Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Khu Du lịch Măng Đen

Ngày 29/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1492/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon...

Còn nhiều quy hoạch chưa được phê duyệt theo tiến độ

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết 61/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 108/NQ-CP của Chính phủ; đến nay, có 108/111 quy hoạch thẩm định xong, nhiều quy...

“Bệ phóng” để tỉnh Quảng Ngãi tăng tốc thu hút đầu tư, phát triển mọi mặt

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định phê duyệt...

Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Tạo lực phát triển bằng ưu tiên đầu tư cao...

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh...

Việt Nam hiện thực hoá mục tiêu phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII

Ngày 7/12, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương sẽ diễn ra Diễn đàn “Hiện thực hoá mục tiêu phát triển Điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII”,...

Đề xuất giải pháp đột phá cho Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Tây Nguyên là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước; địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã...

Măng Đen sẽ thành Trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ khu vực vào năm 2045

Phấn đấu đến năm 2045, Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia và khu vực, với hệ thống...

Ban hành quyết định mới về danh mục bến cảng biển Việt Nam

Theo quyết định mới, danh mục bến cảng biển được bổ sung 14 cảng dầu khí ngoài khơi thuộc cảng biển Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa...

Hậu Giang: Quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ số nhằm thu hút vốn và công nghệ

Thông qua việc thành lập Khu Công nghệ số, tỉnh Hậu Giang mong muốn tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế...

Đến năm 2030, khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 178/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về định...

Chính phủ chính thức Phê duyệt Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 phê duyệt Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đề án đưa ra những mục tiêu chung để...

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông – những cập nhật mới trong thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 và...

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân cùng cấp đề nghị thông qua Quy hoạch tỉnh Đắk Nông, thời kỳ 2021 – 2030, tầm...

Phê duyệt Quy hoạch điện VIII – Phân tích một số nội dung mới ‘quan trọng’ và ‘cần thiết’

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 500/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực...

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm...

Quyết định 222/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 14/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 222/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu cụ...

Kế hoạch thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Ngày 12/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 905/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai...

Chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 569/QĐ-TTg về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Theo đó,...

Quyết định Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 – 2030

Ngày 20/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 495/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ...