Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ sản

Ngày 08/03/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, bao gồm các nội dung về:...

Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến...

Vào ngày 03/07/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm...

Nghị định 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của...

Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Cụ thể, Nghị định quy định...

Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt...

Ngày 14 tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013 về tạm nhập, tái xuất, tiêu huỷ,...

Ngày 1 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013...

Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất...

Ngày 5/7/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo...

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này có hiệu lực từ...

Nghị định quy định chi tiết về Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất...

Thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo...

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh...

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự khi dùng Bitcoin tại Việt Nam

Ngày 28/10, Ngân hàng Nhà nước ra thông tin khuyến cáo về việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin tại Việt Nam, đặc biệt ở khía cạnh dùng đồng...

Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp...

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp...

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong...

Ngày 29/5/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT. Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 21/2016/TT-BCT về Thủ tục cấp...

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

Ngày 24/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1227/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh. Theo Kế hoạch, lộ trình trình Chính phủ ban...

Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phát triển...

Ngày 28/01/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 176/QĐ-BCT ban hành Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ...

Quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương)

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị...

Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 42/2018/NĐ-CP, bãi bỏ 06 nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân...

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Tạp chí Du lịch ngày 06/3 đưa tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, với nhiều nội...

Nghị định quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương

Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018, ban hành một số quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp...