Tìm nhà cung cấp qu...
 

Tìm nhà cung cấp quần áo tồn kho  

  RSS
(@ban-quan-tri-2)
Thành viên Admin

Công ty Globe Management Pvt. Ltd. (Pakistan),có trụ sở tại 38/C-1, Block-6, P.E.C.H.S Karachi - 75400, Pakistan, là công ty sở hữu chuỗi bán lẻ tại Pakistan và các nước Trung Đông - Châu Phi muốn mua các loại quần áo tồn kho của các nhà máy gia công xuất khẩu tại Việt Nam.

Doanh nghiệp nào quan tâm, xin vui lòng liên hệ Ban Quản trị Trang Ngoại giao kinh tế theo số điện thoại: 024-3799 5706-8, địa chỉ email: banquantri.ngktonline@gmail.com hoặc kt.mfa@mofa.gov.vn, để được kết nối.

Trân trọng

Trích dẫn
Đã đăng : 05/12/2018 1:20 chiều

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register