Nghị định 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định này bao gồm các điều khoản về Quy...

Thông tư hướng dẫn về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư...

Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức...

Ngày 11/04/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ. Theo đó,...

Nghị định Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, có hiệu lực kể từ...

Phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, về...

Ngày 31/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 142/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm...

Quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới...

Ngày 19/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2019/TT-BTC về việc quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp...

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Ngày 04/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển; trong đó nhấn mạnh, doanh nghiệp cảng chỉ được kinh...

Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt...

Ngày 14 tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế VAT

Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP liên quan đến luật...

Thông tư quy định Danh mục hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BCT quy định chi tiết Danh mục hàng hoá mua bán, trao...

Quy định về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ

Ngày 24/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-TTg về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước...

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ...

Ngày 24/8/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 47/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của...

Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Ngày 17/10/2018, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định: 77/2015/NĐ-CP, 136/2015/NĐ-CP, 161/2016/NĐ-CP

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm...

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 14/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn...

Sửa đổi Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao...

Ngày 5/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết...

Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 12/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, người tham gia bán hàng đa cấp có quyền trả...

Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2018. Toàn văn Nghị định...