Bản tin Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019  

  RSS

(@ban-quan-tri-2)
Thành viên Admin
Gia nhập: 2 năm trước
Bài viết: 331
08/07/2019 12:28 chiều  

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế xin gửi tới các thành viên Bản tin Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 của Đại sứ Quán Việt Nam tại Campuchia để tham khảo.

Xin xem tại đây: 


Trích dẫn

Trả lời


 
Share:
  
Working

Please Login or Register