Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật về thức ăn chăn nuôi

Ngày 30/6/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của...

Quy định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh...

Ngày 18/6/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý...

Danh mục hoạt chất cấm sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng

Ngày 19/6/2020, Bộ Y tế ra Thông tư 11/TT-BYT về việc ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm...

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 56/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm...

Quyết định 828/QĐ-BKHĐT 2020 thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực ODA

Ngày 27/5/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định 828/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung,...

Quy định về phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh

Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh;...

Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu...

Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của...

Quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ

Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC về việc quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng...

Nghị định sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP

Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế...

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 07/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Cụ thể, kể từ ngày...

Thông tư 10/2020/TT-BGTVT đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đường thủy nội địa

Ngày 11/5/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 10/2020/TT-BGTVT về quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo...

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng

Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 33/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng,...

Thông tư 23/2020/TT-BTC quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Ngày 13/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2020/TT-BTC quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước. Theo đó, kể từ ngày 01/6/2020, điều kiện...

Nghị định 42/2020/NĐ-CP Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2020/NĐ-CP về việc quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông...

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ban Quản trị Trang NGTK trực tuyến xin gửi tới các bạn đọc toàn văn Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được...

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. Chi tiết xin xem tại...

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định thương mại với Cu Ba

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Nghị định 39/2020/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định thương mại...

Quyết định 431/QĐ-TTg Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử với hàng xuất, nhập khẩu

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các thành viên toàn văn Quyết định 431/QĐ-TTg Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử với hàng...