Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

18

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Quyết định 152/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây: quyet-dinh-152-qd-bkhdt-van-ban-quy-pham-phap-luat-con-hieu-luc-va-het-hieu-luc