Đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài giảm

11

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/4 công bố số liệu cho thấy, trong quý I/2020, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư trực tiếp vào 2.538 công ty tại 153 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn đạt 169,03 tỷ NDT (chưa bao gồm lĩnh vực tài chính), giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2019, nếu quy đổi ra đồng USD đạt 24,14 tỷ USD, giảm 3,9%.

Số liệu cho thấy doanh thu của các dự án hợp đồng nước ngoài đạt 195,34 tỷ NDT, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2019, giá trị hợp đồng mới ký đạt 386,5 tỷ NDT, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc đã đưa 64 nghìn lao động ra nước ngoài làm việc, giảm 47 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 3/2020, số lao động ra làm việc tại nước ngoài của Trung Quốc là 744 nghìn người.

Trong quý 1/2020, đầu tư nước ngoài của Trung Quốc tập trung vào các lĩnh vực như cho thuê, kinh doanh dịch vụ, bán buôn bán lẻ, sản xuất và khai thác. Trong đó, lĩnh vực cho thuê chiếm 39,9% trong tổng số ODI của Trung Quốc ở nước ngoài, tăng 39,7%; kinh doanh dịch vụ chiếm 15,2%, tăng 59,6%; bán buôn bán lẻ, chiếm 13,5%, tăng 4,2%; sản xuất và khai thác chiếm 7,2%, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về quy mô dự án, trong quý I/2020, số lượng dự án quy mô lớn mới ký kết trong các dự án hợp đồng nước ngoài đã tăng trong quý đầu tiên. Trong đó, có 187 dự án có giá trị hợp đồng trên 50 triệu USD, tăng 10 dự án so với cùng kỳ năm 2019; có 114 dự án với giá trị 100 triệu USD, tăng 22 dự án so với cùng kỳ năm trước.

Về khu vực đầu tư, đầu tư vào khu vực “Vành đai và con đường” duy trì tăng trưởng. Trong quý I/2020, Trung Quốc đã đầu tư vào 52 quốc gia, với 4,2 tỷ USD, tăng 11,7%, chiếm 17,3% tổng số vốn ODI ra nước ngoài cùng thời kỳ./.

(Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc)