Tìm đối tác
Thông tin bài mới nhất

Công nghiệp

Năng lượng, máy móc, hóa chất, may mặc, ô tô, chế biến, chế tạo

Đề tài: 16  |  Bài viết: 18

Công ty Hy Lạp có nhu cầu tìm ...


Nông nghiệp

Lương thực, cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, sợi dệt, sinh vật cảnh,...

Đề tài: 14  |  Bài viết: 16

Tìm nhà sản xuất thức ăn cho c...


Dịch vụ

Tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, bất động sản, du lịch, khách sạn,..

Đề tài: 2  |  Bài viết: 2

Doanh nghiệp Úc cần mua đồ dùn...


Lĩnh vực khác

Đề tài: 19  |  Bài viết: 23

Mời tham dự Hội nghị “Ấn Độ kê...


Share:
  
Working

Please Login or Register