Đại sứ Ngô Thị Hòa thăm làm việc tại Trung tâm Hàng hải Chất lượng Cao của Simwave

41

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.