Bà Rịa – Vũng Tàu và Sanjo tăng cường phát triển nguồn nhân lực công nghiệp

184
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long và Thị trưởng thành phố Sanjo Isato Kunisada ký kết Bản ghi nhớ hợp tác tháng 12/2017

Với mục tiêu trở thành một tỉnh mạnh về công nghiệp, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp nhằm tăng cường nội lực, kỹ năng, kỹ thuật cho cả công chức phụ trách công nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động để nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Một trong các hoạt động phát triển nguồn nhân lực nổi bật của tỉnh là hai dự án hợp tác kỹ thuật giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và phòng Công nghiệp – Thương mại thành phố Sanjo dưới sự tài trợ của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) từ năm 2013 đến năm 2018. Dự án thứ nhất là dự án hỗ trợ kỹ thuật “Đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ về kim loại tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” từ tháng 12/2013 đến tháng 02/2016. Dự án thứ hai là dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển nguồn nhân lực cho các định chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2018. Mục tiêu của hai dự án này là nâng cao năng lực xây dựng chính sách, quản lý doanh nghiệp và tư vấn phát triển doanh nghiệp với các bài học từ Nhật Bản đã áp dụng thành công tại thành phố Sanjo.

Tính đến nay, khoảng 200 học viên bao gồm công chức phụ trách phát triển công nghiệp và 02 doanh nghiệp nhỏ và vừa điển hỉnh của tỉnh đã được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo và hỗ trợ. Sau khi tham gia các khoá học, công chức phụ trách phát triển công nghiệp đã có những thay đổi trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực, xem trọng yếu tố con người trong việc phát triển nền kinh tế và cách tiếp cận mới về việc xây dựng chính sách, kế hoạch hành động. Còn riêng các lãnh đạo doanh nghiệp, họ đã được trực tiếp nhìn thấy và học hỏi những giá trị cốt lõi trong quản trị doanh nghiệp Nhật Bản để từ đó áp dụng vào thực tiễn của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai địa phương, năm 2016, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Phòng Công nghiệp Thương mại thành phố Sanjo đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Năm 2017, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Chính quyền thành phố Sanjo đãchính thức ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác. Thông qua việc ký kết càng khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả, mở ra một giai đoạn hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương. Từ đây, có thể kỳ vọng về một triển vọng hợp tác phát triển ngày càng sâu rộng hơn của ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế./.

(Sở Ngoại vụ BR-VT)