Bản tin Kinh tế số tháng 02-2019  

  RSS

(@dsqvn-lao)
Tiêu biểu
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 35
18/03/2019 5:43 chiều  

TÌNH HÌNH KINH TẾ LÀO

Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 02/2019

            Ngày 19-20/02/2019, phiên họp thường kỳ của Chính phủ được tiến hành dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thongloun Sisoulith.

            Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua nội dung 7 văn kiện quan trọng: (i) Báo cáo về quy hoạch tổng thể thủ đô Viêng Chăn đến 2030; (ii) Báo cáo về kết quả kiểm tra các dự án thuê-chuyển nhượng đất đai của Chính phủ trên toàn quốc; (iii) Dự thảo luật đất đai sửa đổi; (iv) Nghị định sửa đổi về quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật; (v) Báo cáo về tiến độ tổ chức thực hiện 10 chỉ số môi trường kinh doanh tại Lào; (vi) Báo cáo về tiến độ trong việc chuyển đổi phương thức thu ngân sách theo hướng hiện đại; (vii) Báo cáo về chương trình trọng điểm phát triển nông thôn gắn với phát triển đầu tư.

            Đối với nhiệm vụ trong tháng 3, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quan tâm xử lý các hiện tượng tiêu cực trong xã hội như tai nạn đường bộ, buôn bán trái pháp luật...; tập trung thu ngân sách quý I, phấn đấu đạt 25% và không thấp hơn 20% của kế hoạch năm; tập trung giải quyết các vướng mắc trong môi trường kinh doanh, đặc biệt đối với các chỉ số mà Lào đang ở mức không tốt cần phải khẩn trương, xử lý báo cáo tiến độ trong việc tổ chức thực hiện lên cuộc họp Chính phủ định kỳ hàng tháng; xây dựng chương trình, kế hoạch khôi phục khu vực bị tác động bởi thảm họa thiên nhiên tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu nhanh chóng và có hiệu quả. (KT-XH, 21/02/2019)

Chính phủ xây dựng kế hoạch phát triển quốc gia giai đoạn 2021-2025

            Ngày 01/02/2019, theo Vientiane Time, hiện nay, Chính phủ Lào đang xây dựng kế hoạch phát triển quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tại cuộc họp gần đây của cán bộ ngành tài chính và kế hoạch đầu tư, Chính phủ đã đưa ra phương hướng phát triển mới, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia năm 2019, trong đó có việc chuyển đổi nền kinh tế từ phụ thuộc vào tài nguyên hiện nay sang kinh tế tri thức, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, Chính phủ tiến hành cải thiện môi trường đầu tư, tin tưởng rằng chiến lược này sẽ khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư và hoạt động tại Lào và khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước sẽ là những nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng trong những thập kỷ tới.

            Từ năm 1975 – 1986, doanh nghiệp tập thể là mũi nhọn chính trong phát triển kinh tế, đến 1986, chuyển hướng sang phát triển kinh tế theo hướng thị trường sau khi nhận thấy cơ chế kinh tế cũ không hiệu quả. Để cải thiện môi trường kinh doanh, Thủ tướng Thongloun Sisoulith năm 2018 đã yêu cầu các bộ ngành làm việc để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và hoạt động kinh doanh, góp phần nâng thứ bậc xếp hạng lên 2 con số trong bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh của WB. Những năm gần đây, các bộ ngành liên quan đến kinh tế bắt đầu cải thiện thủ tục, giấy tờ trong quá trình cấp phép kinh doanh. Bộ Công Thương đã ban hành danh mục kinh doanh có điều kiện, cần giấy phép do Bộ này cấp, doanh nghiệp không thuộc danh mục này sẽ không cần giấy phép khi khởi nghiệp. Có thể truy cập vào Lao Portal trade.com để biết về danh mục này, đây là một kênh thông tin của Bộ Công Thương mà doanh nghiệp có thể truy cập để có thêm thông tin về kinh doanh, số liệu về xuất nhập khẩu. (Vientiane Times, 1/2/2019)

Tầm nhìn đến 2030 và chiến lược ngân sách quốc gia đến năm 2025

            Ngày 21/02/2019, tại thủ đô Viêng Chăn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Somdy Duangdy chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về cải cách hệ thống quản lý ngân sách nhà nước Tầm nhìn đến 2030 và Chiến lược phát triển ngân sách quốc gia đến 2025. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Ban Tổ chức thực hiện cải cách quản lý hệ thống ngân sách nhà nước và các đại diện từ Ngân hàng phát triển Châu Á, Liên minh EU, JICA và WB.

              Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Atsaphanthong Siphandone cho biết, Tầm nhìn đến 2030 và Chiến lược phát triển ngân sách quốc gia đến 2025 là việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IX và X của Đảng và cũng là triển khai tầm nhìn 2030 và chiến lược 2025 của Chính phủ đã được nghiên cứu, xây dựng từ năm 2015, được thông qua tại cuộc họp thường kỳ của Chính phủ tháng 4/2017 tại Nghị định số 204/TTg ban hành ngày 04/5/2017.

            Tầm nhìn đến 2030 và Chiến lược phát triển ngân sách nhà nước đến 2025 bao gồm 10 nôi dung: (1) Đánh giá chính sách tài chính nhằm ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô; (2) Đánh giá chính sách thu và huy động vốn để đảm bảo nguồn thu đầy đủ theo khả năng của từng ngành và từng địa phương; (3) Xây dựng chính sách chi và việc tiết kiệm để cung cấp nguồn vốn giúp cho sự phát triển một cách có hiệu quả hơn; (4) Quản lý nợ công trong mức cho phép; (5) Triển khai tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và có lập trường tư tướng chính trị vững vàng; (6) Tăng cường kỷ luật trong lĩnh vực tài chính; (7) Phát triển ngành tài chính hiện đại so với khu vực và quốc tế để đảm bảo sự minh bạch và có thể kiểm soát; (8) Xây dựng và củng cố pháp lý ngành tài chính cho đầy đủ và phù hợp với thời đại; (9) hội nhập tài chính quốc tế và hợp tác với quốc tế về ngành tài chính quốc gia; (10) Quản lý và phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước một cách có hiệu quả hơn.

            Các nội dung trên là để củng cố ngành tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sự giàu mạnh cho nhân dân các dân tộc, đạt mục tiêu phát triển bền vững và đất nước thoát khỏi địa vị của một nước kém phát triển.

            Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tiến độ cải cách hệ thống quản lý ngân sách quốc gia năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm đối với năm 2019 theo thứ tự ưu tiên: Kế hoạch cải cách chính sách tài chính; xây dựng và củng cố pháp lý ngành tài chính; cải cách hệ thống quản lý chi; phát triển ngành tài chính hiện đại; quản lý và phát triển tổ chức nhân sự.

            Theo tin liên quan, Chính phủ Lào chính thức đưa ra hệ thống Một cửa quốc gia (LNSW) quản lý việc nhập khẩu các phương tiện ở Cầu hữu nghị Lào-Thái đầu tiên ở Viêng Chăn. Hệ thống là một phần trong nỗ lực tinh giản các thủ tục xuất nhập khẩu, khiến cho quá trình hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn, giúp Bộ Tài chính giám sát hoạt động qua biên giới dễ dàng hơn. Đây là một dấu mốc để Lào hội nhập với các nền kinh tế khu vực và là đối thủ kinh doanh mạnh hơn. (KT-XH, 22/02/2019; Vietiane Times 23/01/2019)

Chính phủ phê duyệt Chiến lược tăng trưởng xanh

            Ngày 08/02/2019, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã ký phê duyệt Chiến lược Tăng trưởng Xanh Quốc gia nhằm duy trì tăng tưởng kinh tế mạnh, bao trùm và bền vững. Đây là dấu mốc quan trọng trong cách tiếp cận phát triển thân thiện với môi trường, bền vững và bao trùm về xã hội.

            Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn này. Ngân hàng Thế giới, Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu và các đối tác phát triển khác đã cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho hai cơ quan nhà nước để phát triển chiến lược tin tưởng rằng, hướng dẫn chính sách sẽ giúp Lào hình thành chương trình phát triển theo hướng bền vững hơn. Theo WB, Chính phủ xem khái niệm tăng trưởng xanh phù hợp với những ưu tiên chiến lược trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 8. Kế hoạch nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia một cách có hiệu quả hơn, phát triển gắn với khả năng chống chịu, thích ứng với các rủi ro về biến đổi khí hậu, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

            WB đã cung cấp khoản tín dụng 36 triệu USD để hỗ trợ xây dựng và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn từ nay đến năm 2030. WB cho rằng, đây là cơ hội mới để nâng cao đời sống đối với nhân dân Lào. Thông qua việc thực hiện chiến lược, Lào có khả năng tạo ra nhiều việc làm hơn trong các ngành phụ thuộc vào chất lượng môi trường như du lịch sinh thái, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp xanh. Phát triển xanh cũng sẽ giúp Lào giảm ô nhiễm không khí, nguồn nước, mang lại lợi ích về sức khẻo cho trẻ em và người lớn.

            Theo WB, cách tiếp cận tăng trưởng xanh bao gồm nhiều ưu tiên như giảm rủi ro về kinh tế vĩ mô; lồng ghép các nguyên tắc "tăng trưởng xanh", bảo vệ môi trường và khả năng chống chịu vào quy trình kế hoạch hóa; đẩy mạnh các sáng kiến chuyển dịch theo ngành cụ thể. Để giải quyết những rủi ro về kinh tế, chính sách nhằm tăng cường sự ổn định về tài khóa và ổn định tài chính. Các mục tiêu của chương trình bao gồm việc xây dựng hệ thống các công viên quốc gia, chấm dứt sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại, tăng cường kiểm soát tình trạng phá rừng bất hợp pháp. Chính phủ nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải cơ cấu lại nền kinh tế và gần đây đã ban hành tầm nhìn về việc chuyển đổi nền kinh tế chủ yếu dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức vào năm 2025. (Vientiane Times, 12/02/2019)

T​​hâm hụt ngân sách s​​ẽ giảm vào năm 2020

            Báo Vientiane Times ngày 30/01/2019 đưa tin, Chính phủ sẽ giảm đáng kể và khống chế mức thâm hụt ngân sách ở mức chấp nhận được vào năm tới. Lào đã chịu một thâm hụt ngân sách khá lâu trong những năm gần đây, điều này đã dẫn đến nợ công lớn và căng thẳng ngân sách.

            Theo Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia, nợ công tăng trên 60% GDP, ở mức mà các nhà kinh tế cho rằng quá cao và đầy nguy hiểm. Cơ quan tài chính quốc tế cảnh báo Lào giảm thâm hụt ngân sách hoặc đối mặt với khả năng cắt giảm hỗ trợ tài chính. Việc thâm hụt ngân sẽ giảm và chấm dứt trong những năm tới, từ 5,3% GDP năm 2017 xuống 4,72% năm 2018 và kỳ vọng sẽ giảm xuống 4,28% năm 2019. Năm 2018, mặc dù thâm hụt ngân sách giảm từ 7.196 tỷ kíp xuống hơn 7.088 tỷ kíp năm 2019 nhưng con số này vẫn còn cao.

            Mặc dù chính phủ cố gắng cân đối chi, nhưng chưa đạt yêu cầu do hiện nay Lào vẫn đang thâm hụt ngân sách, Chính phủ đã giới hạn chi tiêu, hầu hết đầu tư từ ngân sách nhà nước năm nay chỉ để phân bổ để hoàn thành các dự án dở dang, chỉ ưu tiên một số dự án đầu tư trọng điểm, khẩn cấp. (Vientiane Times ngày 30/01/2019)

Thủ tướng chỉ đạo việc quản lý và phát triển tay nghề lao động có chất lượng

            Ngày 30/01/2019, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào đã tổ chức hội nghị ngành toàn quốc do Bộ trưởng Khampheng Xaysompheng chủ trì. Thủ tướng Chính phủ Thoongloun Sisoulith tham dự và chỉ đạo hội nghị.

             Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Khampheng Xaysompheng cho biết, trong năm vừa qua, ngành Lao động, Thương binh và Phúc lợi Xã hội đã tập trung cao trong việc tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình và đạt được những kết quả đáng khích lệ, quan tâm, tổ chức nhiều khóa đào tạo tay nghề lao động, xây dựng hệ thống tổ chức tìm việc làm, bảo vệ quyền, nghĩa vụ chính đáng cho người lao động trong và ngoài nước; thực hiện tốt các công tác phúc lợi xã hội, giải quyết, xử lý nhận và tài trợ tài chính cho các gia đình, nạn nhân gặp thảm họa thiên tai…; huy động các nguồn đóng góp, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho các vùng bị thiệt hại do thiên tai…và tổ chức thành công nhiều hoạt động xã hội khác.

            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Thoongloun Sisoulith đánh giá cao và cổ vũ, động viên toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên ngành lao động và phúc lợi xã hội đã hoàn thành tốt các mục tiêu của năm 2018 và nhấn mạnh Lãnh đạo Bộ cần tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra, trong đó, đặc biệt quan tâm nhiều đến công tác đào tạo tay nghề cho người lao động theo hướng phát triển bền vững, xử lý triệt để các tồn tại, thách thức của năm qua, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu của năm 2019. Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Thể thao trong công tác đào tạo lao động, xây dựng khung nghề nghiệp cho phù hợp với nhu cầu của thị trường, với sự phát triển của xã hội, nhất là thời đại của nền công nghệ 4.0 để có thể hội nhập vào thị trường lao động trong khu vực và trên thế giới; thực hiện tốt công tác quản lý lao động trong và ngoài nước, quản lý chặt chẽ lao động Lào đi lao động tại nước ngoài.

            Thủ tướng yêu cầu, phải phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các đơn vị sử dụng lao động nhằm quản lý chặt chẽ cả về số lượng và chất lượng lao động trong và ngoài nước, góp phần vào việc phát triển lao động và lợi ích xã hội. Cải cách chính sách và khung việc làm trong xã hội thành hệ thống, mạng lưới rộng rãi và rõ ràng minh bạch, bền vững, chú trọng công tác đào tạo tay nghề lao động; cải cách một số điều luật phù hợp với thực tế, trao đổi bài học kinh nghiệm với các nước láng giềng trong công tác quản lý, đào tạo và sử dụng lao động. (KT-XH, 31/01/2019)

Chính phủ Lào dành 388 tỷ Kíp để xây dựng tuyến đường giao thông số 10

            Ngày 31/01/2019, báo Kinh tế-xã hội đưa tin, dự án xây dựng tuyến đường số 10 điểm nối bắt đầu từ ngã 3 đường 13 Nam (Se-nô) huyện Outhumphone đến huyện Vilabyli, tỉnh Savanakhet đang được thực hiện theo đúng tiến độ.

            Trả lời báo chí, chuyên gia cầu đường Sở Công chính và Vận tải tỉnh Savanakhet, Giám đốc dự án Sinlava Vongsaly cho biết, giai đoạn I của dự án được triển khai thực hiện từ cuối năm 2018 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019, với tổng chiều dài là 50 km, 30 chiếc cầu to nhỏ và được chia làm nhiều gói thầu khác nhau.

            Theo thông tin từ Giám đốc dự án, dự án này sẽ thực hiện trong thời gian 60 tháng do Công ty xây dựng Khounxay Phatthan nhận thầu thực hiện, với tổng chiều dài tuyến là 150 km, tổng vốn đầu tư là 388 tỷ Kíp, được chia làm 3 giai đoạn, hiện đang triển khai giai đoạn I, đã hoàn thành được 25% tiến độ. (KT-XH, 31/01/2019)

Chính phủ Lào đàm phán khoản vay 170 tỷ Kíp từ Ngân hàng thế giới

            Ngày 11/02/2019, báo Kinh tế-xã hội đưa tin, Bộ Tài chính Lào đã hoàn thành việc đàm phán với Ngân hàng thế giới (WB) về khoản vay 20 triệu USD, tương đương 170 tỷ Kíp nhằm triển khai thực hiện chương trình dự án tăng cường năng lực quản lý tài chính quốc gia qua hệ thống điện tử. Đây cũng là chương trình trong chiến lược hợp tác giữa Chính phủ Lào và WB giai đoạn 2019-2025.

            Với khoản vay trên, Chính phủ sẽ sử dụng để thực hiện 03 hợp phần: (i) Mua và triển khai hệ thống quản lý dữ liệu ngân sách nhà nước; (ii) Tập huấn tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước và tập huấn các cán bộ sử dụng hệ thống FMIS; (iii) Về quản trị, quản lý và tổ chức thực hiện dự án cho các đơn vị liên quan. (KT-XH, 11/02/2019)

Kết nối đường sắt tốc độ cao sẽ giúp thúc đẩy các nền kinh tế Lào, Thái Lan

            Ngày 08/02/2019, trả lời phỏng vấn báo chí tại Thái Lan, Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen Somsak Chanthragul bày tỏ tin tưởng rằng, khi đường sắt Lào – Trung hoàn thành sẽ làm tăng lượng hành khách đi lại giữa hai nước, đồng thời, sẽ thúc đẩy hợp tác và thương mại hàng hóa. Tuyến đường sắt sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư ở cả hai nước Thái Lan và Lào.

            Theo ông Somsak, thời gian vận tải hàng hóa sẽ được rút ngắn, đặc biệt là nông sản và các sản phẩm hàng hóa khác. Kết nối đường sắt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, giúp giảm chi phí của các loại hàng hóa. Chắc chắn sẽ có lợi cho nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác sẽ mạnh mẽ và tốt hơn. Khon Kaen là một trung tâm thương mại và y tế hiện đại, với sự kết nối đường sắt tốc độ cao, nhiều người dân từ Lào có thể đầu tư và kinh doanh tại tỉnh. Ngay cả hiện nay đã có nhiều đơn hàng được đặt từ Khon Kaen để vận chuyển đến các tỉnh Champassak và Attapeu. Một khi tuyến đường sắt hoàn thành, Khon Kaen có thể trở thành trung tâm kết nối với Nam Thái Lan, từ Đông sang Tây. Đến lúc đó, hàng hóa từ Lào có thể vận chuyển qua Khon Kaen đến Đông Bắc và Nam Thái Lan, như vậy, hàng hóa của Lào có thể đi qua Thái Lan để đến Myanmar và Ấn Độ. Hợp tác giữa Thái Lan và Lào sẽ tăng, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế và du lịch.

            Tuyến đường sắt Lào – Trung là một phần của mạng lưới đường sắt khu vực nối Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc tới Singapore qua Lào. Tại hội nghị thương mại Lào – Thái tổ chức mới đây, các cơ quan hữu quan hai nước đã thảo luận các giải pháp để tăng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2021. (Vientiane Times, 04/02/2019)

Chính phủ hài lòng với chiến dịch Năm Du lịch Lào 2018

            Ngày 11/02/2019, lễ trao phần thưởng phát triển du lịch cho các doanh nghiệp du lịch điển hình, có đóng góp xuất sắc cho Năm Du lịch Lào 2018 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone.

            Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh, Chiến dịch Năm Du lịch Lào 2018 đã được tổ chức thành công, thu hút được du khách trong và ngoài nước, số lượng khách du lịch tăng mạnh so với năm 2017. Trong Năm Du lịch Lào 2018, trên 4,1 triệu khách du lịch đã đến Lào, tăng 8,2% so với năm 2017, thu nhập từ du lịch đạt trên 755 triệu USD, tăng 17% so với năm 2017.

            Trong năm du lịch 2018, chính quyền các cấp đã tổ chức các hoạt động đặc sắc tại các sự kiện ở các tỉnh trên khắp cả nước, hấp dẫn du khách gần, xa. Cơ quan du lịch đã xúc tiến Năm Du lịch Lào trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, tổ chức các sự kiện đặc biệt ở nước ngoài với chủ đề "Đêm Lào", nơi các sản phẩm du lịch được quảng bá rộng rãi.

            Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Thông tin Văn hóa và Du lịch Bosengkham Vongdara cho biết, cơ quan chức năng đã thực hiện các bước quan trọng để khuyến khích du lịch, bao gồm miễn phí visa cho công dân các nước Đan Mạch, Na-uy, Phần Lan và Thụy Điển. Biển hiệu và áp phích được lắp đặt ở các địa điểm du lịch, các sản phẩm liên quan đến du lịch đã được nâng cấp, bao gồm du lịch cộng đồng, homestay, các hoạt động thám hiểm, đồng thời, tất cả các điểm du lịch đã được nâng cấp. Đường sá tiếp cận các địa điểm du lịch và tiêu chuẩn dịch vụ đã được nâng cấp để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch. Tuy nhiên, một số nhược điểm cũng đã bộc lộ trong năm du lịch, bao gồm thiếu cơ sở vật chất và các điểm du lịch tự nhiên. Thêm vào đó, các hoạt động nhìn chung còn thiếu hấp dẫn, các sản phẩn du lịch mới chưa nhiều, giá cả ăn uống còn đắt so với các nước láng giềng, hướng dẫn viên du lịch chưa đạt chuẩn. Để cải tiến, cơ quan chức năng cần nâng cấp các tiêu chuẩn đối với đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của du khách; khuyến khích các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp phối hợp trong việc xúc tiến du lịch trên phương tiện truyền thông và thông qua các triển lãm các sản phẩm du lịch trong và ngoài nước. Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch kiến nghị Chính phủ giảm phí visa/miễn visa đối với công dân của một số nước, cải thiện mức giá ăn uống và tiền phòng khách sạn, nhà nghỉ.

            Lào và Trung Quốc hiện đang phối hợp tổ chức Năm Du lịch Lào – Trung quốc 2019 và kỳ vọng hai nước sẽ trở thành các điểm đến hấp dẫn nhờ chiến dịch mới. Dự kiến, 01 triệu khách du lịch Trung Quốc sẽ đến Lào trong các kỳ nghỉ trong số 4,5 triệu khách du lịch đến Lào trong năm 2019. (Vientiane Times, 12/02/2019)

Bộ Công Thương khai trương dự án khả năng canh tranh và thương mại

            Ngày 15/02/2019, Bộ Công Thương đã tổ chức khởi động dự án Khả năng cạnh tranh và Thương mại của CHDCND Lào (LCT) nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, bao gồm vi mô, nhỏ và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ/quản lý.

            Tham dự hội nghị khởi động dự án gồm có trên 100 đại diện từ các đối tác phát triển, các cơ quan liên quan của Chính phủ và các doanh nghiệp. Mục đích của dự án là nhằm đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thương mại, tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Dự án trực tiếp thực hiện cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 01/2019 về Cải thiện Quản lý và Cơ chế phối hợp Kinh doanh ở Lào. Đồng thời, dự án cũng phù hợp với tầm nhìn của Chính phủ về phát triển thương mại và khu vực tư nhân đã được giao cho Bộ Công Thương thực hiện, bao gồm hoạt động nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, hội nhập kinh tế trong khuôn khổ WTO và ASEAN. Dự án trị giá 13 triệu USD được tài trợ từ khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế của WB và viện trợ không hoàn lại do Australia và Cộng hòa Ireland đóng góp. Thời gian thực hiện dự án từ ngày 27/9/2018 đến 31/12/2022. (Vientiane Times, 18/02/2019)

Khu Phát triển Saysettha sẽ đăng ký thêm 12 doanh nghiệp vào năm 2020

            Ngày 18/02/2019, trả lời phỏng vấn Vientiane Times, Trưởng ban quản lý Khu Phát triển Saysettha (SDZ) Oudone Nhengvanavong cho biết, SDZ sẽ khuyến khích thu hút nhiều hơn doanh nghiệp đầu tư vào tổ hợp này, hiện tại, khu kinh tế chuyên biệt này đang có nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động.

            Đến thời điểm hiện nay, SDZ đã có 56 doanh nghiệp đã đầu tư trong khu với tổng số vốn khoảng 01 tỷ USD, chủ yếu là từ Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản. Kể từ khi Chính phủ ban hành chính sách mới về đặc khu kinh tế ở Lào với các ưu đãi về miễn thuế xuất – nhập khẩu nguyên liệu, có nhiều doanh nghiệp đã chuyển đến đầu tư trong khu. Các nhà phát triển SDZ đã hoàn thành việc xây dựng đường tiếp cận khu với chi phí 10,26 triệu USD; đường dây tải điện 115 kv 1,44 triệu USD; nhà ở công nhân 3,44 triệu; trung tâm phân tích vật liệu 2 triệu USD; đường nội bộ 7,3 triệu USD, đường ống cấp nước 678.000 USD. Hiện nay các nhà phát triển đang xây dựng nhà máy xử lý chất thải và cơ sơ sở hạ tầng khác phục vụ các nhà đầu tư. Dự kiến, SDZ sẽ trở thành mẫu hình đối với các khu công nghiệp khác trên cả nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

            Theo Ủy ban Khuyến khích và Quản lý Đầu tư, SDZ là một trong những đặc khu và khu kinh tế chuyên biệt (SEZs) ở Lào. Kim ngạch xuất khẩu từ SEZs của Lào đạt 679 triệu USD năm 2018; đồng thời, kim ngạch nhập khẩu đạt 249 triệu USD. Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu và trang thiết bị phục vụ sản xuất và xây dụng cơ sở hạ tầng. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là đồ điện tử, kính, camera, quần áo, tóc giả và đồ chơi. Đến nay có 600 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đăng ký đầu tư vào các SEZ, trong đó có 89 doanh nghiệp trong nước, 474 doanh nghiệp nước ngoài và 29 liên doanh. Năm 2018, các SEZ đã nộp ngân sách 13 triệu USD, gấp 03 lần so với các năm trước. (Vientiane Times, 19/02/2019)

Lợi nhuận thu được từ buôn bán đồ gỗ từ Lào sang Trung Quốc tăng gấp đôi

            Theo Bộ Công Thương, giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Lào sang Trung Quốc năm 2018 ước tính tăng gấp đôi sau khi Chính phủ khuyến khích sản xuất và buôn bán gỗ thành phẩm. Năm 2017, Lào thu được khoảng 5 triệu USD từ việc xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc, tăng lên hơn 9 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2018.

            Sản phẩm gỗ của Lào xuất chủ yếu sang Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, EU và Úc. Tuy nhiên, ngành đồ gỗ của Lào rất cần lao động có tay nghề và công nghệ hiện đại để tăng chất lượng và giá trị. Chiến lược của Chính phủ là tăng cường lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nhằm gia tăng nguồn thu từ nguồn tài nguyên rừng của Lào. Sản phẩm gỗ để xuất khẩu bao gồm gỗ thành phẩm hoặc bán thành phẩm như ván sàn, đồ nội thất, đồ trang trí bằng gỗ, gỗ dán, các sản phẩm gỗ chế biến. Chính phủ mở rộng trồng rừng phục vụ mục đích phát triển ngành công nghiệp sản xuất gỗ thành phẩm (đến năm 2020 diện tích trồng rừng khoảng 500.000 héc-ta). Điều kiện khí hậu của Lào thích hợp cho việc trồng các loại cây thương mại như tếch, keo, cao su, khuynh diệp. Các nhà sản xuất cần chú ý phát triển những thiết kế mới, hình thức sản phẩm phù hợp chính sách của Chính phủ để tăng giá trị đối với sản phẩm gỗ.

            Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đang gặp phải nhiều vấn đề như chi phí vận chuyển cao và thiếu lao động. Thị trường dành cho các nhà xuất khẩu gỗ ở Lào còn hạn chế, bản thân họ chưa có khả năng cạnh tranh do không có kết nối quốc tế, điều kiện địa lý và hậu cần còn hạn chế. (Vientiane Times, 4/1/2019)

Chính phủ xây dựng kế hoạch bảo tồn cao nguyên Bolaven

            Ngày 02/02/2019, theo Vientiane Time, Chính phủ Lào hiện đang xây dựng kế hoạch bảo tồn cao nguyên Bolaven (Nam Lào) thành khu vực phát triển nông nghiệp và điểm đến du lịch, chấm dứt hy vọng của các công ty muốn xây dựng nhà máy công nghiệp nặng tại đây. Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia có nhiệm vụ xây dựng quy hoạch phát triển cao nguyên này cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện quy hoạch và sớm trình lên lãnh đạo cấp cao. Các thành viên Chính phủ đã nhất trí ý tưởng chính của quy hoạch nhằm bảo tồn cao nguyên trở thành nơi phát triển nông nghiệp xanh và điểm đến du lịch, không phát triển ngành công nghiệp nặng tại đây.

            ​Tiềm năng lớn nhất của cao nguyên là phát triển nông nghiệp, ngoài ra còn chứa nhiều khoáng sản giá trị như bô-xít. Một số công ty quan tâm xây dựng nhà máy khai thác bô-xít ở cao nguyên sau khi biết khu vực này trữ lượng lớn bô-xít, có thể là một trong những nơi có nhiều bô-xít nhất châu Á. Huyện trưởng huyện Pakxong Vichit Keobouapha cho truyền thông biết rằng Chính phủ ủng hộ mạnh mẽ mở rộng trồng cây cà phê nhằm giúp người dân nơi đây vượt ngưỡng nghèo. Chính quyền đã cấp phép cho một công ty tiến hành nghiên cứu khả thi việc xây dựng một tượng Phật lớn, được cho là có thể lớn nhất khu vực ASEAN và biến nơi đây thành điểm du lịch hấp dẫn. Chính quyền dự kiến phát triển văn hóa của địa phương để thu hút nhiều hơn khách du lịch, từ đó gia tăng thu nhập cho người dân. (Vientiane Times, 2/2/2019)

 

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI

Nghị định mới về an toàn lao động

            Ngày 25/02/2019, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã ký Nghị định về Sức khỏe và An toàn Lao động, Nghị định có hiệu lực 15 ngày sau ngày ký ban hành.

            Theo Nghị định mới, người lao động có quyền pháp lý yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động. Người lao động có thể kiến nghị các cơ quan quản lý lao động can thiệp nếu người sử dụng lao động không cải thiện môi trường làm việc để đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn lao động. Theo Điều 8 của Nghị định, người lao động có quyền từ chối công việc được giao nếu đó là công việc quá rủi ro hoặc nguy hiểm. Người lao động có quyền đòi hỏi thông tin hoặc kiến thức liên quan đến điều kiện lao động rủi ro hoặc nguy hiểm và được thông báo trước về các giải pháp phòng ngừa để phòng tránh.

            Phó Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Lao động Thongphim Vonglapha, Liên đoàn Lao động hoan nghênh Nghị định, cho rằng, nghị định cung cấp hướng dẫn toàn diện đối với công tác đảm bảo môi trường sức khỏe và an toàn toàn lao động. Ông Thongphim cũng cho biết, hàng năm ở Lào có rất nhiều lao động bị tai nạn lao động ở nơi làm việc và bệnh nghề nghiệp. Nhiều doanh nghiệp cần phải cải tiến môi trường lao động để đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ.

            Theo cơ quan chức năng, các doanh nghiệp không nên xem nghị định mới về đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động là một vấn đề gây phiền hà mà đó là cơ hội để đẩy mạnh cải tiến môi trường làm việc nhằm tăng năng suất lao động. (Vientiane Times, 28/02/2019)

Lào nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

            Ngày 12/2/2019, tại Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ KHĐT Souphan Keomixay chủ trì cuộc họp với đại diện chính quyền thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh, thành toàn quốc thông báo về 5 văn bản pháp luật quan trọng đã được Chính phủ phê duyệt để áp dụng khi xem xét các đề xuất đầu tư nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Lào, bao gồm: (i) Nghị định số 3 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 1/2019 về Phê duyệt danh mục các loại hình kinh doanh thuộc quản lý của Chính phủ và doanh nghiệp chuyển nhượng của Lào; (ii) Nghị định số 2 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 1/2019 về sửa đổi Quy định và Cơ chế điều phối hoạt động kinh doanh tại Lào; (iii) Chỉ thị số 2 ban hành tháng 8/2018 về thực hiện và hoạt động của Văn phòng Dịch vụ Một cửa và Phòng Điều phối cấp trung ương, (iv) Văn bản Hướng dẫn chính sách thuế và thuế VAT đầu tư đối với doanh nghiệp nhập khẩu; (v) Nghị định số 188 ban hành tháng 6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đặc khu và khu kinh tế chuyên biệt.

