Khánh thành Trung tâm Thương mại Bà Rịa - Vũng Tàu tại thành phố Padang, Indonesia  

  RSS

(@snv-ba-ria-vung-tau)
Tiêu biểu
Gia nhập: 2 năm trước
Bài viết: 29
08/08/2018 3:08 chiều  

Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính gửi nội dung tin về Khánh thành Trung tâm Thương mại Bà Rịa - Vũng Tàu tại thành phố Padang, Indonesia trên website của quý Ban Biên tập.

Trân trọng. 


Trích dẫn

Trả lời


 
Share:
  
Working

Please Login or Register