Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định thương mại với Cu Ba

5

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Nghị định 39/2020/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định thương mại với Cu Ba.

Chi tiết xin xem tại đây: nghi-dinh-39-2020-nd-cp-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-voi-cu-ba