8 nhiệm vụ phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó đặt mục tiêu đến...

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị Định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15...

Ngày 15/6/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định những nội dung chính như sau: - Ban hành chi tiết Danh mục hàng tiêu dùng, thiết...

Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích của Luật Quy hoạch

Ngày 16/8/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Theo đó, quy định tại khoản 1...

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh...

Ngày 01/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định: 77/2015/NĐ-CP, 136/2015/NĐ-CP, 161/2016/NĐ-CP

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm...

Quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh...

Ngày 11/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước...

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp...

Ngày 12/11/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 46/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng...

Phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, về...

Ngày 31/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 142/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm...

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết...

Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất...

Ngày 5/7/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo...

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2018 và...

Quyết định 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch...

Quyết định 128/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ...

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. Chi tiết xin xem tại...

Quy định về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ

Ngày 24/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-TTg về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước...

Thông tư sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng...

Ngày 14/8/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi...

Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 42/2018/NĐ-CP, bãi bỏ 06 nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân...

Chỉ thị đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 35 về hỗ trợ doanh nghiệp đến 2020

Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu...

Quyết định về mức hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch...