Báo cáo Điều tra Môi trường Đầu tư Trung Quốc năm 2019

46

Ngày 26/2, Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc đã công bố “Báo cáo Điều tra Môi trường Đầu tư Trung Quốc năm 2019”. Báo cáo cho biết, dù tăng trưởng hoặc dự định đầu tư suy giảm, nhưng đa phần doanh thu của các doanh nghiệp Mỹ giữ xu thế tiếp tục tăng kể từ năm 2015, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ còn tăng ở mức 10%. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Mỹ vẫn coi Trung Quốc là thị trường đầu tư được ưu tiên cân nhắc.

Báo cáo này khẳng định, trong số 314 doanh nghiệp được hỏi, có 79% cho rằng chất lượng môi trường đầu tư của Trung Quốc có nhiều chuyển biến hoặc hoặc duy trì không thay đổi, tăng hơn 10% so với con số năm 2016. Ngoài ra, có 50% doanh nghiệp được hỏi cho rằng Trung Quốc sẽ tiến hành các biện pháp tăng cường mở cửa thị trường với doanh nghiệp nước ngoài, tăng hơn so với năm 2016 khi vấn đề này được đặt ra.

(Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc)