Form Đăng ký Thành viên

Xin vui lòng điền đầy đủ & chính xác các thông tin bên dưới. Ban Quản trị sẽ duyệt hồ sơ và liên lạc với bạn. Tùy theo cấp độ thành viên được cấp, bạn sẽ được truy cập và tải tài liệu trên các mục của trang website Ngoại giao Kinh tế Trực tuyến và tham gia trao đổi, cung cấp thông tin trên Diễn đàn Ngoại giao Kinh tế Trực tuyến. Tìm hiểu về Quy chế đăng ký thành viên ở đây.