Quy định về xuất khẩu dệt may sang Mexico theo CPTPP

Ngày 19/4/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến...

Thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương

Ngày 16/4/2018, Bộ Công Thương có công văn số 2919/BCT-XNK gửi các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên...

Thông tư 06/2018/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu,...

Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất...

Phê duyệt chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 319/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm...

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 24/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ...

Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Trọng tài...

Ngày 19/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2011/NĐ-CP. Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều như: 1. Bãi bỏ điểm...

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2018 và...

Thông tư của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng...

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng...

Thông tư quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Ngày 09/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu. Cụ thể, đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu...

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2017, tại Nghị quyết 34/NQ-CP Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương phải tăng cường chỉ đạo, thực hiện...

Quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh...

Ngày 11/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước...

Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ...

Ngày 28/01/2019, Bộ Công Thương ra Quyết định 176/QĐ-BCT ban hành Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục...

Đồng bộ, đột phá và không ngộ nhận trong xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối năm 2016, tổng cộng nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng, nợ xấu mà Công...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh...

Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghị...

Thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo...

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh...

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực...

Ngày 30/1/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quản lý...

Thông tư về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia

  Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông ngày 2 tháng 3 năm 2018 đã ký ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT, quy định về vận tải hành...

Quyết Định 2284/QĐ-BKHCN năm 2018

Quyết Định 2284/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố bản mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo...

BÀI VIẾT NỔI BẬT