Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra khoáng sản

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 26/2019/TT-BTNMT quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ...

Quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm

Ngày 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý...

Nghị định sửa đổi, bổ sung về giám sát và đánh giá đầu tư

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát...

Rà soát áp dụng chống bán phá giá sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản...

Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch

Ngày 25/11/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy...

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của cư dân biên giới

Thông tư 80/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP...

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp...

Ngày 12/11/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 46/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng...

Quy định về sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách thực hiện khuyến nông

Ngày 04/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2019/TT-BTC về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện...

Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường xuất xứ từ các nước ASEAN

Ngày 13/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2019/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN. Theo...

Quy định mức vốn pháp định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, mức vốn...

Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Ngày 15/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu. Theo...

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ dán xuất sang Hoa Kỳ

Ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BCT quy định tạm ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập vào...

Thông tư quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”

Ngày 25/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công...

Thông tư hướng dẫn cấp giấy chứng nhận về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Ngày 01/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông...

Thông tư 19/2019/TT-BCT áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP

Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn...

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh...

Ngày 01/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật...

Quyết định 1264/QĐ-TTg 2019 Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2045

Ngày 01/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1264/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ...

Thông tư 16/2019/TT-BCT về đấu giá thí điểm hạn ngạch khẩu đường 2019

Ngày 19/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. Theo đó, lượng đường (mã...