Thông tư 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA của Chính phủ

Ngày 28/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính...

Thông tư sửa đổi, bổ sung về chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo...

Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định chuẩn quốc gia về môi trường

Ngày 8/3/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT...

Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ...

Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg về "Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan...

Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 39/2018/TT/BCT về Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hoá xuất khẩu. Theo đó: Về Đối tượng áp dụng:Cơ...

Quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh...

Ngày 11/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước...

Thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo...

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh...

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ...

Ngày 24/8/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 47/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của...

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 23/2019/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập....

Thông tư bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư...

Ngày 30/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC về giá...

Phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, về...

Ngày 31/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 142/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm...

Thông tư sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng...

Ngày 14/8/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi...

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia...

Ngày 04/3/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2019/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia...

Biểu thuế xuất – nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến...

Ngày 26/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định...

Quy định về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ

Ngày 24/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-TTg về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước...

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết...

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2019

Tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019, ngoài thống kê về tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng...

Quyết định về mức hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch...

BÀI VIẾT NỔI BẬT