            Bộ trưởng Souphan Keomixay cho biết, Bộ KHĐT đã ban hành hướng dẫn triển khai và biện pháp thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, Chính quyền trung ương và địa phương cần nghiên cứu, tiến hành thực hiện các biện pháp này nhằm hỗ trợ sản xuất và đầu tư để đạt mục tiêu đề ra. Theo Bộ trưởng, cần phải có chính sách và biện pháp phù hợp để tạo điều kiện cho khu vực tư nhân về đầu tư và sản xuất.

            Trước đó, Cuộc họp về sửa đổi các điều kiện kinh doanh và đầu tư tại Lào được tiến hành dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamlien Phonsena, phối hợp với WB đã thảo luận các nội dung có liên quan với sự tham gia đóng góp tích cực từ khu vực công và khu vực tư nhân và các cơ quan liên quan về các điều kiện cần thiết nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động thương mại. Giám đốc quốc gia WB tại Lào Nicola Pontara ghi nhận cam kết của Chính phủ về chương trình này và sẵn sàng hỗ trợ để cải thiện môi trường đầu tư của Lào và đề nghị Chính phủ triển khai các chính sách đang có hiệu lực và chính sách mới một cách tích cực.

            Thực tế, ở một số ngành và một số địa phương của Lào vẫn còn quan liêu, nhũng nhiễu, gây tốn kém thời gian và tiền bạc, làm cản trở sự phát triển kinh doanh tại Lào. Do vậy, với mong muốn cải thiện bức tranh kinh doanh tại Lào, Bộ KHĐT cố gắng làm rõ, chi tiết các văn bản pháp luật liên quan đối với cán bộ trung ương cũng như chính quyền địa phương nhằm thống nhất thực hiện. (KT-XH, 08/02/2019, Vientiane Times, 13/2/2019)

Hối thúc BOL ổn định đồng Kíp

            Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Ngân hàng CHDCND Lào (BOL) cần áp dụng các biện pháp cụ thể để ổn định giá trị đồng Kíp, nếu không Lào sẽ đối đầu với thách thức lớn trong việc giữ giá cả sinh hoạt ở mức có thể chấp nhận được.

            Trên cơ sở các dữ liệu kinh tế - xã hội thu thập được, Tổng cục Thống kê đã cập nhật báo cáo về tình hình lạm phát, nhấn mạnh một số thách thức mà Lào đang gặp phải, đặc biệt là giá cả sinh hoạt tăng do đe dọa lạm phát. Báo cáo đăng tải trên Website của Tổng cục cho thấy, tháng 01/2019, đồng Kíp đã mất giá 12% so cùng kỳ năm 2018, làm cho nỗ lực của Chính phủ trong việc kiểm soát lạm phát và bình ổn giá cả sinh hoạt gặp khó khăn. Việc mất giá mạnh của đồng Kíp so với đồng Baht Thái đã đưa lại thách thức lớn trong việc kìm giá hàng hóa nhập khẩu vì trên 50% hàng hóa bán trên thị trường Lào được nhập khẩu từ Thái Lan.

            Báo cáo nhấn mạnh, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) năm này so với năm trước đã tăng 0,95%. Mặc dù tỷ lệ lạm phát đã ở mức thấp nhất trong 12 tháng qua nhưng tỷ lệ lạm phát ở Lào đang có xu hướng tăng. Điều này đang gây thách thức nghiêm trọng đối với Chính phủ trong việc kiểm soát giá cả sinh hoạt và người dân có thu nhập thấp đang bị tổn hại.

            Chính phủ đã tạm dừng chính sách tăng lương cho cán bộ công chức, viên chức trong năm 2019 do căng thẳng ngân sách. Thêm vào đó, khu vực doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh. Điều đó có nghĩa là người dân đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thu nhập và một số người không có khả năng chi trả vì giá cả sinh hoạt tăng cao hơn. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 cũng cho thấy khả năng làm tỷ lệ lạm phát tăng, đe dọa nền kinh tế và tăng giá cả sinh hoạt nếu BLO không có những giải pháp cụ thể để ổn định đồng Kíp. BOL vẫn khăng khăng có thể giữ tỷ giá đồng Kíp giao động trong khoảng +/-5% trong năm 2019. Đồng thời, BOL cũng cam kết duy trì dự trữ ngoại tệ ở mức đủ nhập khẩu tối thiểu 03 tháng. Theo các nhà kinh tế, một trong những cách tốt nhất để giữ tỷ lệ lạm phát ở mức thấp là tăng khả năng sản xuất của nền kinh tế. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể khi môi trường kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ. (Vientiane Times, 03/02/2019)

Lào phấn đấu để trở thành trung tâm khu vực về truyền tải điện đến năm 2025

            Báo Vientiane Times ngày 14/02/2019 đưa tin, Lào đang phát triển kế hoạch chiến lược để trở thành trung tâm mạng lưới về hệ thống truyền tải điện khu vực đến năm 2025.

            Theo kế hoạch, Lào mong muốn xuất khẩu 14.800 MW điện hàng năm cho các nước láng giềng đến năm 2025. Theo thông tin từ Bộ Năng lượng và Mỏ, trong 6 năm tới, Lào hướng đến xuất khẩu 9.000 MW điện cho Thái Lan, 5.000 MW cho Việt Nam, 500 MW cho Myanmar và 200 MW cho Campuchia và phân phối 100MW cho Malaysia.

            Báo cáo của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào cho biết Lào có 61 nhà máy thủy điện với công suất lắp đặt 7.207 MW có thể sản xuất ra 37.366 kWh một năm. Lào sẽ có thêm 36 nhà máy thủy điện đang ở các giai đoạn xây dựng khác nhau, với công suất lắp đặt trung bình là 4.184MW, điện lượng có thể sản xuất 20.892 kWh/năm. Những dự án này mong muốn kết thúc vào cuối năm tới, đến lúc đó, Lào sẽ có khoảng 100 nhà máy thủy điện. Tổng cộng, những nhà máy này có công suất lắp đặt trung bình là 13.062MW và điện lượng 66.944 kWh/ năm.

            Dự kiến, Lào sẽ phát triển thêm 10.000MW điện vào năm 2020 và sẽ tăng thêm 20.000MW vào năm 2030; hướng đến 98% các gia đình ở Lào có điện đến năm 2025. (Vientiane Times 14/02/2019)

BOL chuẩn bị chấn chỉnh các tổ chức tài chính hoạt động trái pháp luật

            Ngày 07/02/2019, báo Kinh tế-xã hội đưa tin, trong giai đoạn vừa qua, một số tổ chức tài chính vi mô có hành vi hoạt động sai trái, không phù hợp với luật định, làm phát sinh rủi ro cho hệ thống tổ chức tài chính, gây bất ổn xã hội. Về vấn đề này, Ngân hàng CHDCND Lào (BOL) chuẩn bị thực hiện các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc, dứt khoát đối với tổ chức tài chính vi mô hoạt động trái pháp luật.

            Trả lời báo chí, Cục trưởng Cục Quản lý tổ chức tài chính, BOL Aloun Bounvong cho biết, hiện nay, trên toàn quốc Lào có khoảng 185 tổ chức tài chính vi mô đang hoạt động; có tổng giá trị tài sản là 6.415 tỷ Kíp, tăng 143,90% so với năm 2017; lượng tiền gửi đạt 1.032 tỷ Kíp, tăng hơn 28,58% so với năm 2017; doanh số tín dụng đạt 4.796 tỷ Kíp, tăng 118,43% so với năm 2017. Lựa chọn dịch vụ tài chính vi mô là hướng tiếp cận mới của nhân dân, bởi sự thuận tiện, nhanh chóng trong việc cung cấp vốn từ các tổ chức tài chính này; tuy nhiên, trong thời gian qua, có một số đơn vị đã trái quy định, tạo sự rủi ro cho hệ thống tổ chức tài chính, gây bất ổn cho xã hội, làm nảy sinh các vấn đề tranh chấp, kiện cáo....; nguyên nhân do một số tổ chức tài chính không xây dựng hệ thống kế toán của mình theo quy chuẩn, quy định của BOL đề ra, đã làm cho việc kiểm soát, thống kê các số liệu của BOL gặp khó khăn, thiếu chính xác. Một số tổ chức tài chính không đủ các điều kiện hoạt động, không đủ năng lực tài chính nên không có khả năng thanh toán tiền gửi, lãi suất cho khách hàng kịp thời, đúng thời hạn, một số đơn vị có hành vi thu hút vốn không rõ ràng hoặc giải ngân bằng ngoại tệ trái luật quản lý ngoại tệ và hoạt động ngoài khung luật quy định.

            Ông Aloun Bounvong cho biết thêm, do nảy sinh thực trạng trên, năm 2018, Cục Quản lý tổ chức tài chính đã tạm ngừng cấp phép thành lập mới các tổ chức tài chính vi mô, chỉ cho phép các đơn vị nào hoạt động đúng pháp luật, có hiệu quả tiếp tục hoạt động. Ông khẳng định rằng, từ nay, BOL sẽ tập trung cao để xử lý các vấn đề sai trai liên quan của các tổ chức tài chính vi mô, kỷ luật nghiêm khắc, xử lý dứt điểm đơn vị nào có hành vi, hoạt động trái với quy định, pháp luật nhằm tạo môi trường tài chính vi mô hiệu quả, rõ ràng, minh bạch, có sự kiểm soát chặt chẽ của BOL. (KT-XH, 07/02/2019)

Cắt giảm quy trình phê duyệt đăng ký kinh doanh

            Ngày 01/02/2019, cán bộ Phòng Đăng ký Doanh nghiệp, Bộ Công Thương cho biết, thời gian hoàn thành thủ tục giấy tờ đăng ký kinh doanh đã được cắt giảm xuống dưới 02 tháng so với 174 ngày trước đây. Hệ thống mới có hiệu lực từ ngày 01/02/2019 giúp cắt giảm mạnh thủ tục theo chỉ đạo về việc cải thiện môi kinh doanh của Chính phủ.

            Theo hệ thống trước đây, WB liệt kê ra 10 thủ tục nhà đầu tư phải đi qua để bắt đầu kinh doanh tại Lào. Theo Văn phòng Đăng ký Doanh nghiệp, cần phải mất 174 ngày để hoàn thành quy trình này. Thủ tục mất thời gian là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả yếu kém trong Chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh (EDB) của Lào. Để cải thiện môi trường kinh doanh theo Sắc lệnh 02 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã cắt giảm 06 thủ tục, chỉ còn lại 04 thủ tục doanh nghiệp phải hoàn thành để bắt đầu hoạt động tại Lào, hiện chỉ mất dưới 02 tháng để hoàn thành các thủ tục. Việc cắt giảm 06 thủ tục không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, mà còn cả tiền bạc ước tính khoảng từ 375.000 – 685.000 Kíp. Sáu thủ tục cắt giảm bao gồm chứng nhận địa điểm doanh nghiệp, đăng ký điều lệ quản lý công ty, chứng nhận ID thuế, định hướng hoạt động, đăng ký con dấu công ty và nội dung tên doanh nghiệp. Bốn thủ tục còn lại bao gồm: đăng ký doanh nghiệp, mẫu dấu công ty, đăng ký bảo hiểm và đăng ký VAT.

            Việc đơn giản hóa thủ tục này là để thực hiện Sắc lệnh số 02 ban hành tháng 12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải thiện môi trường kinh doanh, cơ chế phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã chỉ thị cho các Bộ và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về 11 chỉ báo mà WB sử dụng để đánh giá môi trường kinh doanh, có hành động cụ thể để cải thiện kết quả hoạt động của mình và môi trường kinh doanh. Thủ tướng Thongloun đã công bố, Chính phủ sẽ cải thiện mạnh mẽ EDB của Lào vào năm 2020. Sự quyết tâm của Chính phủ được thể hiện sau khi xếp hạng EDB của Lào rớt hạng 13 bậc xuống vị trí 154/190 nền kinh tế toàn cầu vào năm 2018. (Vientiane Times, 04/02/2019)

Giảm quy mô các cơ quan nhà nước và số lượng cán bộ công chức

            Ngày 13/02/2019, tại hội nghị ngành nội vụ, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã chỉ thị cho Bộ Nội vụ đẩy nhanh công tác giảm quy mô các cơ quan nhà nước sau khi nhận được báo cáo về tình trạng các cơ quan nhà nước quá cồng kềnh, số lượng công chức, viên chức (CCVC) quá đông.

            Hiện nay, số lượng CCVC của Lào là 184.871 người, chiếm 2,8% tổng dân số. Con số này không bao gồm lực lượng vũ trang (quân đội và công an), cán bộ hợp đồng và cán bộ làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước. Với tỷ lệ 2,8%, Lào là nước có tỷ lệ CBVC lớn thứ hai, sau Brunei, trong số 10 nước thành viên ASEAN. Cơ cấu của các cơ quan nhà nước trong những năm gần đây đã phình lên mạnh do nhiều cơ quan nhà nước đã mở rộng các phòng ban để bố trí số lượng cán bộ quá đông và tuyển dụng cán bộ hợp đồng.

            Tại hội nghị, Thủ tướng Thongloun chỉ thị cho ngành nội vụ phải nỗ lực đạt được cơ cấu tổ chức nhà nước gọn nhẹ, mạnh và minh bạch với tinh thần dịch vụ công. Thủ tướng lưu ý về Sắc lệnh số 3 của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018 về việc giảm quy mô cơ quan nhà nước, đòi hỏi tất cả các cơ quan, bao gồm cả các phòng, ban trùng lắp hoặc chức năng tương tự nhau phải sáp nhập. Thực hiện sắc lệnh của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã hoàn thành khảo sát tại 08 Bộ, đã trình kết quả lên Chính phủ để xin chỉ đạo. Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng CBVC ở nhiều cơ quan nhà nước quá đông, trong khi ở một số cơ quan lại quá ít. Nhìn chung, CBVC còn xa mới đạt các yêu cầu đặt ra. Số lượng công chức quá đông cũng góp phần tăng gánh nặng đối với ngân sách nhà nước trong việc trả lương và phụ cấp.

            Để giải quyết tình hình, Chính phủ đã giảm số lượng CBVC tuyển dụng mới hàng năm từ con số trên 10.000 người trước đây xuống chỉ còn 3.000 người năm 2018 và dự kiến xuống còn 1.500 người năm 2019. Việc cắt giảm quota CBVC mới đã làm giảm số lượng tuyển dụng mới thấp hơn so với số lượng nghỉ hưu, qua đó có thể giúp giảm số lượng CBVC nói chung. Năm 2018 số lượng CBVC nghỉ hưu là 4.000 người. Với việc hạn chế quota, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị cho các cơ quan nhà nước phải tuyển dụng CBVC mới căn cứ theo yêu cầu trình độ và chất lượng, theo quy trình chọn lọc kỹ lưỡng. Điều đó sẽ giúp đảm bảo tuyển chọn được các CBVC đủ chất lượng để có thể cung cấp dịch vụ công một cách có hiệu quả. (Vientiane Times, 14/02/2019)

Lào củng cố quy trình áp dụng lương tối thiểu

            Ngày 08/02/2019, tại hội nghị về xây dựng mức lương tối thiểu, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Lào (LNCCI) Valy Vetsaphong cho biết, LNCCI đang hợp tác với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) để đưa ra kiến nghị chính sách về xác định lương tối thiểu ở Lào.

            Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội gần đây đã phê duyệt lương tối thiểu 1.100.000/tháng, mức tăng mới này hiện đang thực hiện. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp, thay mặt người sử dụng lao động đang kêu gọi phải tính toán một cách logic và khoa học hơn trước khi tăng lương tối thiểu tiếp theo. Hội nghị được tiếp nối sau hàng loạt cuộc họp ba bên giữa Chính phủ và các đại diện của người lao động và sử dụng lao động. LNCCI đại diện cho các doanh nghiệp với tư cách là người sử dụng lao động đã kêu gọi Liên đoàn Lao động cung cấp công thức chính xác cả về mặt kỹ thuật và khoa học. Bà Valy cho rằng, bất kỳ mức tăng nào về lương tối thiểu sẽ có tác động tiêu cực lên các doanh nghiệp và người sử dụng lao động có thể dẫn đến việc cắt giảm số lượng lao động. Cần thiết phải có một kế hoạch mang tính chiến lược để các doanh nghiệp có thể trù tính trước. Việc sử dụng các phương pháp xác định tiền lương tối thiểu logic và khoa học sẽ mang lợi lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Đồng thời, việc tăng lương tối thiểu phải được xem xét trong bối cảnh tình hình tăng trưởng kinh tế của đất nước.

            Hiện nay LNCCI đang hợp tác với ILO để tìm kiếm những kiến nghị hữu ích, căn cứ trên kết quả nghiên cứu và bài học rút ra từ các nước khác để xác định lương tối thiểu ở Lào. Theo báo cáo của ILO, tiền lương tối thiểu ở Lào đã tăng mạnh trong 10 năm qua. Năm 2008, mức lương tối thiểu là 290.000 Kíp/tháng đã tăng lên 348.000 Kíp/tháng năm 2009. Đầu năm 2012 đã tăng tiếp từ 348.000 lên 626.000. Năm 2015, tiếp tục tăng lên 900.000 Kíp và cuối năm 2018 tăng lên mức hiện nay là 1.100.000 Kíp/tháng. (Vientiane Times, 20/02/2019)

Các nhà đầu tư sẽ bị thu hồi giấy phép tô nhượng đất nếu không hoạt động

            Ngày 20/02/2019, phát biểu tại buổi họp báo tổ chức sau phiên họp thường kỳ tháng 02 của Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Chaleun Yiapaoher cho biết, Chính phủ đã phê chuẩn các giải pháp để khuyến khích các nhà đầu tư triển khai các hoạt động trên diện tích đất đã được ký hợp đồng tô nhượng. Đồng thời, Chính phủ bật đèn xanh cho các cơ quan chức năng thu hồi giấy phép tô nhượng đối với các nhà đầu tư không thực hiện đúng các hợp đồng đã ký kết.

            Các giải pháp sẽ bao gồm hủy bỏ tô nhượng hoặc phạt các doanh nghiệp không sử dụng đất đai theo đúng các điều khoản hợp đồng mà họ đã ký kết với Chính phủ. Theo báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, hiện có 201 dự án tô nhượng đất với tổng diện tích 81.879 ha không hề có hoạt động/tiến độ hầu như bằng không. Động thái thắt chặt quản lý các dự án tô nhượng đất của Chính phủ được đưa ra sau khi các đại biểu Quốc hội thảo luận tháng 12/2018 thống nhất Chính phủ cần thúc đẩy các nhà đầu tư nắm giữ tô nhượng đất phải triển khai các hoạt động đầu tư. Để đảm bảo việc sử dụng đất tô nhượng tuân thủ các luật và chính sách, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá diện tích đất thực tế trước khi cấp phép sử dụng. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Bộ Tài chính trong công tác thu phí tô nhượng đất.

            Theo ông Chaleun Yiapaoher, Chính phủ đã phê chuẩn báo cáo chỉ ra rằng, có 240 dự án tô nhượng đất gây hại đối với môi trường. Chính phủ đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng đảm bảo diện tích rừng bảo hộ cụ thể không bị gây hại bởi các dự án đầu tư. Chính phủ cũng chỉ đạo cho các cơ quan liên quan phê duyệt các dự án tô nhượng phải phù hợp với quy hoạch phát triển đất của quốc gia và tỉnh. Các vấn đề liên quan đến đất đai đã được thảo luận bao gồm việc mua bán quyền sử dụng đất đai có thời hạn và các quyền sử dụng đất đai theo luật.

            Tại phiên họp, Chính phủ cũng đã thảo luận và phê chuẩn về nguyên tắc dự thảo nghị định của Chính phủ về quỹ khoa học và công nghệ; thông qua các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thu thuế, phát triển nông thôn; và quy hoạch đô thị thủ đô Viêng Chăn đến năm 2030. (Vientiane Times, 22/02/2019)

Cắt giảm thuế quan không ảnh hưởng nhiều tới thu ngân sách

            Chính phủ hiện vẫn hy vọng ngành hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc thu thuế kể cả khi Lào cắt giảm thuế quan nhập khẩu đối với hầu hết hàng hóa từ các nước thành viên ASEAN. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Chính phủ hy vọng ngành này sẽ đóng góp 7.520 tỷ Kíp (877 triệu USD) trong năm tài chính 2019, tăng 4,44% so với mục tiêu năm 2018. Các số liệu cho thấy mặc dù thuế quan nhập khẩu giảm xuống 0% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ các nước ASEAN, nhưng ngành hải quan vẫn có thể có đóng góp quan trọng cho ngân sách.

