Đoàn cán bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thăm và làm việc tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ  

  RSS

(@snv-ba-ria-vung-tau)
Tiêu biểu
Gia nhập: 2 năm trước
Bài viết: 29
08/08/2018 2:43 chiều  

Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính gửi nội dung tin về Đoàn cán bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thăm và làm việc tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ để đăng lên website của quý Ban Biên tập.

Trân trọng. 


Trích dẫn

Trả lời


 
Share:
  
Working

Please Login or Register