Tìm đối tác sản xuấ...
 

Tìm đối tác sản xuất sản phẩm bảo vệ sàn cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ  

  RSS
(@dsqvn-my)
Mới

Công ty Magic Slider, một công ty tư nhân của Mỹ sản xuất sản phẩm bảo vệ sàn và bán lại cho các đối tác là các nhà bán lẻ lớn của Mỹ như Target, Ace, True Value, Menards, The Container Store... Trung Quốc hiện là nơi sản xuất các sản phẩm cho Magic Slider. Theo kế hoạch phát triển thị trường, Magic Slider đang muốn tìm đối tác tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm và giao hàng đến Mỹ. Chủ tịch công ty cho biết sẵn sàng trao đổi với các đối tác cụ thể của phía Việt Nam để tìm hiểu khả năng đáp ứng sản xuất. 

Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp với Chủ tịch công ty Magic Slider: 

Tom McLoughlin
President - Magic Sliders
tmcloughlin@magicsliders.com
(o) 914-339-5014
(c) 303-648-1407

Đồng thời khi liên hệ với công ty, có thể đồng gửi (cc) cho cán bộ phụ trách của ĐSQ để hỗ trợ kết nối, theo địa chỉ email: phambichthuy@vietnamembassy.us

 

 

Trích dẫn
Đã đăng : 19/09/2018 12:01 sáng

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register