            Quan chức hải quan đóng tại cửa khẩu quốc tế và thường là có nhiệm vụ thu thuế nhập khẩu. Nhiều người lo ngại rằng giảm bớt thuế quan sẽ dẫn đến việc giảm trong thu ngân sách. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngành hải quan sẽ là ngành có đóng góp lớn thứ 2 cho ngân sách của Lào trong năm tài chính 2019. Thuế dự kiến đóng góp 12.320 tỷ Kip (1,4 tỷ USD) cho ngân sách, tăng 6,1% so với kế hoạch năm 2018. Doanh nghiệp Nhà nước và ngành bảo hiểm dự kiến đóng góp 2.350 tỷ Kíp, bất động sản quốc gia dự kiến thu được 2.050 tỷ Kíp. Tổng thu cho ngân sách từ nguồn trong nước năm 2019 dự kiến là 24.240 tỷ Kíp (2,8 tỷ USD). Theo Bộ này thì việc cắt giảm thuế quan không ảnh hưởng nhiều tới nguồn thu ngân sách do Chính phủ áp thuế nội địa và thuế giá trị gia tăng (VAT) và việc này sẽ bù cho khoản tiền do cắt giảm thuế quan. Chính phủ hiện vẫn duy trì một số mặt hàng yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thuế. (Vientiane Times, 8/2/2019)

Kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu trên thị trường Lào

            Ngày 25/02/2019, Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn - Đo lường, Bộ Khoa học và Công nghệ Viengthong Vongvilay cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra các trạm xăng dầu trên cả nước trong năm 2019 để đảm bảo các sản phẩm nhiên liệu phù hợp với các tiêu chuẩn nhà nước đạt ra.

            Năm 2017, cơ quan chức năng đã phát hiện 30% nhiên liệu pha lẫn chất cồn, acid hoặc kerosene tại các trạm xăng dầu; năm 2018 con số này đã giảm xuống còn 10%. Phần lớn nhiên liệu pha lẫn tạp chất được phát hiện ở các trạm xăng dầu nằm ngoài thủ đô Viêng Chăn, dọc theo Quốc lộ số 13 Nam. Năm 2019, cơ quan chức năng sẽ thành lập các đoàn để kiểm tra các trạm xăng dầu ở các tỉnh miền Nam và Viêng Chăn. Các đoàn sẽ kiểm tra các trạm xăng 2-3 lần/năm để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu bán ra trên thị trường và người tiêu dùng có thể chấp nhận được. Cơ quan chức năng đã bắt đầu kiểm tra chất lượng nhiên liệu từ năm 2016 với hai loại kiểm tra là kiểm tra thường xuyên 02 lần/năm và kiểm tra đột xuất theo yêu cầu người tiêu dùng qua đường dây nóng 1513. Có hai lý do chính đối với nhiên liệu nhiễm bẩn đó là do chủ trạm xăng dầu nhập lậu để tăng lợi nhuận và một số trạm xăng dầu không cố ý nhập phải nhiên liệu nhiễm bẩn.

            Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ phát hành 03 loại nhãn: loại trắng có nghĩa là nhiên liệu đạt tiểu chuẩn; loại xanh lá cây là không đạt tiêu chuẩn, với cảnh báo phải cải tiến chất lượng; loại xanh da trời là không đạt chất lượng và đã bị phạt. Nhiên liệu bị dán nhãn màu xanh da trời nếu bị phát hiện tại các trạm xăng dầu sẽ bị tịch thu. Các trạm xăng dầu bị dán nhãn màu xanh lá cây hoặc xanh da trời sẽ được đổi sang nhãn màu trắng khi chất lượng dịch vụ được đảm bảo. Chính phủ đã có lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu qua các cửa khẩu địa phương và chỉ cho phép nhập khẩu qua 16 cửa khẩu quốc tế. Vientiane Times, 27/02/2019)​

 

HỢP TÁC VIỆT NAM - LÀO

Chủ tịch nước Lào và Chủ tịch nước Việt Nam thống nhất tăng cường các mối quan hệ

            Ngày 24/02/2019, trong chuyến thăm hữu nghị Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ 24-25/02/2019 theo lời mời của người đồng cấp Lào Bounhang Vorachit, Lào và Việt Nam thống nhất đẩy mạnh mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai bên với 09 văn kiện hợp tác được ký kết.

            Sau hội đàm song phương, 09 văn kiện đã được ký kết dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lào và Chủ tịch nước Việt Nam liên quan đến hợp tác tài chính, xây dựng đường sắt Viêng Chăn – Vũng Áng, phát triển điện và mỏ và các văn kiện khác về hợp tác giữa hai nước. Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Bounhang Vorachit đã chào mừng và bày tỏ cảm kích về việc Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm chính thức trên cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là sự đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự cám ơn và vinh dự về sự đón tiếp nồng nhiệt của các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với chuyến thăm đầu tiên của ông đến Lào trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam.

            Tại hội đàm, các nhà lãnh đạo Lào và Việt Nam đã trao đổi quan điểm về hợp tác giữa hai bên trong năm vừa qua và những thành tựu mà Đảng và Nhà nước mỗi nước đã đạt được trong lãnh đạo phát triển đất nước. Hai bên cũng đã thảo luận về hợp tác trong thời gian tới theo hướng gìn giữ và phát triển quan hệ đặc biệt giữa hai nước lên tầm cao mới.

            Theo tuyên bố chung, hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác có hiệu quả về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh và chống buôn bán trái phép qua biên giới.

            Cùng ngày 24/02, Chủ tịch Nguyễn Phú trọng và đoàn cấp cao đã có hội kiến với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou; thăm công trình xây dựng tòa nhà Quốc hội đang được xây dựng với vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam trị giá 100 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2021. (Vientiane Times, 25/02/2019)

Lào, Việt Nam tìm kiếm nguồn vốn xây dựng tuyến đường sắt Viêng Chăn-Vũng Áng

            Ngày 25/02/2019, nhân chuyến thăm hữu nghị Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, thỏa thuận về dự án xây dựng tuyến đường sắt nối Viêng Chăn với cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam đã được ký kết. Theo đó, Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam thống nhất sẽ tìm kiếm nguồn tài chính để xây dựng dự án.

            Tuyến đường sắt dự kiến dài 555 Km, trong đó, 452 Km nằm trên lãnh thổ Lào và 103 Km trên lãnh thổ Việt Nam. Tại Việt Nam, tuyến đường sắt sẽ chạy từ cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, qua tỉnh Quảng Bình đến tỉnh biên giới Khammuan, tiếp tục qua tỉnh Borikhamxay đến Viêng Chăn. Tuyến đường sắt sẽ đi qua biên giới Lào – Việt Nam gần cửa khẩu Naphao-Cha Lo tại các tỉnh Khammuan và Quảng Bình. Mỗi bên cam kết sẽ tìm kiếm nguồn vốn xây dựng các đoạn của tuyến đường sắt trên lãnh thổ của mình. Theo thỏa thuận, nguồn vốn có thể tìm kiếm từ khu vực nhà nước hoặc tư nhân, vốn vay ưu đãi thông qua ODA, hoặc các nguồn khác. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã hỗ trợ hoàn thành nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt này. Chính phủ Lào và Việt Nam thống nhất sẽ tham khảo kết quả nghiên cứu khả thi do KOICA tài trợ. Theo báo cáo trước đó, chi phí xây dựng tuyến đường sắt tối thiểu khoảng 5 tỷ USD, bao gồm trên 1,5 tỷ USD để xây dựng đoạn trên lãnh thổ Việt Nam. Tuyến đường sắt này và Dự án đường cao tốc nối Viêng Chăn – Hà Nội là một phần của khuôn khổ hợp tác giữa Lào và Việt Nam đến năm 2030. (Vientiane Times, 26/02/2019)

Lào-Việt Nam hợp tác phát triển năng lượng

            Ngày 20/02/2019, báo Kinh tế-xã hội đưa tin, Bộ trưởng Bộ Năng lượng-Mỏ Lào Khammani Inthilath đã sang thăm và làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam từ ngày 16-19/02/2019.

            Tại buổi làm việc giữa hai Bộ, hai bên đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc hợp tác phát triển năng lượng trong thời gian tới; đặc biệt là xác định các điểm kết nối điện dọc tuyến biên giới hai nước từ khu vực Bắc đến Năm Lào nhằm triển khai việc mua bán điện giữa hai nước giai đoạn tiếp theo.

            Theo kết quả cuộc họp, hai bên đã thống nhất sẽ xác lập 9 điểm đấu nối điện giữa hai nước từ Bắc đến Nam Lào với hệ thống truyền tải điện 220, 230 và 500 KV. Việc xác định các điểm kết nối điện này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán điện giữa hai bên trong thời gian tới, là bước hợp tác quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, bền vững giữa Việt Nam và Lào. (KT-XH, 20/02/2019)

 

HỢP TÁC LÀO VỚI CÁC ĐỐI TÁC

Lào – Trung Quốc

Lào – Trung Quốc ký kết các dự án trong khuôn khổ hợp tác Mekong – Lan Thương

            Ngày 15/02/2019, Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongphan Savanphet và Đại sứ Trung Quốc tại Lào Jiang Zaidong đã ký thỏa thuận về Quỹ Hợp tác đặc biệt Mekong – Lan Thương năm 2018 cho các dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác Mekong Lan Thương.

            Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, kinh phí năm 2018 mà Chính phủ Lào và Trung Quốc dự định sẽ giải ngân năm 2019 sẽ vào khoảng 4,5 triệu USD, cho 21 dự án. Chính phủ Lào giao các Bộ Ngoại giao, Giáo dục và Thể thao, Bưu chính Viễn Thông, Khoa học và Công nghệ và Nông Lâm triển khai thực hiện các dự án này.

            Quỹ Đặc biệt Hợp tác Mekong - Lan Thương được thành lập tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ nhất Hợp tác Mekong – Lan Thương tại Hải Nam, Trung Quốc với sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ 06 nước Trung Quốc, Campuchia, Lào Thái Lan và Việt Nam. Tại Hội nghị thượng đỉnh, Trung Quốc cam kết 1,5 tỷ vốn vay ưu đãi và 10 tỷ USD tín dụng để hỗ trợ Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng. Các dự án bao gồm xây dựng mạng lưới kết nối đường sắt, đường cao tốc, đường thủy, cảng và hàng không.

            Năm 2017, Lào đã nhận được 03 triệu USD từ Quỹ Đặc biệt Hợp tác Mekong - Lan Thương của TQ để thực hiện 13 dự án. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong – Lan Thương lần thứ 4 tổ chức tại Luang Prabang cuối năm 2018, Trung Quốc đã phê duyệt kinh phí đặc biệt để hỗ trợ các nước Mekong thực hiện 138 dự án. Theo sáng kiến này, Lào được nhận 4,5 triệu USD để thực hiện 21 dự án. Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với các nước Mekong để mở rộng kinh tế, thương mại trong khu vực Mekong. (Vientiane Times, 18/02/2019)

Lào thúc giục Trung Quốc tăng quota nhập khẩu gạo lên 50.000 tấn

            Ngày 19/02/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khammani Pholsena đã có buổi làm việc với Phái đoàn Trung Quốc do Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) Ning Jizhe dẫn đầu.

            Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Khammani đã đề nghị Trung Quốc cân nhắc quota nhập khẩu gạo 50.000 tấn cùng với việc chấp nhận những hàng hóa đặc biệt là gạo, cao su và các hàng hóa công nghiệp, nông nghiệp khác như là một phần của nỗ lực đẩy mạnh thương mại song phương.

            Dự kiến, Lào sẽ sản xuất khoảng 5 triệu tấn gạo đến năm 2020 để đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia. (Vientiane Times 21/02/2019)

Dự án xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời tại tỉnh Khammuan

            Ngày 05/02/2019, theo Vientiane Time, Chính quyền Lào đã cho phép công ty Trung Quốc tiến hành nghiên cứu xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời tại khu kinh tế chuyên biệt Thakhaek, tỉnh Khammuan với tổng đầu hơn 385 tỷ Kíp (45 triệu USD). Đây là dự án 100% vốn nước ngoài của Đặc khu kinh tế Hồng Kông (Trung Quốc) do công ty TNHH Hainan Zhenlin Industry/Edentour GmbH (Trung Quốc) cấp vốn, triển khai theo luật lệ của Lào. Thỏa thuận triển khai dự án được ký tại tỉnh Khammuan giữa Trưởng ban Quản lý khu kinh tế, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khammuan Daolay Keodouangdy và ông Pakkaphong Bootsing, Giám đốc Công ty nói trên. Theo thỏa thuận, dự án sẽ xây dựng một nhà máy năng lượng tái tạo (nhà máy năng lượng mặt trời PV), được triển khai theo từng giai đoạn, trong đó có việc tiến hành nghiên cứu và chuẩn bị tài liệu, kế hoạch phát triển tổng thế, dự thảo nghiên cứu tiền khả thi, đánh giá tác động xã hội - môi trường ban đầu. Dự án sẽ xây dựng một hệ thống điện, viễn thông, cơ sở hạ tầng, địa chất và các cơ sở khác trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký thỏa thuận dự án.

            Công ty này nhất trí cấp cho Lào 542.000 USD để bồi thường đất cho người dân địa phương và chi cho việc giải quyết ảnh hưởng khi tiến hành dự án, sau đó Chính phủ sẽ cấp đất tô nhượng cho nhà đầu tư theo thỏa thuận. Trong ngày ký thỏa thuận, công ty đặt cọc 99.000 USD và cấp 443.000 USD khoản vay có kỳ hạn 60 ngày cho chính quyền Lào. Theo Sở KHĐT tỉnh Khammuan, từ năm 2012 đến nay có 22 công ty trong nước và nước ngoài ký thỏa thuận đầu tư với chính quyền địa phương tại Khu kinh tế chuyên biệt Thakhaek, với tổng đầu tư là 12,9 tỷ USD, vốn đăng ký là 4,03 tỷ USD. (Vientiane Times, 5/02/2019)

Lào-Mỹ

Lào-Mỹ tìm cơ hội hợp tác về thương mại và đầu tư

            Ngày 31/01/2019, tại thủ đô Viêng Chăn, Trưởng đại diện thương mại Mỹ khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương Karl Ehlers và đoàn doanh nghiệp Mỹ đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Somchit Inthamit.

            Mục đích chuyến thăm và làm việc của ông Karl Ehlers và đoàn nhằm thắt chặt mối quan hệ về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, tập trung vào một số lĩnh vực về: Thanh toán qua hệ thống điện tử; các tiêu chuẩn về xe cộ; thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ.

            Trước khi đến Lào, ông Karl Ehlers và đoàn doanh nghiệp Mỹ đã đến một số nước trong khu vực Châu Á, với mục tiêu tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư của Mỹ trong thời gian tới tại khu vực này và nhằm xây dựng chiến lược hợp tác khu vực Đông Dương-Thái Bình Dương về thương mại, đầu tư mà Mỹ đang triển khai, trong đó có Lào. (KT-XH, 05/02/2019)

Tăng sức mạnh cho ngành hàng không Lào

            Ngày 20/02/2019, tại thủ đô Viêng Chăn, Cục hàng không dân dụng, Bộ Công chính và Vận tải Lào đã phối hợp với Đại sứ quán Mỹ thường trú tại Lào, tổ chức Hội thảo về Công ước Cape Town, dưới sự tài trợ của Công ty General Electric (GE) và Boeing. Thứ trưởng Bộ Công chính và vận tải Lào Santisouk Simmanavong chủ trì với sự tham dự của Bộ trưởng thường trực Văn phòng Thủ tướng Alounkeo Kitikhoune; Đại sứ Mỹ tại Lào, bà Rina Bitter; đại diện Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ (FAA); đại diện Cục hàng không dân dụng Việt Nam, Công ty luật Singapo, các chuyên gia đến từ công ty Boeing và GE.

            Tại cuộc họp, Thứ trưởng Santisouk Simmanavong cho biết, hội thảo lần này nhằm khuyến khích các quan chức Chính phủ, các chuyên gia pháp luật, các nhà doanh nghiệp tạo cơ hội để phát triển và tăng trưởng cho ngành công nghiệp hàng không Lào.

            Đại sứ Mỹ tại Lào Rina Bitter nhấn mạnh việc tham gia Công ước Cape Town sẽ đem lợi ích cho các bên, người thực hiện có thể mua, thuê máy bay giá rẻ, ngoài ra, nhà sản xuất máy bay và người thuê còn có thể tiếp cận cơ hội thị trường mới với độ rủi ro thấp, sự xác nhận phê chuẩn trong công ước Cape Town là sự cố gắng và là con đường đúng đắn, quan trọng trong việc phát triển ngành hàng không và còn giảm tối đa chi phí; đồng thời, nó sẽ tăng cường thúc đẩy về du lịch và thúc đẩy việc hội nhập trong khu vực. Vì lẽ đó, có hơn 70 nước trên thế giới đã tham gia công ước Cape Town, trong đó có cả các nước ASEAN như Myanmar, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Indoniaxia...(KT-XH, 21/02/2019)

Lào-Úc

Úc hỗ trợ Lào cải thiện môi trường kinh doanh và thương mại

            Ngày 8/2/2019, tại Viêng Chăn, Đại sứ Úc tại Lào Jean Bernard Carrasco và Giám đốc quốc gia WB tại Lào Nicola Pontara đã ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc dành cho Lào khoản tài chính trị giá 4,5 triệu AUD (hơn 3,1 triệu USD) để cải thiện môi trường kinh doanh, thuận lợi hóa thương mại và phát triển khu vực tư nhân tại Lào thông qua Quỹ các nhà tài trợ cho Dự án Cạnh tranh và Thương mại tại Lào của WB, thực hiện triển khai Nghị định số 2 của Chính phủ Lào về thuận lợi hóa môi trường đầu tư. Chứng kiến lễ ký có Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khemmani Pholsena và đại diện ĐSQ Úc và WB tại Lào.

            Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Jean Bernard cho biết, Úc hài lòng khi làm việc với Chính phủ Lào và WB để cải thiện môi trường đầu tư, thuận lợi hóa thương mại và tăng tính cạnh tranh của Lào. Hỗ trợ của Úc dành cho Dự án Cạnh tranh và Thương mại Lào sẽ giúp Lào phát triển khu vực tư nhân, kết nối Lào với kinh tế khu vực và quốc tế, thực hiện quy định quốc tế nhằm góp phần vào ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Thông qua Phòng hỗ trợ doanh nghiệp của Dự án, viện trợ của Úc sẽ góp phần tạo thêm việc làm và cơ hội về thu nhập cho người dân Lào. Úc tự hào về việc hỗ trợ Lào thuận lợi hóa thương mại, phát triển khu vực tư nhân và cải cách kinh tế trong thời gian dài. Trong những thập kỷ qua, thông qua Chương trình phát triển thương mại I và II, Úc đã cấp hơn 12 triệu AUD cho lĩnh vực này tại Lào, đáp ứng yêu cầu của WTO và thực hiện sứ mệnh là một thành viên WTO của Úc.

            Giám đốc quốc gia WB tại Lào Nicola Pontara cho biết, tăng cường khu vực tư nhân của Lào là một ưu tiên phát triển quan trọng do tạo thêm việc làm, giúp cho nền kinh tế tăng trưởng toàn diện. Dự án nhằm mục tiêu đảm bảo rằng tất cả các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, các công ty không thuộc các tổ chức kinh tế lớn đều có thể hưởng lợi từ những cải cách của Chính phủ.

