Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lấy nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp ở TP. HCM

33

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Quyết định 1203/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Chi tiết xin xem tại đây: quyết định 1203