương sửa chữa hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu trong mùa khô sắp tới.

            Hội nghị cũng chỉ thị cho các Tỉnh trưởng dừng việc phê duyệt phát triển các dự án thủy điện quy mô nhỏ. Đối với các dự án đang trong quá trình xây dựng phải tiến hành thanh, kiểm tra để đảm bảo việc thiết kế và xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn; dừng các dự án không đạt tiêu chuẩn an toàn. (Vientiane Times, 18,20/9/2018)

Tình hình kinh tế -xã hội Lào 06 tháng đầu năm 2018

            Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, trong 06 tháng đầu năm 2018, kinh tế Lào tiếp tục tăng trưởng, ổn định và đạt được kết quả như sau:

            (i) Về kinh tế vĩ mô: GDP đạt 6,5%, thu nhập đầu người đạt 2.599 USD/người, tuy kinh tế tăng trưởng liên tục nhưng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu đề ra (7%); trong đó: Nông-lâm nghiệp tăng 2,5% chiếm 15,7% GDP (KH 2,8%); Công nghiệp tăng 7,7% chiếm 31,7% GDP (KH 9,1%); dịch vụ tăng 7,6% chiếm 41,7% GDP (KH 6,4%); Thuế sản phẩm và xuất nhập khẩu tăng 3,7% chiếm 10,9% GDP (KH 9%); (ii) Về thu chi ngân sách: Thu ngân sách đạt 11.131,36 tỷ Kíp, đạt 44,9% kế hoạch năm (25.452 tỷ); chi ngân sách đạt 14.682,73 tỷ, đạt 44,8% kế hoạch năm (32.809 tỷ), chi ngân sách tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi tiêu thường xuyên tăng và cộng thêm việc thanh toán nợ của Chính phủ.; (iii) Chỉ số lạm phát 2,44 %; đồng Kíp giảm so với đồng Đô la Mỹ là 0,29% và 6,76% so với đồng Bath, vượt khung cho phép của Quốc hội là 1,76%; Dự trữ ngoại tệ giảm, đạt 3,86 tháng, thiếu hụt 1,14 tháng theo kế hoạch; khối lượng tiền mặt M2 tăng 8,16% (KH tăng không quá 25%); nợ tín dụng 3,09% và huy động tiền gửi tại các ngân hàng thương mại chiếm 54,16% GDP; (iv) Về xuất, nhập khẩu: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5.358 triệu USD (XK 2.610 triệu USD, chiếm 52% kế hoạch năm là 5.015 triệu USD; NK 2.748 triệu USD, chiếm 55,2% kế hoạch năm là 4.978 triệu USD); thâm hụt cán cân thương mại khoảng 138 triệu USD; (v) Về đầu tư phát triển: Năm 2018, tổng vốn dành cho đầu tư phát triển được Quốc hội thông qua là 42.145 tỷ Kíp; chiếm 30% GDP, trong 06 tháng đầu năm đạt được:

            Đầu tư từ khu vực Nhà nước  thực hiện được 2.281 dự án với tổng giá trị 1.525,10 tỷ Kíp chiếm 33,15 kế hoạch năm; Đầu tư tư nhân và FDI: Cấp phép được 2.779 dự án, với tổng vốn đăng ký 3.284,57 triệu USD (27.261 tỷ Kíp), trong đó: Dự án tô nhượng 05, tổng vốn là 668,23 triệu USD; dự án thông thường được 2.758 với tổng vốn 1.192,28 triệu USD; Khu kinh tế đặc biệt: 16 dự án với tổng vốn đầu tư 14,63 triệu USD; Về vốn viện trợ (không bao gồm của Việt Nam và Trung Quốc): trong 06 tháng đầu năm đạt được 585,66 triệu USD, tương đương 4.861,01 tỷ Kíp, đạt 56,33% kế hoạch năm (8.629 tỷ Kíp); trong đó: Viện trợ không hoàn lại 97,55 triệu USD; vốn vay 488,10 triệu USD. 

            Về văn hóa, xã hội: cơ bản đã đạt được mục tiêu phát triển, năm sau tốt hơn năm trước, chú trọng phát triển theo hướng bền vững; công tác giáo dục được quan tâm đặc biệt; việc xóa nghèo và không để tình trạng tái nghèo đạt được yêu cầu, mục tiêu đề ra; cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững(ĐSQVN, 19/9/2018)          

Cân nhắc kiến nghị điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP

            Ngày 18/9/2018, trả lời phỏng vấn báo chí sau hội nghị Chính phủ mở rộng, Phó Thủ tướng Somdy Duangdy cho biết, hiện nay Chính phủ đang cân nhắc việc trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

            Việc cân nhắc, điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng GDP là do bối cảnh những thách thức toàn cầu và khó khăn trong nước làm cho chỉ tiêu tăng trưởng 7% đặt ra trước đây khó đạt được. Năm 2017, tăng trưởng GDP đạt 6,9% và năm 2018 ước chỉ đạt 6,5% so với mục tiêu 7% đặt ra trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm đã được Quốc hội phê chuẩn.

            Theo các nhà phân tích kinh tế của Chính phủ, tranh chấp thương mại giữa các cường quốc kinh tế dẫn đến những bất ổn toàn cầu về thương mại, đầu tư, tài chính và các yếu tố khác gây ảnh hưởng một cách không thuận lợi đối với môi trường phát triển kinh tế của Lào.

            Bên cạnh đó, lũ lụt tàn phá 15 tỉnh cũng ảnh hưởng mạnh đối với việc thực hiện kế hoạch, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp – ước tính giảm sản lượng 10%. Việc ngừng xem xét các dự án thủy điện mới sau sự cố vỡ đập ở tỉnh Attapeu cũng ảnh hưởng lên tốc độ tăng trưởng GDP. Vấn đề cân nhắc điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng GDP đã được nêu ra tại hội nghị mở rộng của Chính phủ tuần trước tại Viêng Chăn. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc này. Chính phủ sẽ điều tra, nghiên cứu việc dừng xem xét các dự án thủy điện mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế.

            Theo TS. Phouphet Kyophilavong, Đại học Quốc gia Lào, việc rà soát, kiểm tra các dự án đã ký MOU, hợp đồng đầu tư hoặc đang trong quá trình xây dựng có thể làm chậm quá trình thực hiện các dự án thủy điện đã được phê duyệt vì sẽ làm giảm nhu cầu về nguyên vật liệu và lao động do đó sẽ ảnh hưởng lên GDP. Tuy nhiên, đó là ảnh hưởng ngắn hạn, về dài hạn, sẽ có tác động tích cực vì việc rà soát đảm bảo tiêu chuẩn an toàn phát triển các dự án thủy điện sẽ tạo niềm tin về đầu tư trong ngành năng lượng.

            Theo báo cáo cập nhật thường niên của ADB (ADO), ADB dự báo GDP của Lào sẽ tăng trưởng 6,6% năm 2018 và 6,9% năm 2019, giảm nhẹ so với dự báo đưa ra vào tháng 4/2018 là 6,8% năm 2018 và 7,0% năm 2019. (Vientiane Times,28/9/2018)

Tạm dừng các dự án thủy điện mới sẽ ảnh hưởng lên nền kinh tế

            Ngày 03/8/2018, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NERI) Leeber Leeboupao cho rằng, quyết định của Chính phủ về việc tạm dừng các dự án thủy điện mới sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

            Theo TS. Leeber, Lào cần phải tìm các nguồn thay thế để bù lại những tổn thất do tạm dừng phát triển thủy điện. Thủy điện là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Lào, việc hoãn thực hiện các dự án thủy điện chắc chắn sẽ tác động lên tăng trưởng GDP. Tháng 8/2018, Chính phủ đã công bố sẽ tạm dừng xem xét kiến nghị về khảo sát và đầu tư các dự án thủy điện mới sau sự cố vỡ đập ở tỉnh Attapeu. Các dự án thủy điện đã thỏa thuận và ký MOU có thể tiếp tục triển khai, nhưng phải rà soát và thanh tra để đảm bảo an toàn, kể cả các dự án đang xây dựng. Việc rà soát và thanh tra các dự án trên sẽ làm chậm quá trình xây dựng và sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng GDP đã được đặt ra là 7%. Theo thống kê của Bộ Năng lượng và Mỏ, Lào hiện có 52 dự án thủy điện đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt trên 7.231 MW. Chính phủ đã ký thỏa thuận với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để xây dựng bổ sung 379 nhà máy thủy điện.

            Theo báo cáo của Chính phủ, điện là nguồn đóng góp chính đối với nền kinh tế của Lào. Trong 06 tháng đầu năm 2018, ngành năng lượng và mỏ tạo thu nhập lớn thứ hai cho nền kinh tế, sau lưu thông hàng hóa. TS. Leeber kiến nghị: Lào phải tìm kiếm các nguồn động lực kinh tế khác thay thế để bù đắp lại những mất mát và tác động của việc tạm dừng các dự án năng lượng. Xúc tiến sản xuất công nghiệp ở các đặc khu kinh tế (SEZ) cùng với phát triển du lịch là những lựa chọn tốt. Chính phủ đã đưa ra hàng loạt những ưu đãi, bao gồm hoãn thuế để khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài vào các SEZ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khu vực. Lào có tiềm năng phát triển du lịch nhưng trong những năm gần đây số lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm đáng kể, theo TS. Leeber sẽ là một con số khổng lồ nếu thu hút được 20-30% lượng khách du lịch đến Campuchia và Thái Lan tiếp tục hành trình sang Lào. Gần đây, NERI đã công bố báo cáo triển vọng phát triển nêu rõ, hạn chế về quảng cáo, chi phí dịch vụ và sinh hoạt cao, thiếu các sản phẩm du lịch và cơ sở hạ tầng yếu kém là những trở ngại đối với tăng trưởng du lịch ở Lào. (Vientiane Times, 04/9/2018)

Chính phủ Lào đối đầu với thách thức trong việc kiềm chế giá cả lương thực, thực phẩm

            Chính phủ Lào đang phải đương đầu với hàng loạt thách thức để kiềm chế giá lương thực, thực phẩm trong tầm kiểm soát trong những tháng tới vì mất mùa do lũ lụt tàn phá trên khắp cả nước.

            Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá gạo trung bình tăng 4,43% trong tháng 8/2018 so với cùng kỳ năm 2017; đồng thời, giá trái cây và rau tăng 2,57% đang là yếu tố chính làm tăng lạm phát. Nguyên nhân chính của tình trạng giá cả tăng là do các vùng canh tác nông nghiệp bị ngập lụt trong mấy tháng vừa qua gây mất mùa dẫn đến thiếu nguồn cung đẩy giá lương thực, thực phẩm lên cao. Thêm vào đó, hiện nay, nhiều diện tích đất canh tác vẫn bị ngập sâu trong nước dẫn đến nguy cơ thiếu nguồn cung trong tương lai gần và giá cả có nguy cơ tiếp tục tăng.

            Một thách thức khác mà Chính phủ Lào đang gặp phải đó là giá cả nhiên liệu cũng đang có xu hướng tăng. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, giá nhiên liệu đã tăng 20% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ đã điều chỉnh giá nhiên liệu theo giá thị trường. Có nhiều khả năng giá cả nhiên liệu trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới do nền kinh tế toàn cầu hồi phục làm tăng cầu tiêu thụ nhiên liệu trên toàn thế giới. Trong tháng 8/2018, giá nhiên liệu trung bình ở Lào ở mức 9.508 Kíp/lít xăng và 8.538 Kíp/lit dầu diesel, cao hơn so với giá trung bình của thế giới vì chi phí vận tải cao. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu còn phải chịu thuế và phí của nhà nước làm cho giá cả nhiên liệu cao hơn so với các nước láng giềng, đặc biệt là Thái Lan. Theo các nhà quan sát, giá cả nhiên liệu tăng dẫn đến chi phí sản xuất cao vì nhiều doanh nghiệp cần nhiên liệu để sản xuất và vận chuyển hàng hóa. (Vientiane Times,18/9/2018)

Các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận tới thông tin chính thức

            Sự minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các thông tin chính thức có mối liên hệ chặt chẽ trong việc tạo sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp vì có tác dụng tạo ra các luật lệ và quy định trở nên rõ ràng, dễ đoán định và ngăn ngừa các hành vi sách nhiễu.

