China Mobile công bố tình hình kinh doanh giữa kỳ năm 2019

125

Ngày 09/8, Mạng kinh tế Trung Quốc đưa tin cho biết, vào ngày 8/8, tại Hồng Công, Trung Quốc, Công ty TNHH Di động Trung Quốc-China Mobile công bố tình hình kinh doanh giữa kỳ năm 2019, cho biết China Mobile dự kiến sẽ xây dựng khoảng 50 nghìn trạm phát sóng 5G tại 50 thành phố Trung Quốc trong năm 2019 với tổng mức đầu tư khoảng 24 tỷ NDT.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị China Mobile Dương Kiệt cho biết, China Mobile còn thành lập cơ chế hợp tác với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp sáng tạo khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm thúc đẩy các mặt sáng tạo và hội nhập trên các mặt như như 5G + nông nghiệp thông minh, công nghiệp, giao thông, y tế, thành phố, tài chính – ngân hàng, giáo dục, v.v.

(ĐSQVN tại Trung Quốc)