Nghị định 67/2019/NĐ-CP phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ngày 31/7/2019, có hiệu lực từ ngày...

Thông tư 57/2019/TT-BTC cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh...

Thông tư 13/2019/TT-BCT sửa đổi quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại ASEAN-Hàn Quốc

Ngày 31/7/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ...

Quyết định 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần...

Ngày 15/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, Danh...

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách hỗ trợ phát triển nhân lực cho doanh...

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân...

Thông tư hướng dẫn về bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có...

Quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới...

Ngày 19/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2019/TT-BTC về việc quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp...

Thông tư hướng dẫn về ưu đãi đầu tư đối với Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 43 hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về ưu đãi đầu...

Thông tư sửa đổi thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Ngày 22/7/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất...

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản...

Ngày 05/07/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong...

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 23/2019/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập....

Biểu thuế xuất – nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến...

Ngày 26/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định...

Quyết định về mức hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch...

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định 58/2018/NĐ-CP của Chính...

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

Ngày 21/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa với mỗi...

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà...

Ngày 11/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ...

Nghị định quy định một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật...

Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 55/2019/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/6/2019, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019. Cụ thể, sau...