            Tuy nhiên, chỉ số Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và thương mại cấp tỉnh (ProFIT) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Lào (LNCCI) thực hiện chỉ ra rằng: Nhìn chung, điều kiện tiếp cận thông tin chính thức còn khó khăn ở nhiều tỉnh. Ở các tỉnh lớn như Viêng Chăn, Savanakhet, Luang Prabang, Champassak và thủ đô Viêng Chăn có điểm số ProFIT còn thấp (tỉnh Viêng Chăn có điểm tối đa là 43,2/100, thủ đô Viêng Chăn là 31,2/100). Ở các địa phương này chỉ có tỉnh Viêng Chăn là có trang website chính thức, mặc dù chất lượng của website cần phải tiếp tục cải tiến cả về nội dung và cập nhật thông tin, hiện chưa hữu ích đối với khu vực tư nhân.

            Ở các tỉnh có quy mô trung bình như Xiêng Khoảng, Oudomxay, Hủa Phăn, Xayaboury, Borikhamxay, Saravan và Khammuon, ProFIT chỉ đạt tối đa 39 điểm/100. Khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp ở Bolikhamxay và Khammuon có điều kiện tiếp cận tới các tài liệu, văn bản của tỉnh tốt hơn so với ở Saravan và Oudomxay. Ở 7 tỉnh quy mô trung bình đều có trang website nhưng còn thiếu thông tin cập nhật về các quy định kinh doanh; ở các tỉnh nhỏ như Attapeu, Phongsaly, Bokeo, Xekong và Luang Namtha có điểm số ProFIT thấp nhất (tối đa là 37,2 điểm/100). ProFIT có ý nghĩa quan trọng như một công cụ để LNCCI xúc tiến phát triển khu vực tư nhân thông qua đối thoại với Chính phủ. Khảo sát căn cứ theo cơ sở dữ liệu thành viên của LNCCI, được phối hợp thực hiện bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế của Đức (GIZ) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vientiane Times,11/9/2018)

Xúc tiến đầu tư vẫn là thách thức đối với Lào

            Phát biểu tại Hội nghị về quản lý và xúc tiến đầu tư các cấp của Lào, Phó Thủ tướng Lào, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Quản lý và Xúc tiến đầu tư Sonexay Siphandone cho biết, Lào vẫn gặp thách thức đối với việc xúc tiến đầu tư nội địa và đầu tư của tư nhân nước ngoài, những thành tố có đóng góp quan trọng tới phát triển kinh tế - xã hội và định hướng nền kinh tế đất nước.

            Lào hiện đang triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ 8 (NSEDP) với mục tiêu tổng quát là ổn định chính trị, hòa bình, trật tự xã hội, xóa đói giảm nghèo, đưa đất nước ra khỏi danh sách nước kém phát triển vào năm 2020 thông qua việc tiếp tục đảm bảo tăng trưởng toàn diện, bền vững; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, thúc đẩy phát triển thông qua tiềm năng và lợi thế của đất nước, tích cực hội nhập khu vực và quốc tế. NSEDP xác định tăng trưởng GDP trung bình không dưới 7,5%/năm.

            Chính phủ đã ban hành những hướng dẫn cụ thể đối với các ngành liên quan trong việc điều chỉnh Luật Xúc tiến đầu tư và các quy định, biện pháp khác nhằm hình thành cơ chế và là tài liệu tham chiếu cho Ủy ban quản lý và xúc tiến đầu tư các cấp. Điều này phù hợp với việc thực hiện thủ tục đầu tư qua dịch vụ 1 cửa nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư ở Lào được thuận tiện, nhanh chóng, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Các biện pháp này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các nhà đầu tư, Chính phủ và người dân và giúp kết nối Lào với thị trường trong khu vực và quốc tế, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội quốc gia theo hướng phát triển xanh, bền vững. Các biện pháp này nhằm đảm bảo hài hòa và thống nhất trong công tác xúc tiến đầu tư ở trung ương và địa phương, thực hiện nghiêm túc luật và các biện pháp.

            ​Phó Thủ tướng cho biết, song song với thành công trong việc xúc tiến đầu tư trong những năm qua, vẫn còn nhiều vấn đề và khó khăn cần phải trao đổi và tìm giải pháp nhằm đảm bảo dịch vụ 1 cửa được triển khai hiệu quả. Ông kêu gọi các đại biểu trong Hội nghị trao đổi thẳng thắn dựa trên các điều kiện và tình hình thực tế của lĩnh vực đầu tư ở mỗi địa phương. Ủy ban quản lý và xúc tiến đầu tư quốc gia và địa phương cần quản lý và thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong công tác xúc tiến đầu tư nhằm đảm bảo tính thống nhất và thúc đẩy khu vực doanh nghiệp phát triển hiệu quả trong thời gian tới. (Vientiane Times, 21/9/2018)

Tăng quyền cho Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào

            Ngày 13/8/2018, CTN Bounnhang Vorachit đã ký ban hành Luật Ngân hàng sửa đổi, trong đó ủng hộ Thống đốc Ngân hàng trung ương Lào là Chủ tịch Ban Giám đốc, cơ quan ban hành và quyết định chính sách quan trọng của ngân hàng trung ương. Trước đây, chức danh này do một trong các Phó Thủ tướng, thường là phụ trách kinh tế đảm nhiệm.

            Theo nguồn tin của Ngân hàng TW Lào, Chủ tịch Ban Giám đốc và các thành viên sẽ sớm được chỉ định theo tinh thần Luật mới sửa đổi. Có một số thay đổi chính trong Luật sửa đổi, trong đó có những hướng dẫn mới về thành phần của cơ quan ra quyết định, vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng TW sẽ được củng cố nhằm đảm bảo cơ quan này được giám sát hoạt động của Ngân hàng và đưa ra các chính sách tiền tệ, hình thức giao dịch tài chính mới. Trong tháng 9 này sẽ có thay đổi về lãnh đạo Ngân hàng TW Lào. Hiện Chính phủ cử ông Sonexay Sithphaxay là Quyền Thống đốc Ngân hàng TW Lào, Thống đốc Ngân hàng TW Lào trước đây chuyển sang làm Bộ trưởng, Văn phòng Thủ tướng. Theo Luật mới sửa đổi, chỉ Thống đốc Ngân hàng TƯ mới có quyền phê duyệt quyết định. Quyền Thống đốc Ngân hàng TW hiện phải đối mặt với nhiều thách thức như giải quyết vấn đề gia tăng lạm phát, thu hẹp khoảng cách giữa tỷ giá tiền tệ chính thức với tỷ giá trên thị trường, phải bảo đảm cho người dân được tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng với lãi suất phù hợp để giúp họ đầu tư và tạo việc làm theo chính sách của Chính phủ. (Vientiane Times, 17/9/2018)

Giải pháp của Chính phủ nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

            Ngày 14/9/2018, tại Viêng Chăn đã diễn ra lễ triển khai Dự án Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) do Cục Xúc tiến SMEs thuộc Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào tổ chức cùng với tư vấn kỹ thuật của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), dưới sự tài trợ của World Bank với mục tiêu có ít nhất 600 doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ được hưởng lợi từ dự án này.

            Mặc dù, thỏa thuận dự án được ký kết năm 2014 nhưng cho đến nay mới chỉ được cấp 20% (tương đương 166.4 tỷ Kíp) trong số 20 triệu USD thông qua các ngân hàng tới các SMEs do World Bank hỗ trợ thúc đẩy các SMEs, trong đó có dự án này. Các doanh nghiệp SME thường gặp phải những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn do phải đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng như việc cung cấp kế hoạch kinh doanh, giải trình hệ thống kế toán, cung cấp các tài liệu cần thiết để chứng minh về khả năng vận hành. Việc không tiếp cận được vốn là cản trở chính đối với hoạt động kinh doanh và làm giảm tốc độ phát triển kinh tế. Với chưa đầy 20% số doanh nghiệp (SMEs) được tiếp cận tín dụng dài hạn sẽ gặp khó khăn trong phát triển và giảm sức cạnh tranh với các SMEs khác ở châu Á.

            Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Công Thương và World Bank đang phối hợp tìm giải pháp để giúp các SMEs có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn trong thời gian tới đây. Trước hết, ILO cung cấp tư vấn kỹ thuật giúp SMEs hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, kỹ năng quản lý và cách thức hoạt động, tăng cường quản lý tài chính thông qua đào tạo toàn diện để giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ và SME tại Lào để tiếp cận nguồn vốn được dễ dàng hơn, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp mới, các doanh nghiệp khởi nghiệp và hoạt động kinh doanh liên quan đến kỹ năng làm việc. Theo kế hoạch, từ 6/2018 đến 6/2019, ILO sẽ giúp nâng cao năng lực cho SMEs tại các tỉnh Luang Prabang, Champasak và thủ đô Viêng Chăn.

            Trước đó, năm 2011, ADB đã tài trợ 4 triệu USD để thành lập Quỹ phát triển và thúc đẩy SME để giúp các SMEs tiếp cận nguồn vốn và WB đã tài trợ khoản kinh phí hơn 166,4 triệu Kíp (20 triệu USD) cho Quỹ này vào năm 2014 để nâng cao năng lực cho SMEs. Ngày 21/9/2018, Giám đốc Quỹ Xúc tiến và Phát triển Doanh nghiệp Quy mô Nhỏ và Vừa (SMEPDF) Somdy Inmixay và Giám đốc Điều hành Ngân hàng Phát triển Lào (LDB) Akhom Praseith đã ký thỏa thuận bơm bổ sung 16 tỷ Kíp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho các SME thông qua LDB. Đây là vốn huy động giai đoạn II được thực hiện sau thành công của giai đoạn I. Ngân hàng thực hiện thỏa thuận và chỉ dẫn của Chính phủ dựa trên kế hoạch đã được ký kết giữa Quỹ và Ngân hàng trong việc cung cấp vốn vay ưu đãi cho SME. Kỳ hạn cho vay là 8 năm với lãi suất là 3% /năm.

            Ông Somchit, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SMEPDF cho biết, cơ chế này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng có thể thực hiện cung cấp vốn và khách hàng có điều kiện tiếp cận vốn vay tốt hơn để tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh. (Vientiane Times,17,25/9/2018)

Đầu tư vào du lịch sinh thái để thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo

            Ngày 24/8/2018, tại Savannakhet, Diễn đàn "Trách nhiệm Doanh nghiệp với mục đích thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái và trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực dịch vụ du lịch" đã được tổ chức với sự tham dự của Phó Tỉnh trưởng Savannakhet Thonkeo Phouttakayyalath, Phó Đại diện thường trú UNDP tại Lào Balasubramaniam Murali với sự tham dự của khoảng 180 đại biểu là đại diện khu vực tư nhân, doanh nghiệp, đại diện chính quyền tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Savannakhet.

            Tại diễn đàn, Phó Tỉnh trưởng Thonkeo nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư từ khu vực tư nhân và sự tham gia của cộng đồng trong phát triển bền vững, nâng cao năng lực của cộng đồng nông thôn đối với việc phát triển du lịch và cải thiện cuộc sống nhằm quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững.

