Cơ quan Quản lý thị trường của Trung Quốc đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh cho doanh nghiệp

30

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý, Giám sát Thị trường Quốc gia Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số doanh nghiệp Trung Quốc mới được thành lập bình quân hàng ngày trên cả nước đạt 19.400 hộ, tăng 7,1%.

Thông tin cho biết, trong nửa đầu năm 2019, Trung Quốc đã thực hiện được mục tiêu giảm thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp xuống còn 8,5 ngày. Bên cạnh đó, hệ thống quy định xử lý ngừng kinh doanh của Trung Quốc cũng không ngừng được hoàn thiện, và trên cả nước hiện đã có 717.900 doanh nghiệp thông qua các quy trình thủ tục đã được đơn giản hóa để rút khỏi thị trường. Trong năm 2019, cùng với việc tăng cường giám sát quản lý thị trường của các cơ quan liên quan trên cả nước, việc cải cách chấp thuận doanh nghiệp ra nhập thị trường đã đạt những bước đột phá mới, công tác giám sát an toàn thị trường không ngừng được tăng cường, tạo môi trường tốt cho kinh doanh xã hội.

ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc (theo Nhân dân Nhật báo, ngày 08/7)