Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo Nghị định này, quyết định thành lập khu...

Nghị định quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương

Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018, ban hành một số quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp...

Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện...

Ngày 30 tháng 03 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên...

Thông tư về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia

  Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông ngày 2 tháng 3 năm 2018 đã ký ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT, quy định về vận tải hành...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh...

Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghị...

Phê duyệt danh mục DNNN sẽ thoái vốn giai đoạn 2017-2020

Ngày 17/8/2017, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1232/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp mà Nhà...

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ...

Ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa . Tại...

Quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài...

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc...

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực...

Ngày 14/9/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014...

Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1296/QĐ-TTg quy định về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu...

Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ...

8 nhiệm vụ phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó đặt mục tiêu đến...

Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công...

Thông tư 19/2019/TT-BCT áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP

Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn...

Quy định về xuất khẩu dệt may sang Mexico theo CPTPP

Ngày 19/4/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến...

Thông tư hướng dẫn về ưu đãi đầu tư đối với Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 43 hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về ưu đãi đầu...

Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công...

Kế hoạch thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thuỷ sản

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. Từ năm 2018 và các...