Bản tin Kinh tế vĩ mô tháng 4/2019 của BIDV

61

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi các thành viên Bản tin Kinh tế Vĩ mô tháng 04/2019 của Trung tâm nghiên cứu của BIDV để tham khảo.

Chi tiết xin xem tại đây: Bản tin KTVM tháng 4.2019-BIDV