Tìm đối tác
Thông tin bài mới nhất

Công nghiệp

Năng lượng, máy móc, hóa chất, may mặc, ô tô, chế biến, chế tạo

Đề tài: 11  |  Bài viết: 11

Công ty Ghế Chiavari (Mỹ) tìm ...


Nông nghiệp

Lương thực, cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, sợi dệt, sinh vật cảnh,...

Đề tài: 13  |  Bài viết: 15

Doanh nghiệp Úc có nhu cầu nhậ...


Dịch vụ

Tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, bất động sản, du lịch, khách sạn,..

Đề tài: 2  |  Bài viết: 2

Doanh nghiệp Úc cần mua đồ dùn...


Lĩnh vực khác

Đề tài: 13  |  Bài viết: 16

Tìm đối tác sản xuất các nắp c...


Share:
  
Working

Please Login or Register