Thông tư sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng...

Ngày 14/8/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi...

Phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, về...

Ngày 31/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 142/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm...

Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định chuẩn quốc gia về môi trường

Ngày 8/3/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT...

Thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo...

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh...

Thông tư 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA của Chính phủ

Ngày 28/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính...

Quy định về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ

Ngày 24/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-TTg về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước...

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ...

Ngày 24/8/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 47/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của...

Thông tư bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư...

Ngày 30/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC về giá...

Quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh...

Ngày 11/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước...

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia...

Ngày 04/3/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2019/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia...

Quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương)

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị...

Quyết định sửa đổi về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Ngày 10/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các...

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2019

Tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019, ngoài thống kê về tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng...

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Ngày 21/9/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1221/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017. Cụ thể: Bộ...

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết...

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NNPTNT

Ngày 13/9/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành Thông tư 09/2018/TT-BNNPTN Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ...

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị Định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15...

Ngày 15/6/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định những nội dung chính như sau: - Ban hành chi tiết Danh mục hàng tiêu dùng, thiết...

Sửa đổi Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao...

Ngày 5/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết...