Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. Chi tiết xin xem tại...

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định thương mại với Cu Ba

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Nghị định 39/2020/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định thương mại...

Quyết định 431/QĐ-TTg Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử với hàng xuất, nhập khẩu

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các thành viên toàn văn Quyết định 431/QĐ-TTg Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử với hàng...

Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới các thành viên Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh. Thông tin chi tiết xin xem tại đây: nghi-dinh-35-2020-nd-cp-huong-dan-luat-canh-tranh

Nghị định 36/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới các độc giả toàn văn Nghị định 36/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản. Chi tiết...

Quyết định 09/2020/QĐ-TTg về Quy chế ứng phó sự cố chất thải

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi các thành viên Quyết định 09/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 18/3/2020 về Quy chế ứng phó...

Quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật ô tô nhập khẩu

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới Quý độc giả toàn văn Thông tư 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/2/2020 sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra...

Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Thông...

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý...

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Quyết định 152/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố...

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc...

Nghị định 23/2020/NĐ-CP quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị định 23/2020/NĐ-CP quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ,...

Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài. Thông tin...

Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị định 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số...

Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra khoáng sản

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 26/2019/TT-BTNMT quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ...

Quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm

Ngày 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý...

Nghị định sửa đổi, bổ sung về giám sát và đánh giá đầu tư

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát...

Rà soát áp dụng chống bán phá giá sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản...

Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch

Ngày 25/11/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy...