Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Long An  

  RSS

(@snv-longan)
Mới
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 2
20/06/2017 8:35 sáng  

Chào các thành viên, 

Vui lòng cập nhật danh mục mới nhất về các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Long An.

http://www.mediafire.com/file/90wdr9rma4dlua6/Danh+m%E1%BB%A5c+c%C3%A1c+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+k%C3%AAu+g%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+-+t%E1%BB%89nh+Long+An+-+ti%E1%BA%BFng+Anh.docx

Trân trọng,

Sở Ngoại vụ Long An 


Trích dẫn

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register