            Phó Đại diện thường trú UNDP Murali cho rằng: Du lịch sinh thái có tiềm năng đối với việc thúc đẩy kinh tế địa phương cũng như thay đổi cuộc sống của nhiều người dân ở vùng nông thôn. Du lịch sinh thái tạo công ăn, việc làm và thu nhập cho dân địa phương, khuyến khích khu vực tư nhân quan tâm hơn tới môi trường để thu hút khách du lịch chất lượng cao đến thăm các khu bảo tồn bền vững. (KPL, 18/9/2018)

Tổng kết sơ bộ về tình hình thiệt hại do thảm họa thiên nhiên

            Ngày 14/9/2018, tại thủ đô Vientiane, Ban Chỉ đạo giải quyết thảm họa thiên nhiên đã tổ chức Cuộc họp đánh giá sơ bộ các số liệu về thiệt hại do thảm họa thiên nhiên trong giai đoạn vừa qua trên toàn quốc Lào nói chung và đối với tỉnh Attapu nói riêng, để chuẩn bị nội dung báo cáo tại Cuộc họp Chính phủ mở rộng vào 17-18/9/2018.

            Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Xonxay Siphandone, thay mặt Ban Chỉ đạo cho biết: Kể từ tháng 7 đến đầu tháng 9/2019, bão Sơn Tân và Pepinka đã gây thiệt hại nặng nề đến thủ đô Viêng Chăn, 15 tỉnh lỵ, 88 huyện, 1.664 bản làng, tác động đến cuộc sống ăn ở của 86.811 hộ gia đình, làm chết 97 người; phải di dời 3.707 hộ gia đình đến nơi ở tạm với tổng số 17.929 người; 302 ngôi nhà bị hư hỏng; 277 ngôi bị thiệt hại; ảnh hưởng đến 100.000 ha diện tích đất sản xuất; hàng chục ngàn gia súc, gia cầm và vật nuôi… với tổng giá trị thiệt hại lên đến hơn 557 tỷ Kíp. Bên cạnh đó, do việc xả lũ của nhà máy thủy điện Nậm-ngừm 1 và một số đập thủy điện khác làm nước sông Mekong dâng cao gây ngập lụt nhiều làng, bản thuộc các tỉnh nằm dọc theo tuyến sông Mekong. Riêng đối với tỉnh Attapu, thảm họa do vỡ đập dự án thủy điện Sepieng Senamnoi đã gây thiệt hại lớn về con người, cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế-xã hội.

            Đến nay, đã có nhiều quốc gia, tổ chức và cá nhân quan tâm, ủng hộ bằng sức người, sức của, giúp Chính phủ giải quyết các hậu quả của thiên tai đem lại cho các vùng, miền trên khắp cả nước. Đặc biệt, tại tỉnh Attapu, kể từ 24/7 đến 10/9/2018 đã tiếp nhận viện trợ từ 2.189 đơn vị, được 122,3 tỷ kíp và 01 triệu USD; trong đó, tiền mặt là 50 tỷ kíp và 01 triệu USD; hàng hóa với tổng giá trị khoảng 72,3 tỷ kíp. Chính phủ đã thực hiện giải ngân, hỗ trợ đến 1.611 hộ gia đình bị thiệt hại, giai đoạn đầu với giá trị 500.000 kíp/hộ. (KPL, 17/9/2018)

Dự án thủy điện Nậm Khỏng Xayabuly chuẩn bị phát điện.

            Phó Giám đốc điều hành Công ty xây dựng Dự án thủy điện Namkhong Xayabuly cho biết: Dự án thủy điện Namkhong Xayabuly được khởi công xây dựng từ năm 2012, đến nay đã hoàn thành được 96% hạng mục, dự kiến sẽ phát điện thử tổ máy số 1 vào cuối tháng 10 năm nay và sẽ vận hành, phát điện chính thức vào cuối năm 2019.

            Dự án thủy điện Namkhong Xayabuly được thiết kế và xây dựng theo công nghệ đập nước chảy, có lưu lượng dòng chảy 400 m3/giây; độ cao của đập là 28,5 m; chiều rộng đập là 820 m; có 07 cửa hướng nước và 04 đường xả nước; có âu thuyền chiều rộng là 12 m và chiều dài là 700 m để lưu thông thuyền bè, có khả năng tiếp nhận được tàu, thuyền có trọng tải 500 tấn qua lại; có âu dẫn luồng cho cá di chuyển.

            Nhà máy này có công suất lắp đặt là 1.285 MW với tổng giá trị đầu tư dự án là 04 tỷ USD; có đường truyền tải điện 500 KV xuất bán sang Thái Lan; trạm hạ thế và đường truyền tải 115 KV hòa lưới điện quốc gia tiêu dùng nội địa Lào. (KPL,10/9/2018).

 

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI

Chính phủ tìm kiếm đối tác để cải thiện các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước

            Ngày 23/8/2018, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã ký Sắc lệnh chỉ đạo Ngân hàng TW đẩy nhanh kế hoạch thanh tra và cải tiến các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước để đáp ứng các tiêu chuẩn kinh doanh thích hợp.

            Chính phủ dự định sẽ bán cổ phần của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước như một phần của nỗ lực cải tiến hệ thống ngân hàng và kích thích tăng trưởng kinh tế. Theo Sắc lệnh, việc cải tiến chuẩn mực hoạt động của các ngân hàng thương mại do nhà nước sở hữu được xem là tiền đề quan trọng trước khi Chính phủ cho phép khu vực tư nhân mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước. Hiện vẫn chưa rõ ngân hàng nào sẽ được đưa vào diện thanh tra và đổi mới. Hiện nay ở Lào có 03 ngân hàng chính thuộc sở hữu nhà nước, 07 ngân hàng tư nhân và 19 chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài.

            Theo báo cáo của Ngân hàng TW, Hội đồng Quản trị của Ngân hàng đã thảo luận khả năng bán cổ phần của Chính phủ tại BCEL, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Lào, cho khu vực tư nhân. Tuy nhiên, chưa có chi tiết về tỷ lệ cổ phần sẽ bán. Bộ Tài chính đang nắm giữ 70% cổ phần của BCEL, cổ đông thiểu số, bao gồm cả cán bộ nhân viên ngân hàng nắm giữ 5%, các đối tác kinh doanh nắm giữ 10% và công chúng nắm giữ 15%. Có nguồn tin cho biết, Chính phủ đang cân nhắc để giảm cổ phần tại BCEL từ 70% xuống 51%.

            Theo các nhà quan sát, Chính phủ đã có quyết định đúng khi cải tiến các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước trước khi bán cổ phần cho khu vực tư nhân, vì như vậy sẽ bán được cổ phần với giá cao hơn. (Vientiane Times,01/9/2018)

Dự thảo luật đường sắt

            Các nhà hoạch định chính sách đang dự thảo luật để chỉ dẫn phát triển và vận hành mạng lưới đường sắt nhằm tối đa hóa những lợi ích của vận tải đường sắt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

            Dự thảo luật mới đang được tham khảo ý kiến rộng rãi của công chúng, cũng như dự kiến sẽ đưa ra mức đền bù thỏa đáng cho người dân bị di dời khi xây dựng đường sắt. Theo nguồn tin từ Ban soạn thảo, dự thảo luật được đăng tải trên website chính thức của Chính phủ, dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội để thảo luận vào cuối năm 2018. Ban soạn thảo dự luật xác định các nguyên tắc, quy định và các giải pháp để quản lý một cách có hiệu quả và hiệu lực, giám sát và thanh tra các công việc đường sắt, bao gồm quy trình phát triển, xây dựng, duy tu bảo dưỡng, vận hành thương mại và các dịch vụ vận chuyển. Dự thảo luật nhằm mục đích đảm bảo vận tải đường sắt an toàn, nhanh và thuận tiện, có thể kết nối với các mạng lưới đường sắt trong khu vực và xa hơn, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

            Hiện nay, Lào chỉ có 3,5 km đường sắt nối Viêng Chăn với tỉnh Nongkhai, Thái Lan, tuy nhiên, Chính phủ đang có kế hoạch đầy tham vọng để phát triển mạng lưới đường sắt như một phần của nỗ lực nhằm chuyển Lào từ một nước không có biển thành quốc gia kết nối đất liền trong khu vực. (Vientiane Times,13/9/2018)

Chính phủ đặt mục tiêu cân đối sản xuất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước

            Lào đặt mục tiêu tăng sản lượng nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

            Theo Vụ Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay Lào đang nhập khẩu hàng hóa nhiều hơn lượng sản xuất. Kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh hơn sản xuất trong nước, góp phần làm tăng giá cả sinh hoạt.

            Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của Lào đạt 4.542 triệu USD, tăng 7,6% so năm 2016. Lào chủ yếu nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Singapore. Trong thập kỷ gần đây, ngành nông nghiệp của Lào chỉ tăng trưởng với tốc độ 3%, chiếm 23,3% GDP mặc dù 60-70% dân số vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp. Đồng thời, ngành dịch vụ tăng trưởng 8,5% hàng năm, chiếm 39,8% GDP; ngành công nghiệp tăng trưởng 9%, chiếm 42,14% GDP.

            Hiện nay ngành nông nghiệp đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở nhiều tỉnh nên Chính phủ đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp năm 2018 xuống 2,8%, chiếm 15,73% GDP. (Vientiane Times,03/9/2018)

Bộ Công Thương ấn định thời gian áp dụng hệ thống đăng ký kinh doanh mới

            Theo thông báo đăng tải trên trang Lao Trade Portal, website chính thức của Bộ Công Thương cung cấp thông tin liên quan đến thương mại, hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Lào, hệ thống đăng ký kinh doanh mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

            Bộ Công Thương hoãn thực hiện hệ thống đăng ký kinh doanh mới được phát triển theo chỉ thị của Thủ tướng Thongloun Sisoulith tháng 02/2018. Theo thông báo đề ngày 22/08/2018, Bộ Công Thương nêu lý do hoãn thực hiện hệ thống mới vì còn phải chờ phê duyệt danh mục các loại hình kinh doanh thuộc diện kiểm soát. Có 02 loại kinh doanh Chính phủ muốn điều tiết: loại thứ nhất bao gồm các loại hình kinh doanh liên quan đến an ninh quốc gia và xã hội. Ai muốn vận hành kinh doanh loại này phải tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan để xin giấy phép. Loại hình kinh doanh thứ hai là "doanh nghiệp mở" không chịu sự kiểm soát của Chính phủ. Người dân muốn kinh doanh loại này như cửa hàng bán lẻ, có thể nộp đơn đăng ký tại văn phòng đăng ký doanh nghiệp để có giấy phép hoạt động chỉ trong thời gian xử lý ngắn.

            Ngày 05/9/2018, Vụ trưởng Vụ Đăng ký Doanh nghiệp Somphuang Thienphinith cho biết, danh mục kinh doanh thuộc diện kiểm soát dự kiến sẽ được phê duyệt trong tương lai gần và ngành công thương sẽ triển khai hệ thống đăng ký kinh doanh mới vào tháng 01/2019. Khi áp dụng hệ thống mới, các doanh nghiệp có thể nhận giấy phép trong thời hạn 10 ngày. Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Thongloun Sisoulith đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. (Vientiane Times,06/9/2018)

Bộ Bưu chính Viễn thông công bố hướng dẫn kinh doanh mới

            Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Thansamay Kommasith đã ký thông tư hướng dẫn về việc cấp phép hoạt động đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành viễn thông và các lĩnh vực liên quan tại Lào.

            Theo thông tư hướng dẫn, có 04 loại hình kinh doanh viễn thông phải có giấy phép hoạt động từ Bộ Bưu chính Viễn thông: (i) các trạm thu vệ tinh mặt đất và các công ty cung cấp dịch vụ tín hiệu; (ii) các nhà cung cấp dịch vụ internet; (iii) các công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn giải pháp viễn thông và bán thiết bị viễn thông; (iv) các doanh nghiệp chịu quản lý theo các quy định của Bộ Bưu chính Viễn thông và sử dụng các thiết bị dựa vào radio để liên lạc nội bộ.

            Bộ Bưu chính Viễn thông cũng đã cập nhật hướng dẫn về cấp phép đối với các thể nhân như một nỗ lực nhằm thực thi Luật Viễn thông giao quyền cho Bộ giám sát việc quản lý các doanh nghiệp viễn thông.

            Theo các nhà quan sát, thông tư hướng dẫn mới đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng để các quan chức ngành viễn thông thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là khi xem xét cấp phép hoạt động đối với các cửa hàng internet nhỏ. Trước đây, nhiều người nghĩ các cửa hàng internet và các nhà cung cấp thiết bị viễn thông không chịu sự quản lý của Bộ Bưu chính Viễn thông và các chủ cửa hàng chỉ xin phép kinh doanh từ các văn phòng đăng ký doanh nghiệp.

            Đầu năm nay, Bộ Bưu chính Viễn thông đã ra thông báo cấm nhập khẩu các bộ thu sóng vệ tinh của TV mà có thể nhầm lẫn giữa các đại lý bán thiết bị bưu chính viễn thông. Các thiết bị thu sóng TV vệ tinh phải được xếp vào loại thiết bị viễn thông. (Vientiane Times,06/9/2018)

Lào sẽ tiến hành tổng điều tra dân số vào năm 2020

            Ngày 14/9/2018, phát biểu tại hội nghị tham vấn khu vực về phương pháp tổng điều tra dân số tổ chức tại Viêng Chăn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Samaichanh Boupa cho biết, Lào sẽ tiến hành tổng điều tra dân số vào năm 2020 để cung cấp thông tin cập nhật các chỉ số phục vụ Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm lần thứ 9.

            Tổng điều tra dân số được sử dụng để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phát triển quốc gia, trực tiếp góp phần đưa Lào thoát khỏi địa vị của một nước kém phát triển. Các dữ liệu có chất lượng có ý nghĩa quan trọng để các nhà kế hoạch, hoạch định chính sách và người sử dụng thông tin trên cả nước. Thứ trưởng Samaichanh nhấn mạnh, nhiều nước trong khu vực, trong đó có Lào đang trong quá trình chuẩn bị tổng điều tra dân số trong năm 2020, tham vấn về phương pháp luận rất có ý nghĩa với Lào, đặc biệt là trong việc xây dựng năng lực cán bộ để đảm bảo tổng điều tra dân số có chất lượng tốt.

            Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 4 ở Lào đã được thực hiện vào năm 2015, đã thành công trong việc cung cấp thông tin thống kê phục vụ công tác xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách. Thông tin do các cá nhân ở Lào cung cấp có giá trị lớn trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển, đặc biệt là đối với công tác giảm nghèo, y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh, cơ sở hạ tầng, bình đẳng giới, nữ quyền, chất lượng đời sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Các thông tin và dữ liệu của tổng điều tra dân số 2015 đã giúp đảm bảo tăng trưởng và phát triển bao trùm, đạt các mục tiêu phát triển bền vững trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 8. Phát biểu tại hội nghị, Đại diện Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) tại Lào Frederika Meijer cho biết, trong những năm tới UNFPA sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác phát triển khác để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm đưa ra những thông tin, dữ liệu có chất lượng cao phục vụ công tác kế hoạch hóa, giám sát và đánh giá các Mục tiêu Phát triển bền vững, cũng như các chỉ tiêu khác. (Vientiane Times,15/9/2018)

 

HỢP TÁC VIỆT NAM - LÀO

Hội nghị Hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Lào lần thứ XI

            Ngày 27/9/2018, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đã phối hợp tổ chức "Hội nghị Hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Lào lần thứ XI". Tham dự Hội nghị có ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam; ông Bounmy Manivong, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào; ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình; ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan của hai nước gồm: Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Sở và một số doanh nghiệp có đầu tư, kinh doanh tại các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào, với trên 200 đại biểu tham.

            Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, kể từ hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Lào lần thứ X tổ chức tại tỉnh Attapeu, Lào tháng 9 năm 2016 đến nay, quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào ngày càng được củng cố, mở rộng, đi vào thực chất và tiếp tục thu được nhiều kết quả thiết thực. 8 tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại Việt Nam – Lào đạt 655,8 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 388 triệu USD, tăng 12,9%; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 267,8 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Lào đã tăng trưởng trở lại sau 2 năm liền suy giảm (năm 2015 và 2016). Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Lào và từ Lào sang Việt Nam đều đạt tăng trưởng 2 con số.

            Trong khuôn khổ hội nghị lần này, Bộ Công Thương hai nước đã tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm giao thương của hai nước nhằm giới thiệu các sản phẩm là hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng được sản xuất, nuôi trồng bởi các nhà đầu tư, sản xuất của địa phương các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào, với sự có mặt của 40 doanh nghiệp hai nước, quy mô 22 gian hàng, khu trưng bày là cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ kết nối, tìm hiểu kỹ về sản phẩm của nhau để mở rộng hợp tác…

            Đại diện các Bộ, ban, ngành, địa phương biên giới và doanh nghiệp của hai nước tham dự hội nghị đã có báo cáo tham luận trong đó cũng đề xuất, kiến nghị để hai Bên nghiên cứu các biện pháp phối hợp giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động thương mại biên giới của hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. (ĐSQVN, ngày 28/9/2018)

Kim ngạch thương mại Việt Nam– Lào 8 tháng đầu năm 2018

            Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại Việt – Lào 8 tháng đầu năm 2018 đạt 655,8 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017 (580,4 triệu USD).

            Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 388 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017 (343,7 triệu USD). Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: Xăng dầu các loại đạt 65,6 triệu USD, tăng 9,1%; sắt thép các loại đạt 62,2 triệu USD, tăng 24,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 37,3 triệu USD, tăng 10,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 37,3 triệu USD, tăng 10,4%; sản phẩm từ sắt thép đạt 24,4 triệu USD, tăng 4,2%; phân bón các loại đạt 10,7 triệu USD, giảm 16,9%; sản phẩm từ chất dẻo đạt 7,4 triệu USD, giảm 30,5%; clanhke và xi măng đạt 6,3 triệu USD, giảm 20,7%; hàng rau quả đạt 6 triệu USD, tăng 11,7%; bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc đạt 5,7 triệu USD, tăng 7,6%; dây điện và dây cáp điện đạt 5,5 triệu USD, giảm 10%; hàng dệt may đạt 4 triệu USD, giảm 3,5%; sản phẩm gốm, sứ đạt 4,3 triệu USD, tăng 6%; giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 3,1 triệu USD, giảm 0,3%; than các loại đạt 2,9 triệu USD, giảm 31,6%; kim loại thường và sản phẩm đạt 1,8 triệu USD, giảm 40,8%; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ đạt 599,1nghìn USD, tăng 6,3%.

            Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 267,8 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017 (236,7 triệu USD).  Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: phân bón các loại đạt 24,8 triệu USD, giảm 20,2%; quặng và khoáng sản khác đạt 18 triệu USD, tăng 0,03%; kim loại thường khác đạt 17,5 triệu USD, giảm 1,9%; kim loại thường khác đạt 4,5 triệu USD, tăng 33,2%; ngô đạt 141,4 nghìn USD, giảm 65,6%.

            Ước tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Lào 9 tháng đầu năm 2018 đạt khoảng 736 triệu USD. (ĐSQVN, ngày 24/9/2018)

Tập đoàn Việt Phương được cấp phép xây dựng Nhà máy sản xuất Alumina.

            Ngày 11/9/2018 tại thủ đô Viêng Chăn, Chính phủ Lào đã ký kết hợp đồng khai thác, chế biến khoáng sản Bô-xít và xây dựng nhà máy sản xuất Alumina tại huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông với Tập đoàn Việt Phương-VPG, Việt Nam.

            Đây là dự án có quy mô lớn, với thời gian thăm dò, tìm kiếm và lập báo cáo khả thi trong 10 năm (theo giấy phép đầu tư ra nước ngoài do Việt Nam cấp số 86/KH-ĐTRNN ngày 12/12/2007; phía Lào cấp phép số 035-08/KH-ĐT ngày 18/3/2008; được gia hạn hợp đồng thăm dò 02 lần vào tháng 5/2012 và tháng 12/2013), diện tích khảo sát và thăm dò 300 km2, diện tích thu hẹp để khai thác quặng là 100 km2; tổng chi phí cho cả giai đoạn là 1.125.000 USD.

            Sau khi ký kết, Tập đoàn Việt Phương sẽ triển khai việc giải phóng mặt bằng để tiến hành xây dựng nhà máy. Theo báo cáo của Giám đốc CTCP Khoáng sản VPG (là công ty thành viên của Tập đoàn tại Lào) Nguyễn Tiến Ngọc cho biết: Nhà máy được thiết kế, lắp đặt với công suất 600.000 tấn quặng/năm; thời gian xây lắp trong vòng 04 năm (01 năm chuẩn bị mặt bằng); thời gian vận hành sản xuất là 20 năm; tổng vốn đầu tư là 651 triệu USD;

            Phát biểu tại buổi lễ, Bà Phương Minh Huệ, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Việt Phương cho biết: Theo dự kiến, khi hoàn thành việc xây lắp, đi vào hoạt động sản xuất, nhà máy sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho nhân dân vùng dự án và đóng góp cho ngân sách địa phương hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. (ĐSQVN, 12/9/2018)

Ngân hàng Lào Việt mở rộng các dịch vụ tại Oudomxay và Borikhamxay

            Ngày 19/9/2018, Ngân hàng Lào Việt đã tổ chức lễ chính thức nâng cấp văn phòng giao dịch thành chi nhánh ở tỉnh Oudomxay và khai trương văn phòng giao dịch mới ở tỉnh Borikhamxay để đáp ứng nhu cầu phát triển của hai tỉnh.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Phó Tỉnh trưởng Oudomxay Khamphieng Yachongwa; Trưởng Chi nhánh Oudomxay của Ngân hàng TW Lào Bounthai Souphathone và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại các tỉnh Bắc Lào Vũ Đăng Mạnh.

            Văn phòng chi nhánh nằm tại bản Vanghai, huyện Xay, tỉnh Oudomxay – là tỉnh Bắc Lào, có nhiều tiềm năng phát triển dài hạn. Việc nâng cấp văn phòng giao dịch thành chi nhánh có ý nghĩa quan trọng và phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương. Đây là bước đi chiến lược của Ngân hàng Lào Việt trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng tổng hợp như cho vay doanh nghiệp và cá nhân phù hợp với nhu cầu tài chính ngắn, trung và dài hạn của khách hàng; nhận tiền gửi của cá nhân và doanh nghiệp; thanh toán thông qua các hệ thống ngân hàng trong và ngoài nước; dịch vụ đổi tiền .v.v.

            Ngân hàng Lào Việt đã chính thức mở văn phòng giao dịch tại tỉnh Borikhamxay ngày 20/9/2018. Việc Nâng cấp chi nhánh tại tỉnh Oudomxay và mở văn phòng giao dịch mới tại Borikhamxay có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế và mở rộng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Lào Việt tại Lào.

            Ngân hàng Lào Việt được thành lập năm 1999, là liên doanh giữa Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) và BIDV Việt Nam. Đến nay, Ngân hàng Lào Việt có 7 văn phòng chi nhánh và 14 văn phòng giao dịch ở các tỉnh Oudomxay, Luang Prabang, Xiêng Khoảng, Khammuon, Savanakhet, Attapeu, Champassak và Borikhamxay. Qua gần 20 năm hoạt động, Ngân hàng Lào Việt đã trở thành một trong những ngân hàng lớn nhất ở Lào, đạt được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh. (Vientiane Times,25/9/2018)

 

HỢP TÁC LÀO VỚI CÁC ĐỐI TÁC

Lào – Trung Quốc

Lào, Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế

            Ngày 12/9/2018, phái đoàn Lào do Phó Thủ tướng Somdy Duangdy dẫn đầu đã tham dự lễ khai mạc Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 15 (CAEXPRO-2018) tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc với chủ đề "Cùng nhau xây dựng Con đường Tơ lụa Thế kỷ 21".

            Tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Han Zheng cho biết, Trung Quốc sẽ phối hợp với ASEAN để nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược và xây dựng một cộng đồng gần gũi hơn cùng chia sẻ tương lai. Trung Quốc hoan nghênh các nước ASEAN đã song hành cùng phát triển kinh tế với Trung Quốc và thông báo Trung Quốc sẽ phối hợp với ASEAN nâng cấp Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN ký năm 2004 và thúc đẩy đàm phán về Đối tác kinh tế khu vực toàn diện.

            Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua Tuyên bố sáng tạo và hiện đang xem xét mức độ sẵn sàng để triển khai cách mạng công nghệ lần thứ 4. Tự điều chỉnh để thích ứng với thời đại toàn cầu hóa công nghiệp lần thứ 4, Lào đưa ra kế hoạch chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động về phát triển khoa học và công nghệ, cùng với công cụ pháp lý, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và hợp tác với cộng đồng quốc tế trong các lĩnh vực phù hợp với chính sách và chiến lược của Chính phủ. Phó Thủ tướng Somdy cho biết, đây là sự kiện hỗ trợ cho con đường mới trong thế kỷ 21 sáng tạo nhằm thúc đẩy hợp tác Trung Quốc và ASEAN và kỷ niệm 5 hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và ASEAN và nhấn mạnh khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN mới và cũ về phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng sản xuất, cho rằng Lào và các nước láng giềng ASEAN vẫn phải đối mặt với các thách thức phát triển, số lượng doanh nghiệp sáng tạo còn ít và do đó Trung Quốc và các đối tác cần tiếp tục hỗ trợ Lào và các nước thành viên ASEAN khác.

            Phó Thủ tướng Somdy đã đến thăm các gian hàng trưng bày các sản phẩm và dịch vụ của Lào tại CAEXPRO do tỉnh Viêng Chăn làm đại diện với 52 doanh nghiệp tham gia 82 quầy trưng bày các loại sản phẩm khác nhau như đồ gỗ, phụ tùng, tiểu thủ công mỹ nghệ và công nghiệp, cùng đại diện các doanh nghiệp từ Trung Quốc và 10 nước ASEAN với trên 5.000 quầy trưng bày sản phẩm của hơn 2.500 doanh nghiệp tại 03 địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Nam Ninh, Trung tâm Triển lãm Quảng Tây, thành phố Nam Trung Hoa tại Quảng Tây. Phó Thủ tướng Somdy đã trao đổi với Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc Han Zheng và tham dự hội nghị song phương Lào-Trung, kỳ vọng sẽ hợp tác cùng nhau trong các chương trình phát triển kinh tế và xã hội. (Vientiane Times,13,21/9/2018)

Lào, Trung Quốc ký thỏa thuận mở trường cao đẳng đào tạo dịch vụ đường sắt

            Ngày 04/9/2018, tại Viêng Chăn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Kongsy Sengmany và ông Wang Qihui, Tham tán thương mại và kinh tế, Đại sứ quán Trung Quốc đã ký thỏa thuận nghiên cứu khả thi về việc thành lập một trường cao đẳng đào tạo nhân viên làm việc về lĩnh vực đường sắt như nhân viên bán vé, điều hành ga, cung cấp kiến thức về dịch vụ hành khách khác. Những học sinh tốt nghiệp trường này sẽ có cơ hội làm việc cho tuyến đường sắt Lào- Trung hiện đang xây dựng và dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

            Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Kongsy cho biết, tuyến đường sắt sẽ là trải nghiệm mới đối với Lào, nhân viên của Phòng Đào tạo kỹ thuật và dậy nghề thuộc Bộ này đã có chuyến học tập thực tế về lĩnh vực đường sắt tại Trung Quốc và nhấn mạnh rằng phía Lào mong muốn Trung Quốc hỗ trợ đào tạo nhân viên phục vụ tuyến đường sắt nói trên. Ban chuyên trách của Bộ cho biết, trường cao đẳng này dự kiến sẽ được xây dựng gần Tổ hợp thể thao quốc gia ở huyện Xaythany, cách trung tâm 16km, rộng 14,5 héc-ta. Mới đây, công tác nghiên cứu khả thi đã được bắt đầu, lộ trình triển khai đã hoàn thành, hiện đã có thể tiến hành xây dựng, ngân sách và các hạng mục chi tiết khác đang chờ thẩm định.

            Ông Wang Qihui cho biết, Chính phủ Trung Quốc dành ưu tiên đối với dự án tuyến đường sắt Lào – Trung và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Lào trong công tác đào tạo nhân viên đáp ứng các dịch vụ hành khách. Thời gian đào tạo song phương và đa phương đến năm 2021, đồng thời, Trung Quốc sẽ cử cán bộ tới Ủy ban Công nghệ đường sắt và chịu trách nhiệm trong công tác đào tạo. (Vientiane Times, 06/9/2018)

Lào – Trung Quốc tăng cường quản lý an ninh thông tin

            Ngày 19/9/2018, tại Viêng Chăn, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn Đo lường, Bộ Khoa học Công nghệ Lào Viengthong Vongthavilay và Giám đốc điều hành Công ty TNHH Truyền thông Lao Net (Lao Net, China) Ma Tan đã ký thỏa thuận xây dựng Trung tâm Kiểm tra và Chứng nhận Chất lượng mới tại Lào với sự chứng kiến của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Lào Boviengkham Vongdara. Trung tâm này sẽ thành lập hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế Cyber Security ISO 27001 để đảm bảo an ninh thông tin theo phương cách quản lý dựa trên đánh giá rủi ro và cải tiến việc quản lý an ninh của tổ chức để đảm bảo thông tin mật. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác thành lập một trung tâm chung về quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế tại Lào.

            Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Viengthong nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong việc đảm bảo an toàn thông tin. Cơ sở vật chất của trung tâm  này dự kiến sẽ được xây dựng trong năm nay. Ông Ma Tan cho biết, trong những năm gần đây, kinh tế Lào tiếp tục phát triển, công nghệ thông tin được sử dụng rộng rãi hơn trong Chính phủ và các bộ, ngành, giúp người dân cảm thấy thuận tiện hơn, nhấn mạnh việc hiện nay mọi người đều phải đối mặt với các mối đe dọa về an ninh ngày càng tăng từ internet như các hình thức lưu trữ số liệu trên internet, tình trạng bị tấn công, vi-rút xâm nhập và gây đe dọa tới hệ thống thông tin, các giao dịch ngân hàng, an ninh chứng khoán, dữ liệu khoa học và các thông tin quan trọng khác. Lao Net là công ty đã được chứng nhận thành công trong lĩnh vực phát triển dịch vụ hệ thống IT và đảm bảo an ninh cho nhiều bộ, ngành của Chính phủ và tại một số sự kiện khác như Hội nghị thượng đỉnh EU-ASEAN tại Viêng Chăn và

Lào – Thái Lan

Hợp tác thương mại Lào-Thái.

            Ngày 6/9/2018, Hội nghị hợp tác lần thứ 7 về hợp tác thương mại và đầu tư tại thủ đô Viêng Chăn được tiến hành nhằm tìm kiếm biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước, đồng chủ trì hội nghị là Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Lào Khemmani Phonesena và Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Somthilath Somthitiravong.

            Tại hội nghị, hai bên đã tổng kết, đánh giá tình hình hợp tác thương mai, đầu tư giai đoạn 03 năm vừa qua và thảo luận kế hoạch hợp tác sắp tới. Theo đánh giá, việc thực hiện các nội dung đã thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 7 đã đạt được các mục tiêu đã đề ra; kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên không ngừng tăng trưởng.

            Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Lào Khemmany Phonesena cho biết: Năm 2017, thương mại hai nước đạt 6,17 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước; tính từ năm 2015, kim ngạch hai bên tăng trưởng bình quân 4,78%/năm; riêng 6 tháng đầu năm 2018, tăng 17% so cùng kỳ năm trước.

            Hàng hóa nhập khẩu vào Lào từ Thái Lan chủ yếu là dầu thành phẩm, xe cộ và phụ tùng, sắt, các sản phẩm sắt, nông sản, hóa chất, mỹ phẩm, xà phòng và các sản phẩm dưỡng da, máy móc và thiết bị, thịt gia cầm tươi sống và đông lạnh, các sản phẩm nhựa. Lào xuất khẩu sang Thái Lan chủ yếu là điện, nông sản và các sản phẩm thuộc tài nguyên thiên nhiên khác.

            Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Sontirat Sontijirawong cho biết hội nghị được coi là động thái chiến lược của Chính phủ Thái Lan nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại với Lào. Theo quan chức Thái Lan, Lào được coi là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Thái Lan trong ASEAN.

            Trong thời gian tới, Chính phủ hai nước cần nỗ lực hơn để có những biện pháp hiệu quả nhằm đạt mục tiêu thương mại song phương, phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 11 tỷ USD vào năm 2021. (KPL, 06/09/2018)

Triển lãm sản phẩm hàng hóa về sức khỏe và mỹ phẩm

            Ngày 6-9/9/2018, Trung tâm thương mại Viêng Chăn, thủ đô Viêng Chăn đã khai trương triển lãm sản phẩm hàng hóa về sức khỏe và mỹ phẩm Lào-Thái Lan do Vụ trưởng Vụ Khuyến khích thị trường và công nghiệp thương mại Quốc gia Lào Phayvanh Pathammavong và Phó Thư ký Phòng Thương mại và công nghiệp Quốc gia Bà Suphaphone Khamsennam và Chủ trì triển lãm hàng hóa về sức khỏe và mỹ phẩm đồng tổ chức. 

            Hội chợ triển lãm gồm 40 gian hàng, trong đó: Lào có 19 gian và Thái Lan có 21 gian. Sản phẩm là những hàng hóa đảm bảo theo tiêu chuẩn, chất lượng của Cục Thực phẩm và Dược phẩm từ Lào, Thái Lan, được mang vào triển lãm và kinh doanh, gồm chủ yếu: các loại thuốc Bổ dưỡng, mỹ phẩm, quần áo và các thiết bị…

            Triển lãm này là cơ hội để các đối tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Lào và Thái Lan cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực thương mại và đầu tư các ngành nghề liên quan. (KPL,07/9/2018)

Hợp tác du lịch Lào-Thái lan

            Ngày 14/9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Salavan đã ký kết Biên bản ghi nhớ về nghiên cứu, khảo sát tiền khả thi đối với Dự án Đầu tư phát triển du lịch và xây dựng khách sạn với Công ty TNHH Phát triển du lịch Lào-Thái Lan. Đây là một trong những nội dung hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy hơn nữa về lĩnh vực du lịch, đặc biệt quan tâm triển khai tại các tỉnh, địa phương của Lào.

            Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công ty Phát triển du lịch Lào-Thái Lan Thanakone Rethsamnieng cho biết: Việc nghiên cứu, khảo sát tiền khả thi sẽ tạo điều kiện cho du lịch phát triển, tăng trưởng, từng bước trở thành ngành công nghiệp du lịch hiện đại, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của người dân về lĩnh vực du lịch ngay tại các vùng, miền, địa phương ngày càng vững mạnh và có thể hội nhập vào khu vực và quốc tế;

            Phát triển du lịch sinh thái, xây dựng hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, cảnh quan trên tuyến du lịch tại các địa phương, cần phải liên tục quảng bá, tuyên truyền và phát triển theo hướng bền vững về môi trường tự nhiên, xã hội, theo quy chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo việc đón nhận và thu hút ngày càng nhiều hơn lượng khách du lịch đến thăm quan và nghỉ dưỡng tại các cơ sở du lịch trên toàn nước Lào. (KPL, 17/9/2018)

Lào – Đức

Chính phủ Đức hỗ trợ phát triển cho Lào

            Chính phủ Đức nhất trí cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 51,7 triệu Euro để hỗ trợ các dự án phát triển ở Lào trong năm tài chính 2018-2019.

