Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phát triển nông nghiệp

60

Ngày 28/01/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 176/QĐ-BCT ban hành Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư.

Theo đó, ban hành Danh mục gồm 12 sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư, cụ thể:

– Động cơ máy kéo phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản;

– Hệ thống máy, thiết bị tưới nước tự động;

– Máy, thiết bị sấy nông sản, lâm sản, thủy sản; si lô, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản lúa, ngô, cà phê, khoai, sắn, chè, hạt tiêu, hạt điều;

– Các loại máy, thiết bị thu hoạch: Lúa, ngô, mía, cà phê; máy đốn, hái chè; máy tuốt đập lúa; máy xay xát lúa gạo; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy dập đậu tương…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2019.

Xem chi tiết Quyết định 176/QĐ-BCT tại đây