Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đã được Chính phủ ban hành ngày 11/03/2018. Theo Nghị định này,...

Quyết định số 652/QĐ-BGTVT công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-BGTVT công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam,...

Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo Nghị định này, quyết định thành lập khu...

Thông tư 06/2018/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu,...

Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất...

Chính phủ sẽ “mở cửa bầu trời” để phát triển du lịch

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành...

Thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương

Ngày 16/4/2018, Bộ Công Thương có công văn số 2919/BCT-XNK gửi các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên...

Nghị định 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của...

Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Cụ thể, Nghị định quy định...

Tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4 cho nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Theo đó,...

“Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 – 2025”

Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 172/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025"....

Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch...

Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên...

6 nguyên tắc ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước từ năm 2018

Ngày 10/10/2017, Chính phủ đã banh hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018, trong đó, đã nêu rõ nguyên tắc thứ tự...

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho...

Ngày 02/06/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một...

Quyết định ban hành Quy hoạch phát triển ngành hàng không đến năm 2020

Ngày 23 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng...

Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường được Chính phủ thông qua ngày 19/02/2019, có hiệu lực từ ngày 05/04/2019. Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức...

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 26/2018/NĐ-CP quy định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập...

Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy...

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã bàn hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, trong đó bổ sung...

Nghị định số 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Ngày 04/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn. Theo đó, giá cho thuê khai thác kết cấu...