            Khoản hỗ trợ bao gồm 10 triệu Euro để hỗ trợ giảm nhẹ thiên tai lũ lụt và nỗ lực khôi phục huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu; 20 triệu Euro cho hợp tác kỹ thuật; 31,7 triệu Euro cho hợp tác tài chính. Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại này sẽ tập trung vào hợp tác phát triển kinh tế bền vững, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

            Theo Bộ Ngoại giao Lào, thỏa thuận đã đạt được khi phái đoàn Chính phủ Lào do Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư  Kikeo Chanthanboury dẫn đầu tham dự đàm phán Liên Chính phủ Lào – Đức tại Berlin từ 3-5/9/2018. Năm 2018 là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 55 năm hợp tác Lào – Đức.

            Trong năm 2016-2017, Đức đã hỗ trợ phát triển Lào 45,8 triệu Euro. Chính phủ Đức cam kết hỗ trợ dài hạn cho Lào nhằm thực hiện mục tiêu đưa Lào thoát khỏi địa vị một nước kém phát triển vào năm 2020. Chính phủ Lào đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ Đức trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong việc nâng cao đời sống của nhân dân Lào trên cả nước.

            Sau khi thăm và làm việc tại Đức, phái đoàn Lào tiếp tục thăm Thụy Sỹ, Na-uy và Phần Lan để thảo luận chương trình nghị sự và tiến độ đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. (Vientiane Times,07/9/2018)

Lào-Nhật Bản

Năm du lịch Lào 2018 được xúc tiến tại Japan Expro

            Theo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Lào là một trong số 130 nước tham gia Hội chợ Du lịch Nhật Bản (Tourism Expro Japan) 2018 tổ chức tại Tokyo từ 20-23/9/2018.

            Expro có trên 1.400 gian hàng, hội chợ là cơ hội tốt để xúc tiến du lịch Lào trên thị trường quốc tế. Gian hàng của Lào nhấn mạnh truyền thống văn hóa, lễ hội, các điểm du lịch thiên nhiên và lịch sử để xúc tiến du lịch trong khuôn khổ chiến dịch Năm Du lịch Lào 2018. Việc tham gia hội chợ cũng nhằm thu hút khách du lịch Nhật Bản, một trong những thị trường du lịch lớn đối với Lào. Năm 2017, có trên 32.000 khách du lịch Nhật Bản đã đến Lào.

            Để đạt mục tiêu thu hút 5 triệu khách du lịch trong Năm Du lịch Lào 2018, các cơ quan chức năng đang tổ chức các hoạt động khác nhau để xúc tiến du lịch, bao gồm lễ hội carnaval xe đi qua các tỉnh Trung, Bắc và Nam Lào, đồng thời tham dự nhiều hội chợ quốc tế trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ Năm Du lịch Lào, các hội chợ quan trọng ở tất cả các tỉnh đã được tổ chức mỗi tháng một lần. Trong 06 tháng đầu năm 2018, hơn 02 triệu khách du lịch đã đến thăm Lào, tăng 6% so cùng kỳ năm 2017. (Vientiane Times,25/9/2018)

Hội thảo về Thị trường dịch vụ

            Ngày 5/9/2018, tại tỉnh Luang Prabang, Viện nghiên cứu Lào-Nhật cùng Hiệp hội thương mại và công nghiệp đã tổ chức hội thảo với chủ đề "thị trường dịch vụ" do Chủ tịch Hiệp hội thương mại và công nghiệp tỉnh Bounthieng Sulivanh và Tư vấn tổ chức JICA tại Viện Lào-Nhật Zasuchilo Susuki đồng chủ trì.

            Hội thảo nhằm mục đích hỗ trợ, tăng cường hợp tác giữa Hiệp hội thương mại và công nghiệp Lào với các thành phần kinh doanh, đầu tư từ Nhật Bản vào Lào về chương trình xây dựng năng lực cho cán bộ, nhân viên những kiến thức cơ bản về thị trường, về phương pháp xây dựng chiến lược cơ sở và kế hoạch tăng trưởng nhằm thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực dịch vụ; đồng thời, phân tích về cơ hội kinh doanh, việc xây dựng mục tiêu đạt doanh số, định hướng cơ bản và quy trình quản lý thị trường. (KT-XH, 11/9/2018)   

Lào – Mỹ

Các nhà sản xuất Lào phải đăng ký lại khi xuất khẩu thực phẩm sang Mỹ

            Bộ Công Thương đã ban hành chính thức công điện của Đại sứ quán Lào tại Washington với nội dung là các nhà sản xuất và xuất khẩu ở Lào cần phải đăng ký lại và kiểm tra nhãn hàng đối với thực phẩm nhập khẩu vào Mỹ trước thời hạn theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

            Theo nội dung thư, Bộ Luật Hiện đại hóa an toàn vệ sinh thực phẩm (FSMA) do Tổng thống Barrack Obama ký thành luật năm 2011 yêu cầu các cơ sở sản xuất thực phẩm phải đăng ký lại với FDA trong thời gian từ 01/10 – 31/12/2018. Các tàu vận chuyển thực phẩm của Lào có thể bị từ chối không được nhập cảnh vào Mỹ nếu cơ sở sản xuất thực phẩm liên quan không được đăng ký lại.

            FDA đã ban hành các quy định mới yêu cầu về những thay đổi quan trọng về nhãn hàng yêu cầu phải có đủ thông số dinh dưỡng của thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm ăn kiêng. Dán nhãn không đúng sẽ bị FDA từ chối. Các công ty của Lào cần tiến hành kiểm tra nhãn sản phẩm để đảm bảo phù hợp với yêu cầu mới của FDA. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất nhỏ và lớn đều phải hiểu rõ rằng thời hạn nói trên cũng là thời hạn đáp ứng quy định của FSMA. Các cơ sở cần triển khai kế hoạch ngay, FDA có thể yêu cầu thực hiện thanh tra công tác an toàn thực phẩm thường xuyên. Các nhà xuất khẩu của Lào phải đáp ứng tất cả yêu cầu nêu trên. (Vientiane Times, 11/9/2018)

Mỹ hỗ trợ cho công tác rà phá bom mìn chưa nổ (UXO) tại Lào

            Ngày 21/9/2018, tại Viêng Chăn, Giám đốc Cơ quan thẩm quyền quốc gia về UXO/lĩnh vực bom mìn tại Lào (NRA) Phoukhieo Chanthasomboune và Giám đốc quốc gia MAG Lào Blossum Gilmour đã ký MOU, dưới sự chứng kiến của đại diện ĐSQ Mỹ tại Lào và chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng. Theo đó, Chính phủ Mỹ tiếp tục hỗ trợ khoản tài chính là 14,5 triệu USD cho Lào tiến hành khảo sát trong 4 năm và các hoạt động liên quan đến UXO tại 7 huyện điểm ở tỉnh Xiêng Khoảng là Nonghet, Khoun, Phaxay, Paek, Phoukoud, Kham và Mokmay.

            Bà Gilmour cho biết, UXO ở Lào đang ảnh hưởng hàng ngày đến cuộc sống của người dân Lào. Các thế hệ đàn ông, phụ nữ, trẻ em Lào không có cơ hội nào khác ngoài việc sinh sống trên mảnh đất mà họ biết là rất nguy hiểm đến tính mạng mỗi ngày. Bà nói rõ rằng các gia đình bị ảnh hưởng bởi UXO là những người nghèo nhất trong xã hội, sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Trong 48 tháng tới, một khảo sát không mang tính kỹ thuật sẽ được tiến hành ở 207 ngôi làng, còn khảo sát kỹ thuật được tiến hành trên khu vực 482.000 héc-ta đất và sẽ rà phá khoảng 5,6 triệu m2 đất. Dự án sẽ là bước đi đầu tiên để gỡ bỏ mối hiểm họa đối với tỉnh Xiêng Khoảng.

            Xiêng Khoảng là một trong những tỉnh cần tiến hành UXO nhiều nhất cả nước. Theo quan chức UXOLAO ở Xiêng Khoảng, gần đây, tỉnh này đã san bằng khoảng 8.650 héc-ta, chiếm 0,52% diện tích cần san, mà mỗi héc-ta có khoảng 25-27 quả bom. UXOLAO đã phá hủy khoảng 411.000 quả bom ở tỉnh Xiêng Khoảng, 60% là phá hủy bằng bom chum. (Vientiane Times, 24/9/2018)

o – Hợp tác khu vực

Các nước GMS hợp tác chống buôn bán động vật hoang dã

            Tại Hội nghị Bảo tồn động vật hoang dã tổ chức tại Oudomxay, Lào, các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) tái khẳng định cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn để chiến đấu chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã, thông báo kế hoạch tiếp tục hợp tác nhằm xác định các điểm nóng tại biên giới, các vấn đề, biện pháp khắc phục khó khăn và đề xuất các yêu cầu, với sự tham dự của Phó Giám đốc quốc gia WWF tại Lào Francois Guegan, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay Somchit Panyasach và đại diện các cơ quan liên quan đến công tác bảo tồn động vật.

            Hội nghị nhằm mục đích xây dựng kế hoạch hành động để hỗ trợ phát triển chiến lược hợp tác xuyên biên giới và khuyến nghị giữa các chính phủ và tổ chức thành viên biện pháp giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã, và rà lại các cam kết quốc tế, khu vực, song phương và cam kết quốc gia trong cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã, tăng cường hiểu biết về các xu hướng và các vấn đề mới nhất về tội phạm buôn bán động vật hoang dã, bắt trộm trong khu vực cũng như các vấn đề quan trọng liên quan đến loài voi, hổ, tê tê, gấu và tê giác. Hội nghị còn tìm biện pháp để tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm, bài học, thực tiễn và sáng kiến trong thực thi pháp luật khi xử lý nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, cải cách chính sách, tư pháp, thực tế công nghệ sáng tạo, hợp tác xuyên biên giới, các vấn đề liên quan đến cộng đồng và cam kết NGO.

            Tại Hội nghị, đại diện GMS của các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Việt Nam và Thái Lan đã thảo luận biện pháp nhằm chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Lien Thikeo nhấn mạnh rằng Lào đã phối hợp với tất cả các bộ, ngành liên quan chiến đấu chống lại vấn nạn này. Chính phủ Lào đã tăng cường các quy định nhằm bảo tồn các loài thủy sinh, động vật hoang dã và các khu vực bảo tồn. Ông yêu cầu đại diện GMS thực hiện và tuân thủ Hiệp ước về Thương mại quốc tế đối với các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), nỗ lực giải quyết hiệu quả hơn nạn buôn bán động vật hoang dã.  (Vientiane Times, 05/9/2018)

Diễn đàn Các bên liên quan trong khu vực MRC lần thứ 5

            Từ ngày 20-21/9/2018, tại Viêng Chăn, Diễn đàn Các bên liên quan trong khu vực MRC lần thứ 5 đã được tổ chức, thảo luận về Kế hoạch hành động chung đối với dự án thủy điện Pak Beng, đánh giá những điều chỉnh của dự án thủy điện Xayaboury và cập nhật Hướng dẫn thiết kế sơ bộ và Chiến lược phát triển thủy điện bền vững trên sông Mê Công. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lào Bounkham Vorachit đã tham dự Diễn đàn.

