Dự báo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý II, dự báo quý III và 6 tháng cuối năm 2017

82

Tổng cục Thống kê mới đây đã có Báo cáo dự báo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý II, dự báo quý III và 6 tháng cuối năm 2017 dựa theo cơ sở kết quả Điều tra xu hướng kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý II năm 2017. Tổng quan tình hình SXKD của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo quý II/2017 được dự báo khả quan hơn so với quý I/2017 khi có tới 80,8% doanh nghiệp lạc quan cho rằng tình hình SXKD của doanh nghiệp tốt lên và giữ ổn định.

Xin đọc toàn bộ Báo cáo ở file đính kèm dưới đây.

Bao cao xu huong sx kinh doanh nganh cong nghiep