Phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ngày 02/4/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BNN-TT phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn...

Công bố Chỉ số APCI 2020 về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Ngày 17/3/2021, tại Hà Nội, Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020) đã được Hội đồng tư vấn cải...

Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến (Vụ Tổng hợp Kinh tế) xin gửi các Cơ quan Đại diện quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ...

Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng...

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 quy định...

Khánh Hòa ra nghị quyết tán thành đề án lập đặc khu Bắc Vân Phong

Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã ra Nghị quyết tán thành đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh về...

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 14/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn...