Quyết định số 1041/QĐ-BGTVT công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

Ngày 28/5/2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 1041/QĐ-BGTVT công bố về Danh mục cảng cạn Việt Nam đã được Bộ Giao thông vận tải công...

Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 33/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại Thị trường Chứng khoán và Bảo hiểm đến 2020, định hướng 2025

Ngày 28/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 242/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020...

“Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 – 2025”

Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 172/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025"....

Phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, về...

Ngày 31/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 142/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm...

Quyết định 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch...

Quyết định 128/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ...

Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019

Nghị quyết 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 08/11/2018. Các chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội đặt...

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Ngày 21/9/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1221/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017. Cụ thể: Bộ...

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 986/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến...

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị Định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15...

Ngày 15/6/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định những nội dung chính như sau: - Ban hành chi tiết Danh mục hàng tiêu dùng, thiết...

Quyết định 744/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du...

Ngày 18/06/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 tại Quyết...

Quyết định 526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc...

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 526/QĐ-TTg  phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam...

Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến...

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất...

Quyết định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kiên Giang

Ngày 10/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 388/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang...

Phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu giai đoạn...

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa...

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2045

Ngày 22/3/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến...

Phê duyệt chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 319/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm...

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử...