Ấn Độ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm G20

12

Trang tin điện tử báo The Economic Times (Ấn Độ) ngày 21/5 trích đăng báo cáo Economic Outlook của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) công bố ngày 21/5 cho biết như sau: Tổng sản phẩm quốc nội của Ấn Độ dự kiến tăng gần 7,25% trong năm tài chính 2019 và gần 7,5% năm 2020. Tăng trưởng là do nhu cầu nội địa lớn hơn vì cải thiện điều kiện tài chính, các biện pháp khuyến khích thuế quan và bán thuế quan, bao gồm cả những biện pháp mới hỗ trợ thu nhập cho nông dân và những cải cách cơ cấu gần đây. Dầu lửa giảm giá và đồng Rupee lên giá sẽ làm giảm áp lực lên lạm phát và tài khoản vãng lai. Báo cáo nhấn mạnh Ấn độ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong Nhóm G20 với xuất khẩu tăng trưởng được giữ ở mức tốt; đồng thời báo cáo cho rằng mức đầu tư sẽ tăng vì khả năng sử dụng tăng, lãi suất hạ và căng thẳng địa chính trị và bất ổn chính trị dự kiến giảm.

OECD khuyến cáo Ấn Độ: nới lỏng chính sách tiền tệ khi mà lạm phát ở dưới mức đề ra (tháng 4/2019 chỉ ở mức 2,92%) và dự đoán sẽ điều chỉnh giảm; việc cải thiện thu thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp giảm tỉ lệ cao giữa nợ công và GDP.

(Tin từ TLSQVN tại Mumbai, Ấn Độ)