Đài Loan thông báo về quy định mới liên quan đến kiểm dịch thực vật hàng hóa nhập khẩu  

  RSS

(@ban-quan-tri-2)
Thành viên Admin
Gia nhập: 3 năm trước
Bài viết: 375
29/07/2019 5:19 chiều  

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận được công văn số 94/VECO-TV ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trao đổi về việc phía Đài Loan ban hành quy định mới liên quan đến kiểm dịch thực vật hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu xin thông tin như sau:

1. Cục Kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan (BAPHIQ) đã có công văn số 1081493964 ngày 20 tháng 6 năm 2019 thông báo về quy định mới liên quan đến kiểm dịch thực vật hàng hóa nhập khẩu vào Đài Loan, cụ thể:

(i) Từ ngày 20 tháng 6 năm 2019, các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật không được gửi vào Đài Loan qua đường bưu điện, trừ trường hợp người nhận vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã được BAPHIQ cấp giấy phép hoặc được cơ quan này có văn bản miễn nộp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

(ii) Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý buộc đưa hàng hóa vi phạm ra khỏi Đài Loan hoặc bị tiêu hủy. Ngoài ra, trong trường hợp người nhận bưu phẩm không có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hợp lệ và không chủ động xin đăng ký kiểm dịch sẽ bị phạt từ 30 nghìn đến 150 nghìn Đài tệ.

2. Các quy định mới liên quan đến kiểm dịch thực vật hàng hóa nhập khẩu vào Đài Loan được BAPHIQ đăng tải chi tiết tại trang thông tin điện tử: http://www.baphiq.gov.tw/view.php?catid=18871.

(Nguồn: Cục XNK - Bộ Công Thương)


Trích dẫn

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register