Thông tư hướng dẫn một số điều về Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 12 tháng 02 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 19/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp...

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã bàn hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, trong đó bổ sung...

Nghị định số 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Ngày 04/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn. Theo đó, giá cho thuê khai thác kết cấu...

Những điều kiện cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực...

Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 21 tháng 2 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 590/QĐ-BCT công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp...

Nghị định 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Ngày 30/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương. Theo đó, chính quyền địa phương cấp tỉnh được phép vay...

Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Trọng tài...

Ngày 19/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2011/NĐ-CP. Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều như: 1. Bãi bỏ điểm...

Lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng do Thủ tướng...

Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây...

Ngày 28/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng,...

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ...

Ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa . Tại...

Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030

     Ngày 30/09/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1684/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông...

Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

      Ngày 24/1/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Theo đó hoạt động kinh doanh đặt cược...

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Ngày 04/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển; trong đó nhấn mạnh, doanh nghiệp cảng chỉ được kinh...

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực...

Ngày 30/1/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quản lý...

Quyết định 526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc...

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 526/QĐ-TTg  phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam...

Phê duyệt danh mục DNNN sẽ thoái vốn giai đoạn 2017-2020

Ngày 17/8/2017, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1232/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp mà Nhà...

Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện 2018-2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ngày 08 tháng 3 năm 2018 đã ký Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện...

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử...

BÀI VIẾT NỔI BẬT