Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc năm 2018

51
Ảnh minh họa

Theo số liệu công bố, tháng 12/2018, chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc là 49,4%, giảm 0,6 điểm phần trăm so với tháng trước, trong đó chỉ số sản xuất là 50,8% và tiếp tục duy trì trong phạm vi mở rộng, chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất là 53,8%, tăng 0,4 so với tháng trước. Chỉ số PMI sản lượng tổng hợp là 52,6%, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước, tiếp tục nằm trong phạm vi khởi sắc, cho thấy hoạt động sản xuất và hoạt động chung của các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục mở rộng.

Về chỉ số PMI bình quân cả năm 2018, PMI sản xuất trung bình là 50,9%, cho thấy toàn ngành sản xuất duy trì tăng trưởng trong suốt cả năm. Gần đây, do sự gia tăng của cọ sát thương mại quốc tế và sự suy giảm của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, môi trường phát triển của ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc ổn định có thay đổi; Chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất trung bình là 54,4% và tổng thể năm vẫn ở mức tương đối cao; Chỉ số PMI sản lượng tổng hợp trung bình là 53,7%, cho thấy hoạt động sản xuất và hoạt động chung của các doanh nghiệp Trung Quốc duy trì mức tăng trưởng ổn định trong suốt cả năm 2018.

(Tin từ ĐSQVN tại Trung Quốc – theo Mạng Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc 31/12)