Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc (CPI), chỉ số lạm phát tăng 1,9% so với cùng kỳ trong tháng 12/2018

40

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.