Pakistan kêu gọi dự thầu cung cấp máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu cho các nhà máy điện và hệ thống truyền tải điện  

  RSS

(@pham-hoang-kim)
Tiêu biểu
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 26
22/01/2018 7:36 chiều  

         Pakistan được Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho vay phát triển ngành điện bao gồm nâng cấp và xây dựng mới các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời; Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống đường dây truyền tải điện cao thế, trung thế và hạ thế. Trên cơ sở nguồn vốn vay của WB và ADB, Pakistan kêu gọi các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài dự thầu cung cấp máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu cho các dự án.

Dự án World Bank:

Tarbela Fourth Extension Hydropower Project

Project ID

P115893

Status

Active

Approval Date (as of board presentation)

March 20, 2012

Closing Date

June 30, 2022

Total Project Cost**

US$ 914.00  million

Commitment Amount

US$ 840.00  million

Team Leader

Mats Johan Rikard Liden, Mohammad Saqib

 

IDA Partial Credit Guarantee for Dasu Hydropower Phase-I Project

Project ID

P150756

Status

Active

Approval Date (as of board presentation)

June 10, 2014

Closing Date

N/A

Total Project Cost**

US$ 460.00  million

Commitment Amount

US$ 460.00  million

Team Leader

Masood Ahmad

 

Dasu Hydropower Stage I Project

Project ID

P121507

Status

Active

Approval Date (as of board presentation)

June 10, 2014

Closing Date

June 30, 2022

Total Project Cost**

US$ 3787.70  million

Commitment Amount

US$ 588.40  million

Team Leader

Mats Johan Rikard Liden, Mohammad Saqib

 

Additional Financing to PK: Tarbela 4th Extension Hydropower Project

Project ID

P157372

Status

Active

Approval Date (as of board presentation)

September 20, 2016

Closing Date

N/A

Total Project Cost**

US$ 823.50  million

Commitment Amount

US$ 390.00  million

Team Leader

Masood Ahmad, Mohammad Saqib

 

National Transmission Modernization I Project

Project ID

P154987

Status

Active

Approval Date (as of board presentation)

December 19, 2017

Closing Date

N/A

Total Project Cost**

US$ 536.33  million

Commitment Amount

US$ 425.00  million

Team Leader

Anh Nguyet Pham, Anjum Ahmad

 

Dự án ADB:

Project Name

Value

Approval Date

Operation

Power Distribution Enhancement Investment Program - Tranche 3

US$ 245.00 million

14 Dec 2012

Active

Jamshoro Power Generation Project

US$ 525,000.00

27 May 2013

Closed

Power Distribution Enhancement Investment Program 2

US$ 1.50 million

29 Jul 2013

Active

Jamshoro Power Generation Project

US$ 840.00 million

09 Dec 2013

Active

Power Distribution Enhancement Investment Program - Tranche 4

 

US$ 134.41million

13 Dec 2013

Active

Sustainable Energy Sector Reform Program - Subprogram 1

US$ 600.00 million

24 Apr 2014

Closed

Power Transmission Enhancement Investment Program Tranche 4

US$ 248.00 million

03 Dec 2014

Active

Strengthening the Central Power Purchasing Agency

US$ 1.50 million

03 Dec 2014

Active

Power Transmission Enhancement Investment Program II

US$ 2,100,000.00

16 Dec 2014

Active

Gulpur Hydropower Project

US$ 65.00 million

20 Nov 2015

Active

Sustainable Energy Sector Reform Program - Subprogram 2

US$ 300.00 million

25 Nov 2015

Closed

Second Power Distribution Enhancement Investment Program

US$ 990.00 million

20 Nov 2015

Active

Second Power Distribution Enhancement Investment Program - Tranche 1

US$ 380.00 million

25 Nov 2015

Active

Access to Clean Energy Investment Project

US$ 1,500,000.00

15 Dec 2015

Active

Second Power Transmission Enhancement Investment Program

US$ 810.00 million

23 Aug 2016

Active

Second Power Transmission Enhancement Investment Program - Tranche 1

US$ 115.00 million

31 Aug 2016

Active

Hydropower Development Investment Program

US$ 2,450,000.00

29 Sep 2016

Active

Triconboston Wind Power Project

USD 75.00 million

27 Oct 2016

 

Access to Clean Energy Investment Program

US$ 325.00 million

25 Nov 2016

Active

Sustainable Energy Sector Reform Program (Subprogram 3)

US$ 300.00 million

15 Jun 2017

Closed

Update on Energy Sector Plan

US$ 500,000.00

12 Sep 2017

Active

Second PowerTransmission Enhancement Investment Program - Tranche 2

US$ 260.00 million

29 Sep 2017

Approved


Trích dẫn
(@ban-quan-tri-2)
Thành viên Admin
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 345
23/01/2018 10:28 chiều  

Cảm ơn thông tin Qúy ĐSQ đã gửi.


Trả lờiTrích dẫn

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register