10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam duy trì tăng trưởng

56
Cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư hơn 2,57 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2018.

Số liệu thống kê mới nhất, vừa công bố từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu năm 2018, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư hơn 2,57 tỷ USD.

Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 39,3 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng 5/2018. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,6 tỷ USD, giảm 1,8% so với tháng 5/2018; trị giá nhập khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, giảm 5,1% so với tháng 5/2018.

Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 225,29 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 113,93 tỷ USD, tăng 16%; nhập khẩu ước tính 111,36 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2018 ước tính thâm hụt 100 triệu USD. Như vậy, trong nửa đầu năm 2018 cả nước thặng dư hơn 2,57 tỷ USD.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta đều duy trì được sự tăng trưởng khá. Trong đó, nhóm hàng lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện đạt 22,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 13,46 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Hàng dệt may đạt 13,42 tỷ USD, tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, nằm trong Top 10 hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là các nhóm hàng: giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ; hàng thủy sản; cà phê; dầu thô; phương tiện vận tải và phụ tùng; sắt thép…

Cụ thể, Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có: Điện thoại các loại & linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 3,2 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước; ước 6 tháng/2018 đạt 22,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 2,5 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước; ước 6 tháng/2018 đạt hơn gần 13,46 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 2,5 tỷ USD, tăng 6,2% so với tháng trước; ước 6 tháng/2018 đạt 13,42 tỷ USD, tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước; Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 1,55 tỷ  USD, tăng 0,9% so với tháng trước; ước 6 tháng/2018 đạt 7,79 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 750  triệu USD, tăng 3% so với tháng trước; ước 6 tháng/2018 đạt 4,13 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàng thủy sản: trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 750 triệu USD, giảm 2,1% so với tháng trước; ước 6 tháng/2018 đạt 3,96 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; Cà phê: trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 287 triệu USD, giảm 2,4%; ước 6 tháng/2018 đạt 1,98 tỷ USD giảm 6% so với cùng kỳ năm trước;

Dầu thô: trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính là 289 nghìn tấn, giảm 14,4% và trị giá là 165 triệu USD, giảm 18% so với tháng trước; Lượng xuất trong 6 tháng/2018 ước đạt 1,85 triệu tấn, trị giá ước đạt 1 tỷ USD, giảm 50,7% về lượng và giảm 32,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 6/2018 và 6 tháng đầu năm 2018 là Xăng dầu các loại: lượng nhập khẩu trong tháng 06/2018 ước tính là 1,3 triệu  tấn, tăng 3,5% so với tháng trước và trị giá là 900 triệu USD, tăng 3% so với tháng trước; lượng xuất khẩu trong 6 tháng/2018 ước đạt  hơn 7 triệu tấn, trị giá ước đạt 4,61 tỷ USD, tăng 10,4% về lượng và tăng 38,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá nhập khẩu trong tháng 06/2018 ước đạt 3,1 tỷ USD, giảm 10% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2018 đạt 19,7 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: nhập khẩu trong tháng 06/2018 ước đạt 3 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2018 đạt 16,15 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2017; Điện thoại các loại và linh kiện: trị giá nhập khẩu trong tháng 06/2018 ước đạt 850 triệu USD, tăng 5,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2018 đạt 5,97 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: trị giá nhập khẩu trong tháng 06/2018 ước đạt 1,3 tỷ USD, giảm 4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2018 đạt 6,43 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước;  Sắt thép các loại: ước tính trong tháng 06/2018 đạt 1,3 triệu  tấn, giảm 7,9% và trị giá đạt 956 triệu USD, giảm 6,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2018 đạt 7 triệu tấn, giảm 11,6% và trị giá đạt 5 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: ước tính trong tháng 06/2018 đạt 470 nghìn tấn, giảm 1,5% so với tháng trước và trị giá đạt 780 triệu USD, tăng 0,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2018 đạt 2,67 triệu tấn, trị giá đạt 4,34 tỷ USD;  tăng 11,1% về lượng và tăng 19,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 06/2018 đạt 145 nghìn tấn, giảm 2,6% và trị giá là 575 triệu USD, giảm 2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2018 đạt 912 nghìn tấn, giảm 2,2%  và trị giá đạt 3,42 tỷ USD, tăng 16%  so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính trong tháng 06/2018 đạt 580 triệu USD, giảm nhẹ 0,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2018 đạt  2,9 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước; Hóa chất: ước tính trong tháng 06/2018 đạt 460 triệu USD, tăng 1,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2018 đạt 2,49 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

PV.