Bản tin Kinh tế vĩ mô tháng 5/2019 của BIDV

73

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi các thành viên Bản tin Kinh tế Vĩ mô tháng 05/2019 của Trung tâm nghiên cứu của BIDV để tham khảo.

Chi tiết xin xem tại đây: Bản tin KTVM BIDV 5.2019