Tìm nhà cung cấp Pa...
 

Tìm nhà cung cấp Pangasius fish, fish farming  

  RSS
(@ban-quan-tri-2)
Thành viên Admin

Công ty của Pakistan có nhu cầu tìm nhà cung cấp Pangasius fish, fish farming. Doanh nghiệp có quan tâm, xin vui lòng liên hệ:

Ông Hussain Ur Rehman - Managing Director

Telephone:     +92 42 323 03833

Fax Number: +92 42 323 03801

Mobile (1):     +92 3008 220 576/ 92 3018 317 532

Email:              hussain@nafi-log-trade.com  

Địa chỉ: The Enterprise, 3rd Floor, Multan Road, Lahore 54000, Pakistan

Trích dẫn
Đã đăng : 31/08/2018 4:05 chiều

Trả lời


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Please Login or Register