            Theo một quan chức cao cấp, Chính phủ Lào cam kết xây dựng các dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê Công theo hướng bền vững và bày tỏ hy vọng rằng các bên liên quan sẽ hỗ trợ Lào thực hiện mong muốn sản xuất năng lượng điện của nước này. Thứ trưởng Bounkham cho biết, Lào tin tưởng rằng việc khắc phục những thách thức trong phát triển bền vững sẽ không thể hoàn thành nếu không có sự hỗ trợ và hợp tác của các bên liên quan, trong đó có các nước thành viên, các đối tác đối thoại, đối tác phát triển, các tổ chức xã hội dân sự, các viện nghiên cứu, khu vực tư nhân và khối truyền thông.

            Diễn đàn này được coi là một sáng kiến của MRC, được tổ chức để các thành phần liên quan, các quan chức Chính phủ có thể chia sẻ quan ngại và ý kiến đối với đề xuất dự án thủy điện Paklai, bổ sung quá trình tư vấn quốc gia (state-to-state) theo yêu cầu của Hiệp định Mê Công 1995. Gần đây, MRC đã tiến hành quá trình tham vấn kéo dài 6 tháng đối với dự án thủy điện Paklai, dự kiến xây dựng ở khu vực sông Mê Công thuộc huyện Paklai, tỉnh Xayaboury. Chính phủ Lào đã phê duyệt cho nhà đầu tư Trung Quốc tiến hành nghiên cứu khả thi, đánh giá các tác động kinh tế - xã hội và môi trường cũng như thiết kế của dự án thủy điện Paklai trong gần 10 năm trước. Do nằm trên dòng chính sông Mê Công nên dự án phải tiến hành quá trình tham vấn theo Hiệp định Mê Công 1995. Chính phủ Lào hy vọng rằng việc xây dựng nhà máy thủy điện Paklai 779 MW sẽ được bắt đầu vào năm 2022 và hoàn thành vào năm 2029, năng lượng điện của nhà máy chủ yếu để xuất khẩu và phục vụ thị trường trong nước.

            Đại diện Văn phòng Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công An Pich Hatda cho biết, việc tham gia rộng rãi của khu vực công trong các hoạt động của MRC được xem là chìa khóa để đảm bảo đạt mục đích đề ra, bày tỏ tin tưởng rằng thành phần và xem xét các ý kiến và các quan tâm đa chiều sẽ thúc đẩy hợp tác về nguồn nước ở khu vực đồng bằng sông Mê Công, và đó là những nỗ lực hết lòng của cơ quan này nhằm đạt mục tiêu đề ra, từ đó khuyến khích mọi người tích cực thảo luận tại Diễn đàn này và trong thời gian tới, MRC chỉ biết được ý kiến mọi người nếu nêu ra. Ông cho biết diễn đàn là một phần trong các hoạt động của MRC nhằm thực hiện chiến lược của mình giai đoạn 2015-2020. Ông Chanthanet Boualapha, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia sông Mê Công của Lào cho biết, Lào luôn đánh giá cao các ý kiến của các nước thành viên MRC và các bên liên quan, sẵn sàng làm hết sức để giải quyết các lo ngại của họ theo tinh thần Hiệp định Mê Công. (Vientiane Times, 21/9/2018)

Lào – ADB

ADB, Lào hợp tác xúc tiến kinh doanh nông nghiệp bền vững, thông minh về môi trường

            Ngày 06/9/2018, ADB và Chính phủ Lào đã ký thỏa thuận về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 40,5 triệu USD để phát triển dự án Chuỗi giá trị Kinh doanh nông nghiệp thân thiện với môi trường nhằm giúp nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp triển khai chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh về môi trường.

            Thỏa thuận được ký kết giữa Thứ trưởng Bộ Tài chính Thiphankone Chanthavongsa và Giám đốc Quốc gia ADB tại Lào Yasuchi Negashi với sự chứng kiến của các quan chức từ Bộ Nông Lâm và các cơ quan liên quan. Phát biểu tại lễ ký, ông Negishi nhấn mạnh, ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Lào nhưng hiện nay đang dễ bị tổn thương bởi thay đổi khí hậu, bị đe dọa bởi lũ lụt và hạn hán, làm cho triển vọng phát triển của quốc gia và an ninh lương thực gặp nhiều thách thức. Đây là dự án nhằm hiện thực hóa nỗ lực chung giữa Chính phủ Lào và ADB nhằm giải quyết các thách thức, tăng cường thương mại hóa, tính bền vững và khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp, đồng thời xúc tiến hội nhập khu vực, hợp tác và khả năng cạnh tranh của chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp với mục đích phát triển kinh tế quốc gia. Dự án nhằm cải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của cơ sở hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp, bao gồm duy tu bảo dưỡng đường sá nông thôn, các công trình thủy lợi quy mô nhỏ, nâng cấp cơ sở nghiên cứu cây trồng và thử nghiệm chất lượng và an toàn; cải thiện kho chứa sau thu hoạch thân thiện với môi trường, cơ sở chế biến của các doanh nghiệp nông kinh doanh nông nghiệp. Các hoạt động của dự án cũng sẽ hỗ trợ tăng năng suất cây trồng, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, tăng cường khả năng chống chịu về khí hậu ở Lào thông qua việc khuyến khích sử dụng phân bón sinh học, nông nghiệp hữu cơ, đồng thời phổ biến các loại giống có khả năng thích nghi với ngập lụt và hạn hán.

            Theo thông cáo báo chí của ADB, dự án cũng sẽ hỗ trợ việc xây dựng môi trường chính sách tạo điều kiện xúc tiến đầu tư của khu vực tư nhân thông qua đối tác công - tư, canh tác theo hợp đồng và hình thành các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. Đây là sáng kiến phù hợp với Chiến lược Phát triển Nông nghiệp đến năm 2025 của Chính phủ; nhằm mục đích tăng cường khả năng cạnh tranh của chuỗi giá trị lúa gạo tại các tỉnh Khammuon, Saravan và Savanakhet; chuỗi giá trị rau quả ở thủ đô Viêng Chăn, Champassak và Xekong. (Vientiane Times,10/9/2018)

ADB hỗ trợ các dịch vụ môi trường ở Lào

            Ngày 17/9/2018, theo thông tin công bố trên Website của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ADB đã phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 48 triệu USD để hỗ trợ cải thiện các dịch vụ môi trường đô thị tại huyện Pakxan, tỉnh Borikhamxay và huyện Thakhaek, tỉnh Khammuon.

            Chuyên gia phát triển đô thị chính của ADB Satoshi Ishii cho biết, Pakxan và Thakhaek là hai thị trấn kém phát triển nằm trên Hành lang Trung tâm của Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS). Việc phát triển các đô thị trên tuyến hành lang có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của Lào vì Lào có chung đường biên giới với tất cả các nước GMS. Dự án sẽ hỗ trợ khai thác tiềm năng kinh tế của Pakxan và Thakhaek thông qua cải thiện các dịch vụ đô thị, tận dụng các hội về thương mại và đầu tư ngày càng tăng trong khu vực. Dọc theo sông Mekong, Hành lang Trung tâm dài 1.600 km bao gồm 13 đô thị ở Lào và Campuchia với khoảng 20 triệu dân có ý nghĩa quan trọng đối với Lào.

            Trong khuôn khổ dự án, các hệ thống xử lý nước thải, các hệ thống thoát nước và xử lý rác thải rắn sẽ được xây dựng. Dự án sẽ duy tu trung tâm phố cổ Thakhaek để xúc tiến du lịch; xây dựng quy hoạch phát triển đô thị để nâng cao khả năng chống chọi và thích ứng với khí hậu, các giải pháp về công bằng giới đối với cả hai đô thị nhằm hội nhập và kết nối khu vực.

            Tổng chi phí của dự án là 54,06 triệu USD, Chính phủ Lào đóng góp 6,06 triệu USD. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023. (Vientiane Times,20/9/2018)

ADB hỗ trợ cấp nước và vệ sinh tại Lào

            Ngày 21/9/2018, theo thông tin đăng tải trên trang website của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ADB công bố sẽ cung cấp bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 30,5 triệu USD để hỗ trợ cấp nước và vệ sinh tại Lào.

            Khoản viện trợ không hoàn lại sẽ hỗ trợ Chính phủ Lào bổ sung 08 thị trấn, 100.000 cư dân được hưởng lợi vào dự án đang thực hiện cho lĩnh vực cấp nước và vệ sinh được hỗ trợ bằng khoản vay ưu đãi 35 triệu USD của ADB từ năm 2013. Đến nay, dự án đã hỗ trợ các cơ sở hạ tầng cấp nước cho các tỉnh với tên gọi là dự án Nam Papa với số người được hưởng lợi là 110.000 cư dân ở 09 thị trấn.

            Ông Coloma Brotons, Chuyên gia Cấp nước Đô thị của ADB cho biết, cấp nước và vệ sinh là dịch vụ đô thị cơ bản, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đối với Lào nơi 1/3 dân số sinh sống ở các thị trấn. Dự án nhằm hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ Lào đảm bảo cung cấp nước sạch cho 90% khu vực đô thị; 100% đô thị có dịch vụ vệ sinh vào năm 2030. Bên cạnh việc mở rộng địa bàn dự án và người hưởng lợi, khoản kinh phí bổ sung cũng sẽ thêm 150 km đường ống cấp nước ở địa bàn dự án, đưa tổng số chiều dài các đường ống cấp nước lên thành 400 km. Khoản kinh phí bổ sung bao gồm 23,4 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF) và 7,36 triệu USD viện trợ không hoàn lại tập trung vào các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu của Quỹ Giảm nhẹ Thiên tai ADF. Dự kiến, dự án mở rộng sẽ hoàn thành vào Quý I năm 2023. (Vientiane Times,21/9/2018)

Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tiếp tục giúp Lào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

            Ngày 7/9/2018, lễ ký kết hợp đồng giữa Giám đốc cấp cao về Cải cách môi trường đầu tư IFC Dalia Khalipha với Cục trưởng Cục Khuyến khích đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Manothong Vongxay và Quyền Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính được tiến hành tại thủ đô Viêng Chăn về việc Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tiếp tục giúp Lào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để có thể dự báo và minh bạch về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

            Nội dung của Hợp đồng nhằm tăng cường khung chính sách đầu tư bao gồm: Tổ chức thực hiện khung chính sách liên quan; cải cách thể chế, quy định đối với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh tại Lào. Việc tiếp tục triển khai hợp đồng giai đoạn 2 lần này sẽ giúp Chính phủ hiện thực hóa các quy định, pháp luật liên quan và giảm thiểu các chi phí ban đầu trong việc thành lập doanh nghiệp; ưu tiên, giảm thiểu các khoản mục thuế và các chi phí khác trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi để thâm nhập vào chuỗi cung ứng quốc tế.      

            Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Khuyến khích đầu tư Manothong Vongxay tin tưởng rằng: Với kiến thức và kinh nghiệm trong việc cải cách hoạt động kinh doanh, hệ thống ngân hàng quốc tế sẽ giúp tổ chức thực hiện hoàn thành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ giao; mục tiêu lớn nhất là cải cách quy chế, tạo thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào Lào thực hiện kinh doanh.

            Giám đốc cấp cao về Cải cách môi trường đầu tư Dalia Khalipha cho biết: IFC đã, đang và tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Lào hoàn thành nhiệm vụ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tăng số lượng doanh nghiệp, tạo cơ sở cho khu vực tư nhân phát triển. (KPL, 10/9/2018)

 

BẠN CẦN BIẾT

Chính sách tiền tệ phải hỗ trợ doanh nghiệp

            Ngày 04/9/2018, các nhà kinh tế hàng đầu của Lào cho rằng, cần phải thay đổi chính sách tiền tệ để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Lào (NERI) và Viện Nghiện cứu Kinh tế Quốc gia tin rằng, Ngân hàng TW Lào (BOL) là cơ quan đóng vai trò chủ chốt trong việc cải thiện các cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn tài chính.

            Việc duy trì thanh khoản ngoại tệ, kiểm soát tỷ giá hối đoái, khống chế lạm phát là những nhiệm vụ quan trọng để ổn định vĩ mô.

            Phó Viện trưởng NERI Leeber Leeboupao cho rằng, chính sách tiền tệ có ý nghĩa quan trọng đối với việc mở rộng khu vực kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa (SMEs) và khởi nghiệp. Việc cung cấp vốn lãi suất thấp 5-6% là một lựa chọn chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp vì đó là đòn bẩy của nền kinh tế. Nhóm cố vấn khoa học quan sát thấy, người Lào có tiềm năng vận hành các doanh nghiệp vì họ có đất đai và các tài sản khác nhưng thiếu vốn. Hàng loạt đầu tư có thể triển khai nhanh nếu BOL có thể nới lỏng các điều kiện để khơi thông dòng vốn ngân hàng. BOL cần thực hiện các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp và đầu tư. Nhiều doanh nghiệp đang đói vốn.

            Khi người dân có vốn họ có thể đầu tư vào đất đai của mình để bắt đầu kinh doanh như nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi. Tình hình ở nước ngoài rất khác, vì những ai muốn kinh doanh họ có thể dùng đất đai để thế chấp để vay vốn ngân hàng. Một trong những trở ngại đối với tiếp cận các nguồn tài chính ở Lào nằm ngoài tầm kiểm soát của BOL đó là các chủ đất thường không có giấy chứng nhận sở hữu để thế chấp vay vốn ngân hàng. Các nhà kinh tế hối thúc các cơ quan chức năng liên quan phải đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận sở hữu đất đai, đặc biệt là ở nông thôn. Tuy nhiên, việc hạn chế chính sách tiền tệ và quản lý ngoại tệ, tỷ giá và lạm phát, bao gồm cả việc khuyến khích sử dụng đồng Kíp đang là những thách thức đối với Quyền Thống đốc BOL mới được bổ nhiệm Sonexay Sitphaxay thay thế Thống đốc cũ Somphao Phaysith.(Vientiane Times,08/9/2018)

BOL thông báo yêu cầu các phương tiện truyền thông ngừng quảng cáo thanh toán qua mã KWWI QR

            Cơ quan chức năng đã ra thông báo yêu cầu tất cả các cơ quan truyền thông ngừng quảng cáo cho thanh toán và dịch vụ Mã QR của Công ty TNHH KIWI thông qua hệ thống Alipay ở Lào vì công ty chưa được Ngân hàng TW Lào (BOL) cấp phép.

            Đầu tháng 9/2018, BOL đã ra thông báo đề nghị Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch chỉ thị cho tất cả các cơ quan truyền thông ngừng quảng cáo các dịch vụ thanh toán Mã QR của công ty KIWI thông qua Alipay. Tập đoàn KIWI được thành lập tại Viêng Chăn năm 2016 bởi các doanh nghiệp Pháp, Bỉ và Lào. Cuối năm 2017, ANT Financial – một chi nhánh của Tập đoàn Alibaba đã chọn KIWI làm đối tác ở Lào để triển khai E-Valiet (Ví điện tử). Tháng 5/2018, BOL đã cảnh báo với công chúng về các dịch vụ thanh toán Mã QR bất hợp pháp do các ngân hàng và tổ chức tài chính cung cấp chưa được BOL cấp phép. BOL thông báo chỉ cấp phép cho 02 ngân hàng thương mại và 01 tổ chức tài chính vi mô để cung cấp dịch vụ thanh toán Mã QR cho khách hàng. Cụ thể là Ngân hàng Ngoại thương (BCEL-One Pay), Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt Nam (Lao – Viet Bank QR Pay) và Tổ chức Tài chính Vi mô (Kalao E-Vallet) được cấp phép để thử nghiệm dịch vụ. BOL cảnh báo công chúng không sử dụng bất của dịch vụ thanh toán Mã QR nào do các công ty, ngân hàng hay tổ chức tài chính cung cấp qua điện thoại di động; đề nghị khách hàng thông báo cho BOL về các dịch vụ trái phép.

            Mã QR - viết tắt của từ phản hồi nhanh (Quick Response) là ma trận thanh toán tích hợp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, đơn hàng và địa điểm. BCEL là ngân hàng thương mại đầu tiên triển khai ứng dụng OnePay cho phép người sử dụng thanh toán cho bất kỳ ai, bất kỳ ở đâu, trực tiếp bằng cách chụp ảnh mã QR. Lào – Việt Bank đã chính thức tích hợp và đưa vào vận hành hoạt động QR Pay trên ứng dụng ngân hàng thông minh vào tháng 02/2018. Khách hàng đăng ký sử dụng Digital Banking của Lào – Việt Bank có thể sử dụng thanh toán một cách tiện lợi, an toàn và nhanh chóng tại các cửa hàng có cài đặt mã QR. (Vientiane Times,17/9/2018)

Ngừng xem xét các đề xuất đầu tư kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới

            Theo Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại trong nước thuộc Bộ Công Thương Thanom Keoxayachak, Chính phủ sẽ không xem xét các đề xuất đầu tư mới đối với doanh nghiệp muốn kinh doanh hoạt động xuất/nhập khẩu xăng dầu nhằm giảm số lượng các công ty XNK xăng dầu xuống còn 5 hoặc 6 công ty theo Nghị định số 331 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/10/2017 và Lệnh của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/8/2018.

            ​Trước mắt, Chính quyền cho phép các công ty đang kinh doanh lĩnh vực xăng dầu tự điều chỉnh đối với điều kiện và tiêu chuẩn theo Nghị định. Nếu các công ty này không điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu mới, chính quyền có thể tạo cơ hội cho các công ty khác quan tâm đến hoạt động XNK xăng dầu có thể đáp ứng mọi điều kiện quy định. Nghị định cho phép khung thời gian 1 năm cho các công ty đang kinh doanh XNK xăng dầu hoàn thiện hoạt động của mình; giới hạn số lượng công ty XNK xăng dầu nhưng không cấm số lượng doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp các dịch vụ liên quan. Trước đây, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, các công ty phải có 100 triệu Kíp, họ có thể nhập khẩu xăng dầu và cả kinh doanh, cung cấp các dịch vụ trong nước. Nhưng theo Nghị định mới, khi đăng ký, doanh nghiệp phải có 150 triệu Kíp và phải xác định loại hình kinh doanh xăng dầu cụ thể. Đối với công ty bán sỉ trong nước, quy định vốn đăng ký không dưới 50 triệu Kíp và phải có cơ sở dự trữ được ít nhất 5 triệu lít dầu. Quy định đối với xây dựng cây xăng kinh doanh vốn đăng ký không dưới 1 tỷ Kíp. (Vientiane Times, 12/9/2018)

Ngành xuất – nhập khẩu lên kế hoạch cắt giảm thủ tục

            Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của Bộ Công Thương, Vụ Xuất – nhập khẩu, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cắt giảm các thủ tục, thời gian và giấy tờ cần thiết để cấp giấy phép xuất – nhập khẩu xuống 50% vào năm 2020.

            Vụ Xuất – nhập khẩu cũng công bố việc thực hiện quy định về dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ và chuyển sang áp dụng hệ thống điện tử để tăng cường thuận lợi hóa thương mại lên gấp 03 lần vào năm 2025. Bên cạnh đó, Vụ sẽ xây dựng kế hoạch hành động đối với công tác xuất, nhập khẩu, thương mại biên giới, thuận lợi hóa thương mại và quản lý quy định xuất xứ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Lào. Quy định của Vụ nêu rõ thời gian cho mỗi công đoạn dịch vụ, đặc biệt là đối với các loại giấy phép xuất, nhập khẩu đối với xe cộ, nhiên liệu, kim cương theo phương pháp truyền thống sẽ cắt giảm từ 02 ngày xuống 01 ngày vào năm 2019, sau đó sẽ giảm từ 01 ngày xuống còn nửa ngày thông qua hệ thống điện tử hoặc Dịch vụ Một cửa Quốc gia.

            Thời gian cấp chứng chỉ xuất xứ hàng hóa sẽ được cắt giảm 04 giờ xuống 01 giờ đối với phương pháp truyền thống, sau đó sẽ được cắt giảm từ 04 giờ xuống 30 phút bằng phương pháp điện tử. Thời gian cấp chứng chỉ quá cảnh hàng hóa và chứng chỉ tạm nhập tái xuất sẽ được cắt giảm từ 02 ngày xuống 01 ngày.

            Việc đăng tải dữ liệu lên Lao PDR Trade Portal (LTP) bao gồm tin tức, văn bản pháp quy và các bài báo sẽ được cắt giảm từ 05 ngày sau khi nhận được dữ liệu chính thức xuống 03 ngày, điều này áp dụng cho cả việc phản hồi yêu cầu và ý kiến đối với dịch vụ. Việc cắt giảm các thủ tục cấp phép xuất – nhập khẩu có ý nghĩa qua trọng đối với thuận lợi hóa thương mại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Lào. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về các thủ tục và giấy tờ liên quan đến xuất – nhập khẩu. (Vientiane Times,20/9/2018)

Quản lý chặt chẽ hơn các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô

            Các doanh nghiệp muốn tìm kiếm cơ hội nhập khẩu và phân phối xe ô tô ở Lào cần phải có vốn đầu tư lớn. Dự thảo nghị định mới đã được đăng tải trên Website National Gazette của Lào để lấy ý kiến của các bên liên quan nhằm hoàn thiện trước khi chính thức ban hành.

            Theo dự thảo nghị định, các doanh nghiệp có kế hoạch nhập khẩu xe ô tô vào Lào cần có vốn đăng ký 5 tỷ Kíp nếu không sẽ không được cấp phép kinh doanh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp muốn làm nhà phân phối cho các hãng xe ô tô phải có giấy phép chính thức của nhà sản xuất.

            Theo giới phân tích, Chính phủ Lào đang nỗ lực cải cách hoạt động kinh doanh xe ô tô ở Lào. Với việc đặt ra yêu cầu mới về tài chính, Chính phủ kỳ vọng chỉ có những doanh nghiệp có năng lực cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng mới được cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực này. Yêu cầu mới cũng nhằm ngăn các doanh nghiệp không có giấy phép từ các chủ hãng xe nhập khẩu ô tô vào Lào. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp mua ô tô trên thị trường thế giới và phân phối ở Lào mà không có giấy phép. Vấn đề ở chỗ là các doanh nghiệp này nhập khẩu các loại xe ô tô không được thiết kế để chạy ở Lào vì vậy không phù hợp. Ví dụ, một số xe ô tô không thể sử dụng nhiên liệu có sẵn ở Lào vì tiêu chuẩn nhiên liệu giữa các nước khác nhau. Các công ty có ý định cấp phép nhập khẩu xe ô tô vào Lào cần nhận thức rõ sự khác biệt về tiêu chuẩn nhiên liệu và thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện của Lào.

            Dự thảo nghị định cũng nhấn mạnh yêu cầu vốn đăng ký đối với các nhà phân phối dịch vụ bán lẻ xe ô tô là 2 tỷ Kíp. Các doanh nghiệp này cũng yêu cầu phải có vốn lưu động từ 01 tỷ Kíp trở lên. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này có vốn đăng ký dưới 02 tỷ Kíp. (Vientiane Times,19/9/2018)

 

 

BẢN TIN KINH TẾ - ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LÀO

Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng

Ban Biên tập: Nguyễn Đình Bá, Vũ Văn Hòa, Trần Thanh Hải, Dương Thị Kim Nụ, Nguyễn Hữu Hà.

 ​


Trích dẫn

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register