            Bộ trưởng Công Thương Khemmani nêu rõ rằng, Úc là đối tác phát triển chính của Lào trong nhiều thập kỷ qua, hỗ trợ phát triển của Úc góp phần tạo ra những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, phát triển nông thôn và cải cách thương mại. Khoản hỗ trợ mới này thông qua WB giúp Chính phủ Lào tăng cường hội nhập với hệ thống thương mại khu vực và quốc tế. Hỗ trợ của Úc đối với Dự án Cạnh tranh và Thương mại Lào là một phần trong cam kết của Úc nhằm đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng dựa trên các nguyên tắc quốc tế. (Vientiane Times, 11/1/2019)

Lào-IFC-Canada

IFC, Canada thúc đẩy quan hệ đối tác công tư nhằm thúc đẩy đầu tư vào Lào

            Ngày 22/2/2019, tại Viêng Chăn, IFC (thành viên của WB) và đại diện Chính phủ Canada, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào tổ chức hội thảo về quan hệ đối tác công tư (PPP) nhằm thúc đẩy đầu tư vào một số lĩnh vực quan trọng của Lào, hướng dẫn đối thoại chính sách PPP giữa Chính phủ, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác, giúp cung cấp tư liệu, kinh nghiệm cho Chính phủ Lào xây dựng chương trình PPP của mình;

            Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ KHĐT Souphan Keomixay cho biết, thúc đẩy chương trình đầu tư theo hình thức PPP trong tình hình tài chính hạn hẹp của Chính phủ có thể giúp giảm bớt áp lực tài chính đối với khoản đầu tư cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng. Ngoài ra, chương trình PPP sẽ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả của các dự án đầu tư, giảm thiểu rủi ro của khu vực công trong thời gian thực hiện dự án, từ đó giúp cụ thể hóa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

            Đại biện Đại sứ quán Canada tại Lào Timothy Edwards cho biết, trong 30 năm qua, Canada tự hào là nước tiên phong trong việc sử dụng các quan hệ đối tác công tư PPP, sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế tốt nhất để các bên liên quan của Lào có thể áp dụng cơ chế tài chính sáng tạo này đối với các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước; IFC cam kết hỗ trợ Chính phủ Lào tăng cường vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế thông qua các hình thức PPP trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là các trạm truyền tải điện, vận tải hàng không, du lịch và lâm nghiệp của Lào. (KPL, 22/2/2019)

 

BẠN CẦN BIẾT

​LaoAirlines khai trương đường bay tới Thượng Hải

            Ngày 25/1/2019, lễ khai trương đường bay thẳng Viêng Chăn – Thượng Hải của Hãng hàng không quốc gia LaoAirlines đã được tiến hành cùng với lễ khai trương Năm Du lịch Lào – Trung Quốc 2019 nhằm phục vụ du khách Trung Quốc và du khách khác trong Năm Du lịch này.

            Ngày 28/1/2019, chuyến bay đầu tiên của LaoAirlines từ sân bay quốc tế Wattay, Viêng Chăn tới Thượng Hải, Trung Quốc đã được cất cánh, mở đầu cho tuyến bay thẳng Viêng Chăn – Thượng Hải được thực hiện vào Thứ Hai hàng tuần (từ tháng 1 - 3/2019 có 1 chuyến bay, dự kiến sau tháng 3 sẽ tăng lên 4 chuyến/tuần). Tuyến bay thẳng 3,5 giờ này sẽ giúp hành khách không phải chuyển tiếp tại các sân bay quốc tế khác.

            LaoAirlines hiện có các đường bay thẳng tới 5 nước châu Á là Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Hàn Quốc và Thái Lan. Các hãng hàng không nước ngoài cung cấp các chuyến bay vào Lào và từ Lào gồm AirAsia, Bangkok Airways, China Southern, China Eastern, Jin Air, Thai Airway và Vietnam Airlines.

            ​Trong tháng 4/2019, hãng hàng không Singapore Airlines (Scoot) dự kiến khai trương đường bay Singapore-Lào (tới Viêng Chăn và Luang Prabang) với giá thấp nhất là 88USD. LaoAirlines dừng các chuyến bay thẳng từ Lào tới Singapore từ 25/3/2018, hiện chưa có kế hoạch nối lại hoạt động. (Vientiane Times, 30/01/2019)

Thành lập Ban Tư vấn về SME tại Phòng Thương mại và Công nghiệp

            Ngày 13/2/2019, tại Viêng Chăn, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào (LNCCI) Daovone Phachanthavong và Giám đốc điều hành Ngân hàng phát triển Lào Akhom Praseuth đã ký thỏa thuận thành lập Ban Tư vấn về SME tại LNCCI nhằm hợp tác hỗ trợ tài chính cho SMEs và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Ban này sẽ tư vấn cho SMEs về những khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt, trong đó có thủ tục vay vốn ngân hàng, tiếp thị, thương mại và các vấn đề khác. Dịch vụ tư vấn sẽ diễn ra trong 2 giờ đối với 1 doanh nghiệp, không mất phí nhưng doanh nghiệp cần đặt trước. Khoảng 13 doanh nghiệp sẽ được hưởng tư vấn 3 lần trong tháng 9, 10 và 11 năm 2019, trong số đó có một doanh nghiệp đã nhận được vốn vay của Ngân hàng phát triển Lào và đều tin là tư vấn sẽ mang lại kết quả.

            Tháng 5/2018, Ngân hàng này và LNCCI đã ký MOU về phát triển SME. Kể từ đó, hai bên đã hợp tác trong nhiều hoạt động như tổ chức Hội thảo tiếp cận tài chính, Bàn tư vấn một ngày và trong thời gian tới, hai bên nhất trí mở rộng các hoạt động tại các địa phương. Hai bên cũng đã ký MOU với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Phát triển SMEs ở Lào được đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 8 và được coi là nhân tố không thể thiếu trong phát triển kinh tế. Hai cơ quan này sẽ tiếp tục cung cấp thông tin kinh doanh, dịch vụ tài chính và tăng cường tư vấn về SMEs cho doanh nghiệp. (Vientiane Times, 14/2/2019)

Hai quỹ quốc tế hỗ trợ Lào giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu

            Ngày 15/02/2019, báo Vientiane Times đưa tin, tại Viêng Chăn, Diễn đàn đối thoại quốc gia đối với Chương trình nghị sự của Tổ chức Môi trường toàn cầu (GEF) và Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) được tiến hành với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lào Bounkham Vorachit, bà Fareeha Iqbal, chuyên gia cao cấp về biến đổi khí hậu của GEF và ông German Velasquez, Trưởng phòng Thích ứng và Giảm nhẹ thiên tai của GCF.

            Theo thông cáo sau cuộc họp, Lào là nước đầu tiên mà GEF và GCF cùng triển khai các hoạt động. Cuộc họp đã cân nhắc các hoạt động cần ưu tiên hỗ trợ tài chính, thảo luận cơ hội mở rộng quy mô và nhân rộng các dự án thành công của Tổ chức môi trường toàn cầu đầu tư với GFE-GCF. Hai tổ chức GFE và GCF sẽ thành lập một Ủy ban chung tại Viêng Chăn để hỗ trợ Lào triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

            Lào hiện đang xem xét một số đề xuất của 2 tổ chức trên, trong đó có đề xuất về nông nghiệp thích nghi với tác động của biến đổi khí hậu tại 6 tỉnh để mở rộng quy mô theo kinh nghiệm thành công của GCF từ các dự án trước đây và đang được Tổ chức Môi trường toàn cầu và Quỹ dành cho các nước kém phát triển phối hợp thực hiện.

            Hợp tác giữa các quỹ này rất quan trọng trong việc đáp ứng nhanh chóng yêu cầu tài chính để giải quyết các vấn đề về khí hậu đang gia tăng tại các nước đang phát triển. Công việc của GEF-GCF tại Lào là bước tiếp nối sáng kiến tăng cường điều phối đưa ra tại Đại Hội đồng Tổ chức Môi trường toàn cầu tháng 6/2018 nhằm xây dựng chiến lược đồng bộ của Lào bằng việc tăng cường cam kết của nước này thông qua việc phối hợp và truyền thông cấp quốc gia giữa các cơ quan đầu mối trong nước và tổ chức quốc tế. (Vientiane Times, 15/2/2019)

Ra mắt cổng thông tin sở hữu trí tuệ mới

            Ngày 20/2/2019, tại Viêng Chăn, Ts. Khanlasy Keobounphanh, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào và ông Daniel Fitzpatrick, Chánh Văn phòng Dự án LUNAII của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã chủ trì buổi ra mắt trang web cổng thông tin sở hữu trí tuệ với sự tham dự của đại diện các cơ quan Chính phủ và khu vực tư nhân. Cổng thông tin này do Chính phủ Mỹ tài trợ thông qua USAID cho phép tìm hiểu về bảo vệ sở hữu trí tuệ và tìm kiếm nhãn hiệu, bằng sáng chế và bản quyền khác được đăng ký tại Lào và trên toàn thế giới, có thể sử dụng cổng thông tin này để hoàn thành các mẫu đơn yêu cầu trực tuyến, truy cập internet. Trang web này được dự án USAID LUNA II hợp tác với Bộ KHCN Lào phát triển. Chương trình USAID LUNA II hay Lao PDR – Mỹ và Hội nhập ASEAN là dự án 5 năm được thiết kế nhằm giúp Chính phủ Lào hội nhập sâu hơn vào kinh tế toàn cầu thông qua hỗ trợ phát triển và thực hiện các chính sách và luật lệ kinh tế hiện đại, minh bạch và toàn diện theo chuẩn quốc tế. Mọi thông tin có thể truy cập tại trang web: https://dip.gov.la.  (KPL, 22/2/2019)

Savannakhet sẽ đưa vào sử dụng hai cầu mới trong tháng 5

            Ngày 18/02/2019, Phó Giám đốc dự án Khammanh Senphimmachack cho biết, 02 cầu mới là Xekoumkam và Xethamuak trên đường Quốc lộ 9 tại tỉnh Savannakhet hiện đã hoàn thành 80% tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong tháng 05/2019.

            Hai cầu bê tông cốt thép này là một phần của dự án nâng cấp QL-9 trên hành lang Đông –Tây, nối Lào với Thái Lan và Việt Nam. Cầu Xekoumkam bắc qua sông với cùng tên gọi, nằm tại Km 123, bản Nonsa-art, huyện Phalanxay, được thiết kế và xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Cầu có chiều dài 90 M, rộng 10,3 M, gồm hai làn đường và hành lang đi bộ. Cầu Xethamuak bắc qua sông với cùng tên gọi, nằm tại Km 140, bản Oudomxay, huyện Phin. Cầu có chiều dài 160 M, rộng 11,80 M, gồm hai làn đường và hành lang đi bộ, được thiết kế và xây dựng với tiêu chuẩn cao nhất. Cả hai cầu đều có tải trọng trên 40 tấn, mặt cầu được trải nhựa. Việc xây dựng 02 cầu này được khởi công từ tháng 01/2017 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 6/2019 với tổng chi phí trên 196 tỷ Kíp (2.528 triệu Yên), bao gồm chi phí tư vấn và xây dựng. Dự án được tài trợ bởi viện trợ không hoàn lại từ  JICA và vốn đối ứng 10 tỷ Kíp của Chính phủ Lào.

            Hai cầu mới sẽ tạo điều kiện kết nối thuận lợi hơn giữa tỉnh Savannakhet và Việt Nam qua đường QL-9, giúp đẩy mạnh giao thương giữa Lào và Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực thông qua việc cải thiện lưu chuyển hàng hóa giữa các cộng đồng, kết nối tốt hơn với các nước láng giềng. (Vientiane Times, 19/02/2019)

 

BẢN TIN KINH TẾ - ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LÀO

Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng

Ban Biên tập: Vũ Văn Hòa, Trần Thanh Hải, Lê Thị Phương Hoa, Dương Thị Kim Nụ, Nguyễn Hữu Hà.

  ​

 


Trích dẫn

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register