Phát triển năng lượng tái tạo có lộ trình, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế

Bộ Công Thương vừa tổng hợp các ý kiến góp ý chính đối với Quy hoạch điện VIII và ý kiến giải trình của đơn vị Tư vấn lập Quy...

Thu hút FDI chất lượng cao – để không bỏ lỡ cơ hội

Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài Để triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nhằm chủ động tiếp cận các...

Quyết định 1322/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và...

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1322/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất...

Quyết định chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo...

Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lấy nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp ở TP. HCM

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Quyết định 1203/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã...

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 2020 cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi đến các độc giả nội dung Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 2020 cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời. Chi tiết xin...

Nghị quyết 20/NQ-CP 2020 về cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu trang y tế

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị quyết 20/NQ-CP 2020 về chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu...

Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng...

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 quy định...

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ...

Ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa . Tại...

Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các...

Ngày 18/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ...

Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn

Ngày 06/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng...

Chỉ thị về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp...

Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết ban hành một...

Lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng do Thủ tướng...

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự khi dùng Bitcoin tại Việt Nam

Ngày 28/10, Ngân hàng Nhà nước ra thông tin khuyến cáo về việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin tại Việt Nam, đặc biệt ở khía cạnh dùng đồng...

Chính phủ sẽ “mở cửa bầu trời” để phát triển du lịch

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành...

Phê duyệt danh mục DNNN sẽ thoái vốn giai đoạn 2017-2020

Ngày 17/8/2017, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1232/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp mà Nhà...

Đồng bộ, đột phá và không ngộ nhận trong xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối năm 2016, tổng cộng nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng, nợ xấu mà Công...