Quyết định rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài  

  RSS

(@dklinh-dklinh)
Tích cực
Gia nhập:12 tháng  trước
Bài viết: 17
04/04/2018 5:05 chiều  

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 957/QĐ-BCT rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép, thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Hàng hóa nhập khẩu nằm trong danh sách được rà soát gồm phôi thép hợp kim và không hợp kim, và các sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim (bao gồm thép cuộn và thép thanh) nhập khẩu vào Việt Nam. Các hàng hóa thuộc diện rà soát có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00./.


Trả lờiTrích dẫn
Share:
  
Working

Please Login or Register