Nghị định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát,...

Ngày 26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá...

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Cụ...

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Ngày 17/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định 510/QĐ-BKHCN về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo...

3 tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao từ 30/4/2021

Ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Theo đó, Điều 3 Quyết định này nêu rõ,...

Quyết định 316/QĐ-TTg thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa, dịch vụ

Ngày 09/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 316/QĐ-TTg về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng...

Thông tư 10/2020/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP và Nghị định 74/2018/NĐ-CP

Ngày 30/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2020/TT-BKHCN về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP...

Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC

Ngày 26/02/2021, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 17/2021/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Thông tư 114/2020/TT-BTC sửa Thông tư 12/2018/TT-BTC về giám sát tài chính của tổ chức tín dụng

Ngày 30/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 114/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng...

Quy định về tính khoản thu trái luật do vi phạm về chứng khoán

Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 117/2020/TT-BTC về việc quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được...

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày 19/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 100/2020/TT-BTC về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Thông tư quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với...

Ngày 24/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 52/2020/TT-BCT quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt...

Thông tư 44/2020/TT-BCT tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang y tế, găng tay y tế và...

Ngày 07/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 44/2020/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng...

Thông tư 43/2020/TT-BCT nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan 2021

Ngày 04/12/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 43/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021. Theo đó, lượng thuốc lá...

Thông tư 91/2020/TT-BTC chỉ tiêu an toàn tài chính với tổ chức kinh doanh chứng khoán

Ngày 13/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh...

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế TNDN năm 2020

Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh...

Quyết định 1189/QĐ-TTg thực hiện Thỏa ước La Hay về Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Ngày 05/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1189/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng...

Thông tư 18/2020/TT-BCT phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu dự án diện mặt trời

Ngày 17/7/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự...

Thông tư tiếp tục kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC về định giá trong lĩnh vực chứng...

Ngày 17/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 70/2020/TT-BTC về việc kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một...